Kalibrace a ověřování měřidel

Kalibrace a ověřování měřidel

1. Měřidla síly

Válcová zkušebna brzd pro osobní automobily
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu měření 0 kN ÷ 6 kN, kalibrace prováděná u zákazníka.

Válcová zkušebna brzd pro užitkové automobily
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu měření 0 kN ÷ 30 N, kalibrace prováděná u zákazníka.

Momentové klíče
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu měření 0,5 Nm ÷ 1000 Nm, kalibrace prováděná u zákazníka.

Momentové klíče
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu měření 0,5 Nm ÷ 1400 Nm, kalibrace prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

Tenzometrické snímače síly (kalibrace pedometrů)
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu měření 0 N ÷ 1000 N, kalibrace prováděná u zákazníka a v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

Tenzometrické snímače síly (kalibrace přístroje na měření zavírací síly)
Kalibrace certifikovaná ISO, kalibrace prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

2. Měřidla hmotnosti

Váhy klimatizací a váhy s neautomatickou činností
Kalibrace certifikovaná ISO, v rozsahu do 50 kg, kalibrace prováděná u zákazníka.

Vyvažovačky kol pro osobní a užitkové automobily
Kalibrace certifikovaná ISO, kalibrace prováděná u zákazníka.

3. Měřidla tlaku

Tlakoměry deformační
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu měření -1 bar ÷ 700 bar, kalibrace prováděná u zákazníka a v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

Tlakoměry číslicové
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu měření -1 bar ÷ 700 bar, kalibrace prováděná u zákazníka a v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

Měřidla tlaku v pneumatikách
Ověření autorizované ÚNMZ, v rozsahu 0 bar ÷ 20 bar, prováděné u zákazníka a v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

4. Měřidla délky

Kalibrace akreditovaná ČIA, prováděná u zákazníka a v kalibrační laboratoři v Praze a Brně

 • posuvné měřítko do 500 mm
 • hloubkoměr do 500 mm
 • číselníkový úchylkoměr do 25 mm
 • mikrometr do 500 mm
 • spárové měrky

Kalibrace certifikovaná ISO, prováděná u zákazníka a v kalibrační laboratoři v Praze a Brně

 • tloušťkoměr laku
 • tloušťka stěny tlakové nádoby
 • úhelník do 400 mm
 • nožové pravítko do 500 mm
 • svinovací metr
 • pásmo
 • ocelové měřítko do 1000 mm (může být i jiný materiál než ocel)

5. Měřidla úhlu

Regloskopy (analogové a digitální)
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu -20 ÷ +60 cm/10 m, kalibrace prováděná u zákazníka.

Rovinnosti ploch
Kalibrace akreditovaná ČIA, prováděná u zákazníka.

Měřidla geometrie kol
Kalibrace akreditovaná ČIA, prováděná u zákazníka.

Decelerometry
Kalibrace akreditovaná ČIA, prováděná u zákazníka a v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

6. Měřidla teploty

Teploměry analogové a digitální se sondou
Klibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu od -30 °C do 140 °C, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

Teploměry bezkontaktní
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu od 50 °C do 500 °C, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

Teploměry v chladírenských vozidlech, skladech atd.
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu od -30 °C do 140 °C, prováděná v Praze nebo u zákazníka.

7. Měřidla elektrických veličin

Analogové a digitální multimetry, voltmetry, ohmmetry, ampérmetry, klešťové ampérmetry, převodníky proudu analogové a digitální
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V a stejnosměrného a střídavého proudu do 30 A, odpor do 1,8 GOhm, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

Automobilová diagnostika pro koncern VW VAS 5051B a VAS 6356
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu stejnosměrného a střídavého napětí do 1000 V a stejnosměrného a střídavého proudu do 30 A, odpor do 100 MOhm a certifikovaná kalibrace časové základny a horizontálního vychýlení, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

Odporové dekády
Kalibrace akreditovaná ČIA, v rozsahu do 100 MOhm, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

Zkoušečky (elektronické i zátěžové) a nabíječky autobaterií s měřením napětí a vyhodnocením stavu baterie 
Kalibrace certifikovaná ISO, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

Diagnostické testery beznapěťového stavu VAS 6558 a VAS 6558/A
(diagnostika pro koncern VW) – zprostředkování v DEKRA GmbH, Německo.

