DEKRA Compliance

Celosvětovým cílem skupiny DEKRA je učinit svět bezpečnějším. Základním předpokladem pro dosažení tohoto cíle je nestranná, objektivní, nezávislá, spolehlivá a kvalifikovaná práce a poctivé jednání každého z nás. Pro orientaci na cestě k našemu cíli jsme přijali níže uvedený etický kodex, jehož účelem je definovat minimální standardy, za kterých DEKRA pracuje, poskytuje své služby a přijímá plnění od svých obchodních partnerů. Ctění a dodržování principů etického kodexu vyžaduje DEKRA u všech svých zaměstnanců, členů volených orgánů a managementu společnosti, spolupracovníků, zákazníků i dodavatelů a osob jim blízkých.

 

Etický kodex společnosti

Etický kodex dodavatelé

Compliance guidelines

 

Etická linka DEKRA (whistleblowing)

V případě, že máte podezření nebo podněty týkající se nezákonného nebo neetického jednání, můžete nám je anonymně oznámit prostřednictvím online oznamovacího systému DEKRA. Při podání oznámení si můžete vytvořit rovněž anonymní zabezpečenou poštovní schránku, prostřednictvím které Vás budeme informovat o šetření Vašeho oznámení.

Oznámení můžete učinit rovněž přímo u příslušné osoby pro šetření oznámení, pana Miroslava Pulicara, a to e-mailem na adrese compliance.cz@dekra.com nebo prostřednictvím telefonní linky (hotline) na čísle 267 288 800 (mimo běžnou provozní dobu linky můžete zanechat hlasovou zprávu). Příslušná osoba je připravena přijmout Vaše oznámení rovněž osobně v dohodnutém termínu na adrese našeho sídla Türkova 1001/9, 149 00 Praha.

Rozhodnete-li se uvést v oznámení své identifikační údaje, je Vám garantována ochrana před jakýmikoli odvetnými opatřeními. Veškerá oznámení budou zpracována v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a se zásadami oznamování porušení Compliance, které jsou k dispozici zde.

 

Oznámení protiprávního jednání prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti

Oznámení protiprávního jednání můžete učinit rovněž prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky, se sídlem Vyšehradská 424/16, 128 10 Nové Město. Bližší informace o možnostech podání oznámení Ministerstvu spravedlnosti naleznete na webu https://oznamovatel.justice.cz/.