Splňuje Vaše zařízení podmínky ekologie a Vodního zákona?

Dle znění vyhlášky 175/2011 Sb., která mění vyhlášku 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, je provozovatel netlakových nádrží, záchytných, zásobních, sběrných a přepadových jímek povinen ověřovat těsnost jmenovaného zařízení včetně jejich příslušenství.

Zkouškou těsnosti se ověřuje těsnost netlakových nádob a jejich příslušenství dle zákona č. 254/2001 Sb. § 39:

  • minimálně jednou za 5 let
  • je-li potřeba bližšího určení místa a rozsahu netěsnosti
  • před uvedením nových nádrží do provozu
  • po opravě NTN

Přínos pro Vaší společnost

  • netřeba znát legislativu stanovenou Ministerstvem životního prostředí
  • netřeba shánět pracovníka s požadovanou praxí v oboru pro zařazení do seznamu odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) v platném znění
  • úspora nákladů za zaškolení, zapracování a vedení odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti

Proč DEKRA

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Novotný
zdenek.novotny@dekra.com
+420 727 982 856

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Ing. Zdeněk Novotný, zdenek.novotny@dekra.com, +420 727 982 856