Testery izolačního odporu
S funkcí měření napětí (VDC a VAC), měření spojitosti (RPE a I-RPE), měření izolačního odporu (R-ISO, V-RISO, IRISO) – Kalibrace certifikovaná ISO, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

8. Měřidla chemických veličin

Refraktometry
Kalibrace certifikovaná ISO, dle rozsahu refraktometru, nemrznoucí kapalina do ostřikovačů skel, chladící kapalina, hustota elektrolytu akumulátoru, AdBlue, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

Testery brzdových kapalin
Kalibrace certifikovaná ISO, dle testeru brzdové kapaliny na bod varu nebo objemový podíl vody, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

Analyzátory výfukových plynů
Kalibrace certifikovaná ISO, v rozsahu CO, CO2 a HC, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

9. Měřidla objemu a času

Ruční stopky
Kalibrace certifikovaná ISO, v rozsahu 0 minut ÷ 60 minut, prováděná u zákazníka nebo v kalibrační laboratoři v Praze a Brně.

Odměrné válce
Kalibrace certifikovaná ISO, v rozsahu do 4000 ml, prováděná v kalibrační laboratoři v Praze.

Průtokové měřiče
Kalibrace certifikovaná ISO, dle rozsahu měřidla, prováděná u zákazníka.

10. Měřidla rychlosti

Tachografy analogové i digitální
Ověření autorizované ÚNMZ, prováděné v Praze a Brně.

 

 

TEMPO 100 pro přípojná vozidla kategorie O1 a O2

Stejně jako u autobusů připouští Německá národní legislativa po splnění daných podmínek zvýšení rychlosti z 80 na 100 km/h. Konkrétně se jedná o 9. Vyhlášku o výjimkách k StVO ve znění Třetího nařízení o změně ze 7. října 2005.

Výjimky T100 jsou udělovány Drážďanským schvalovacím úřadem na základě podkladů, zpracovaných oprávněnou osobou pověřené dozorčí organizace, tzn. pověřenými pracovníky DEKRA.

 

Výjimka se vztahuje na:

 • osobní motorová vozidla s přívěsy
 • ostatní vícestopá motorová vozidla do 3,5 t, pokud sebou vezou přívěs
 • autobusy do 3,5 t, s Výjimkou T100 dle § 18 odst. 5 čl. 5 StVO

 

Podmínky pro udělení výjimky:

Pro přípojné vozidlo

 • přípojné vozidlo musí být vhodné pro provoz rychlostí min. 100 km/h
 • namontované pneumatiky nesmí být starší 6 let
 • rychlostní index pneumatik musí být minimálně „L“
 • technické provedení přípojného vozidla je určující pro stanovení požadavků na tažné vozidlo
 • stanoví se potřebná minimální provozní hmotnost přípustného tažného vozidla
 • úspěšné absolvování TK v den provádění prohlídky T100

 

Pro tažné vozidlo

Pokud přípojné vozidlo splňuje předepsané podmínky, pak může být provozováno rychlostí 100 km/h s následujícími tažnými vozidly:

 • osobní motorová vozidla (bez omezení max. povolené hm.)
 • vícestopá motorová vozidla do 3,5 t
 • autobusy do 3,5 t, s Výjimkou T100 dle § 18 odst. 5 č. 3 StVO
 • tažné vozidlo musí být vybaveno ABS
 • pokud je tažné vozidlo navíc vybaveno stabilizačním systémem jízdní dynamiky pro provoz s přípojným vozidlem, platí rozdílné požadavky na provozní hmotnost

 

Pro jízdní soupravu

 • musí být dodržen hmotností poměr mezi nejvyšší povolenou hm. přípojného vozidla a provozní hm. tažného vozidla
 • provozní hm. tažného vozidla musí odpovídat minimálně hm. stanovené
 • při vybavení vozidla stabilizačním systémem jízdní dynamiky musí provozní hm. odpovídat min. zvlášť stanovené hodnotě
 • zatížení tažného zařízení jízdní soupravy se stanovuje dle nejvyššího povoleného zatížení tažného zařízení tažného vozidla nebo přípojného vozidla, přičemž za horní hranici je považována nižší z obou hodnot
 • nejvyšší povolená hm. přípojného vozidla ≤ nejvyšší povolená hm. tažného vozidla
 • nejvyšší povolená hm. přípojného vozidla ≤ nejvyšší povolená hm. přípojného vozidla tažného vozidla

 

Potvrzení:

 • formulář vystavený po prohlídce přípojného vozidla
 • předloženo příslušnému schvalovacímu úřadu v Drážďanech za účelem vystavení „Osvědčení“ vhodnosti přípojného vozidla pro jízdu rychlostí 100 km/h
 • vydání plakety T100 s pečetí města, která se následně umístí na přípojném vozidle
 • pracovníci DEKRA předají držiteli vozidla toto osvědčení a vylepí na vozidle plaketu T100

TEMPO 100 pro autobusy

V Německu mohou jezdit autobusy rychlostí nejvýše 80 km/h. Pokud řidič autobusu chce jet po německých dálnicích nebo silnicích dálničního typu rychlostí až 100 km/h, musí prokázat, že autobus splňuje předepsané podmínky. Tuto výjimku uděluje příslušný německý úřad.

