Vydali jsme se „Cestou trvale udržitelného rozvoje“. Vytváříme bezpečnější a důvěryhodnější prostředí a zaměřujeme se na rizika, která jsou součástí našich každodenních činností. Je životně důležité najít správnou cestu k jejich vyhodnocení a odstranění, ale také pochopit jejich dopady nejen v oblastech ekologických, technologických, sociálních, finančních, ale přímo i v našich domovech.

Jednáme eticky a transparentně

  • etický kodex (zásady compliance)
  • dbáme na nestrannost a nezávislost

Inovujeme

  • nápady a inovace systematicky implementujeme napříč celou společností
  • rozšiřujeme podnikatelské činnosti na trhy budoucnosti

Zapojujeme naše zaměstnance

  • podporujeme angažovanost
  • pravidelně vzděláváme, zvyšujeme kvalifikaci a dovednosti našich zaměstnanců
  • prosazujeme rozmanitost a rovné příležitosti

Podnikáme zeleně

  • chováme se environmentálně
  • monitorujeme a minimalizujeme dopad na životní prostředí

Dbáme na bezpečnost

  • zvyšujeme povědomí o bezpečnosti ve všech oblastech života, na profesionální i osobní úrovni

Neustále pracujeme na posilování trvale udržitelného rozvoje společnosti. Veškeré obchodní činnosti naší společnosti jsou založeny na zodpovědném řízení s důrazem na potřeby a zájmy zaměstnanců, životní prostředí a společnost.

Skupinová politika podpory diverzity, inkluze a rovných příležitostí
Slib trvale udržitelného rozvoje DEKRA 
DEKRA sociální standardy