Historie dnešní společnosti DEKRA CZ a.s. se píše od 1. listopadu 1963, kdy bylo v Praze z rozhodnutí ministra dopravy založeno „Projekčně konstrukční a vývojové pracoviště silniční a městské dopravy“. Hlavním důvodem zřízení této instituce byla snaha soustředit řízení a vývoj dopravy do jedné organizace. Změna názvu na „Ústav silniční a městské dopravy“ proběhla v roce 1968. Od sedmdesátých do devadesátých let byl ÚSMD vždy podřízen ministerstvům, do jejichž kompetence patřila silniční a městská doprava.

V roce 1993 DEKRA získává podíl v ÚSMD při jeho privatizaci. Cílem bylo zachovat tradiční obory ústavu a doplnit je o nové služby s využitím know-how strategického partnera.

Dosavadní název Ústav silniční a městské dopravy a.s. se mění v roce 2008 na DEKRA Automobil a.s., který lépe vystihuje postavení a zaměření společnosti.

V roce 2014 dochází k přejmenování DEKRA Automobil a.s. na DEKRA CZ a.s. a také k fúzi se společnostmi DEKRA Industrial s.r.o. a DEKRA Claim Services s.r.o.
Pole působnosti se rozšiřuje i do oblasti průmyslu a likvidace pojistných událostí.

1963

Založení společnosti

Projekčně konstrukční a vývojové pracoviště silniční a městské dopravy

1968

Změna názvu

Přejmenování společnosti na „Ústav silniční a městské dopravy“, zkráceně ÚSMD.

1979

STK Chodovec

Vybudování dosavadní centrální stanice technické kontroly na pražském Chodovci.

1993

Privatizace ÚSMD

DEKRA získává podíl.

2002

Nové sídlo

Společnost nově sídlí v ulici Türkova v Praze - Chodov.

2008

Změna názvu

Z názvu „ÚSMD“ se stává „DEKRA Automobil a.s.

2013

Letité zkušenosti

50 let na českém trhu, 90 let existence DEKRA.

2014

Nový název, nová odvětví

Společnost pod novým názvem „DEKRA CZ a.s.“ fúzuje se společnostmi DEKRA Industrial s.r.o. a DEKRA Claim Services s.r.o.

2017

Rozšíření působnosti

Fúze se společností DEKRA Certification s.r.o.

Naší společnou historii rozvíjíme i nadále.
Jsme Váš partner pro bezpečný svět.