DEKRA CZ a.s. je jediná společnost v ČR, oprávněná provádět příslušné zkoušky dle německých předpisů pro potřeby německých úřadů. Při návštěvě STK lze během kontroly technického stavu autobusu dle české legislativy získat i plaketu „TEMPO 100“ dle německých předpisů.

Technické podmínky pro získání plakety TEMPO 100

 • výkon motoru min. 11 kW/t celkové hmotnosti vozidla
 • brzdová soustava dle směrnice ES 71/320, resp. předpisu EHK č. 13
 • úspěšné provedení zkoušky průrazu pneumatiky pro daný typ autobusu
 • pneumatiky na vozidle pro rychlost jízdy 110 km/h
 • vybavení sedadel pro cestující nebo doprovodný personál, před nimiž nejsou žádná další sedadla, nejméně dvoubodovými bezpečnostními pásy
 • vybavení sedadla řidiče nejméně dvoubodovým bezpečnostním pásem
 • ukotvení bezpečnostních pásů dle předpisu výrobce
 • dostatečné zabezpečení sedadla řidiče proti vniknutí předmětů zezadu
 • zabezpečení zavazadel v prostoru pro cestující proti posuvu
 • vybavení autobusu tachografem s měřícím rozsahem do 125 km/h
 • vybavení autobusu omezovačem rychlosti (platí pro autobusy, vyrobené po 1.1. 1988, o hmotnosti › 10 t a s konstrukční rychlostí › 100 km/h)

 

Výjimka TEMPO 100 pro autobusy

Změny ve výjimce TEMPO 100 pro autobusy jsou obsaženy v sedmnáctém nařízení ke změně německého národního legislativního předpisu StVO, upravujícího tuto problematiku.

 

Autobusy prvně registrované před 08.12.2007

 • podmínky stanovené v minulosti pro jízdu rychlostí 100 km/h po dálnicích a silnicích dálničního typu zůstávají i nadále platné
 • absolvovat technickou prohlídku vč. prohlídky TEMPO 100 a získat protokol o pravidelné technické prohlídce, posudek T100, Výjimku T100, plaketu T100 s pečetí
 • v platnosti jsou i podmínky spojené s každoročním ověřením shodnosti údajů tzv. prodloužením. 

 

Autobusy prvně registrované v členském státě EU po 08.12.2007

Postup uvedený v předchozím odstavci neplatí! Nutno splnit tyto podmínky:

 • schválení pro max. povolenou rychlost 100 km/h
 • konstruovány převážně pro přepravu sedících cestujících
 • sedadla jsou v provedení pro dálkovou přepravu
 • sedadla (i místa) pro přepravu vozíčkářů vybavena bezpečnostními pásy
 • vybaveny omezovačem rychlosti na max. povolenou rychlost 100 km/h (Vset)
 • odpovídají ustanovením Směrnice 2001/85/ES o zvláštních předpisech pro vozidla určená pro přepravu osob s více jak 8 místy k sezení mimo sedadla řidiče a změnám Směrnic 70/156/EHS a 97/27/ES (Úřední věstník ES 2002 č. L 42 s. 1) ve znění platném v okamžiku prvního uvedení příslušného autobusu do provozu
 • nejsou vybaveny prořezanými pneumatikami na přední řízené nápravě

 

Společnost DEKRA vydává „Potvrzení o plnění ustanovení § 18 odst. 5 č. 3 StVO ve znění 17. nařízení ke změně StVO ze dne 28. 11. 2007“. Cílem je usnadnit případné jednání se silničními kontrolními orgány, resp. zjednodušit dokazování plnění výše uvedených požadavků v provozu pro konkrétní vozidlo.

 

Potvrzení

 • vydáváno na základě kontroly plnění výše uvedených podmínek a prokázáním osvědčení technické způsobilosti vozidla
 • vydáváno na základě žádosti provozovatele autobusu
 • platné do termínu příští technické prohlídky

 

Doplnění chybějícího emisního údaje v osvědčení o registraci – část II

Postup pro vydání „Dokladu pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci část II“ je následující:

 • STK provede vždy v rámci přeregistrace evidenční kontrolu vozidla a vydá protokol o evidenční kontrole vozidla.
 • Žadatel odešle kopii protokolu a kopii Osvědčení o registraci vozidla – část II (TP) pověřené zkušebně DEKRA.
 • Pověřená zkušebna vydá doklad pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci – část II a odešle tento doklad zpět.
 • Žadatel o první přeregistraci vybraného vozidla výše uvedený doklad předloží na pracovišti dopravního odboru obce s rozšířenou působností, kde mu na jeho základě do Osvědčení o registraci II (TP) zapíší emisní předpis EHK OSN, resp. směrnici EHS/ES. Tímto zápisem se prokáže stupeň plnění příslušné emisní úrovně

Možné způsoby získání dokladu:

 • V STK, která provedla evidenční kontrolu vozidla a na vydání tohoto dokladu se společností DEKRA CZ a.s. smluvně spolupracuje. Pro seznam partnerských STK klikněte zde.

