Neustále zlepšujeme integrovaný systém řízení.
Chráníme důležité informace a data.
Požadavky našich klientů naplňujeme poskytováním kvalitní služby.
Identifikujeme, moniturujeme a přezkoumáváme interní a externí aspekty.
Plníme legislativní a korporátní požadavky.
Vyhýbáme se střetu zájmu a ctíme korektní hospodářskou soutěž.
Chceme být bezpečnou společností nejen pro zaměstnance.
Motivujeme zaměstnance a zvyšujeme jejich kompetence.
Chráníme přírodu a zlepšujeme environment.
Inovujeme technologie.
Podporujeme týmového ducha a pozitivní náladu.