Potřebujete zjistit kvalitu provedených prací pro zajištění maximální bezpečnosti Vašich výrobků? Našim cílem je pomoci Vám vady preventivně odhalovat, hodnotit a předcházet tím jejich možným účinkům. Přímo na místě nebo na našich vlastních zkušebnách s využitím zručných techniků a moderního zařízení poskytujeme komplexní zkušební služby. Všechny činnosti jsou stále sledovány, čímž je udržován nejvyšší standard prováděných služeb v každém stádiu zkoušky.

Přínos pro Vaší společnost

 • ověření kvality výrobků
 • zajištění bezproblémového provozu zařízení
 • splnění legislativy v oblasti provozu a výroby
 • zajištění bezpečnosti výrobků a zařízení

Proč DEKRA

 • akreditace Českým institutem pro akreditaci jako Akreditovaná laboratoř podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 - flexibilní rozsah akreditace zatím nebyl využit
 • vysoký standard poskytovaných služeb 
 • zpracování výsledků testování pomocí vlastní aplikace DEKRATEST přímo u zákazníka
 • mobilní laboratoře pro zpracování RT snímků u zákazníka (včetně pronájmu)
 • zpracování postupů nedestruktivních zkoušek prostřednictvím pracovníků Level 3
 • vyškolený personál s mnohaletými zkušenostmi v pracovních skupinách napříč celou ČR
 • NDT zkoušky se provádí v prostorách homologované prozařovny v Pardubicích nebo přímo u zákazníka
 • DT zkoušky se provádějí v prostorách zkušebny v Pardubicích
 • příprava zkušebních vzorků probíhá ve vlastní obráběcí dílně
 • externě prováděné zkoušky zadáváme u renomovaných firem
 • tvrdost materiálu můžeme přepočítat na hodnoty HB, HRA, HRB, HRC
 • poskytujeme služby technického dozoru (engineering) v NDT zkoušení (dle EN ISO 9712 a SNT-TC-1A) při výstavbě investičních celků v České republice i v zahraničí
 • protokoly vystaveny vždy v trojjazyčné verzi (česko-anglicko-německá)