Certifikace představuje proces potvrzení shody vlastností výrobků s technickými a legislativními požadavky jednotlivých trhů. Provádí se analýza rizik, zkoušení v akreditované laboratoři a porovnávání vlastností výrobků s požadavky. Zároveň se dohlíží na stabilitu kvality certifikovaného výrobku po celou dobu platnosti certifikátu.

Přínos pro Vaší společnost

  • jednodušší získávání obchodních příležitostí
  • snadná identifikace Vašeho výrobku či služby na trhu
  • zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům a dalším obchodním partnerům
  • značka znamenající komerční výhodu
  • prokázání plnění legislativních požadavků vůči obchodním partnerům

Proč DEKRA

  • nadnárodní společnost DEKRA s působností ve více jak 40 zemích světa
  • zkušení auditoři s profesionálním přístupem
  • podpora a kontrola pro dodržování legislativních požadavků
  • testování, certifikace a inspekce výrobků a komponentů v oblasti elektrotechniky, elektroniky, strojírenství a v dalších průmyslových odvětvích apod.