DEKRA Compliance

Celosvětovým cílem skupiny DEKRA je učinit svět bezpečnějším. Základním předpokladem pro dosažení tohoto cíle je nestranná, objektivní, nezávislá, spolehlivá a kvalifikovaná práce a poctivé jednání každého z nás. Pro základní orientaci na cestě k našemu cíli jsme přijali níže uvedený etický kodex, jehož účelem je definovat minimální standardy, za kterých DEKRA pracuje, poskytuje své služby a přijímá plnění od svých obchodních partnerů. Ctění a dodržování principů etického kodexu vyžaduje DEKRA u všech svých zaměstnanců, členů volených orgánů a managementu společnosti, spolupracovníků, zákazníků i dodavatelů a osob jim blízkých.

V případě, že máte podezření nebo podněty týkající se nezákonného nebo neetického jednání, nahlaste je prostřednictvím e-mailové linky compliance.cz@dekra.com anebo kontaktujte zástupce pro hlášení porušení Compliance, kterým je Ing. Miroslav Lhoták, e-mail: miroslav.lhotak@dekra.com, tel.: +420 267 288 248.

Veškeré podněty budou zpracovány v souladu s politikou hlášení porušení Compliance, která je k dispozici níže.

Etický kodex společnosti

Etický kodex dodavatelé

Compliance guidelines

Zásady oznamování porušení compliance