 • Žadatel odešle do společnosti DEKRA předepsané doklady:
  • e-mailem: vypis.cz@dekra.com
  • poštou: DEKRA CZ a.s., Typová zkušebna
   Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4 – Chodov

   V těchto případech obdrží žadatel výše uvedený „doklad“ na poštovní adresu na dobírku.

 • Provedení technické kontroly jednotlivě dovezeného vozidla přímo v pověřené zkušebně a vystavení technického protokolu včetně jeho přílohy pro vyplnění TP je možné provést pouze jako expresní službu bez objednání zpravidla v jednom dni. I zde je ovšem třeba počítat s vyšší cenou zakázky.

Cena:

 • Příslušný poplatek dle výše uvedeného zákona je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech, jejichž hodnota je ve výše uvedeném dokladu rovněž uvedena (příslušná hodnota „EURO“).
 • Pozn.: V případě, že se prokáže, že předmětné vozidlo plní mezní hodnoty pro vystavení nejvyššího poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, nebude „doklad pro doplnění chybějícího emisního údaje“ vystaven a služba nebude účtována.
 • Existenci konkrétního „Dokladu pro doplnění chybějícího emisního údaje“ lze ověřit zde.
  Po zadání celého evidenčního čísla dokladu se v případě, že byl zpracován v DEKRA CZ a.s., objeví informace o datu vystavení včetně základních identifikačních údajů o vozidle (značka, typ vozidla a VIN).

 

Doplňování technických údajů v rámci jednotlivého dovozu vozidel ze zahraničí

Společnost DEKRA nabízí doplňování technických údajů v dokumentaci, která je potřebná v rámci schvalování a registrace jednotlivého dovozu vozidel ze zahraničí.

Zkušební stanice nebo pověřená zkušebna tyto údaje vypisuje v příloze technického protokolu – „Základní technický popis vozidla pro vyplnění TP“, která pak slouží schvalovacímu orgánu jako podklad pro vypsání TP.

Chybí-li některý údaj povinně vyplňovaný do TP pro dané vozidlo, je nezbytné postupovat takto:

 • Doložit chybějící údaje dokladem vydaným v zahraničí výrobcem vozidla nebo příslušným státním orgánem (např. certifikát CEMT, ABE, údaje v návodu k obsluze apod.).
 • Použít příslušně doplněný „Výpis z technických údajů vozidla“ (dále jen výpis) výrobcem (akreditovaným zástupcem) nebo pověřenou zkušebnou (údaje z databáze zkušeben), který je pro tyto účely zaveden; pokud je některý údaj ve „výpisu“ vyplněn výrobcem (akreditovaným zástupcem) jako „údaj není znám“ lze jej poté doložit zkušebním protokolem o měření v pověřené zkušebně.

Podmínkou vystavení „Výpisu z technických údajů“ jednotlivě dovezeného vozidla neevropského provedení je provedení technické kontroly předmětného vozidla ve zkušební stanici z důvodů, aby technické parametry vozidla, uvedené ve výpisu, odpovídaly skutečnému provedení vozidla neevropského provedení v době jeho registrace v ČR.

Doplnění technických údajů může být provedeno následujícími způsoby:

 • Vystavení „Výpisu z technických údajů“ jednotlivě dovezeného vozidla – doplnění chybějících údajů v příloze technického protokolu vydaného zkušební stanicí.
  • Doručením dokladů včetně kopie Technického průkazu ze země, ze které je vozidlo dovezeno do STK, která provedla technickou kontrolu dovezeného vozidla neevropského provedení a na vydání tohoto dokladu se společností DEKRA CZ a.s. smluvně spolupracuje. Pro seznam partnerských STK klikněte zde.
  • Žadatel odešle do společnosti DEKRA předepsané doklady:
   • e-mailem: vypis.cz@dekra.com
   • poštou: DEKRA CZ a.s., Typová zkušebna
    Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4 – Chodov
    V těchto případech obdrží žadatel výše uvedený „doklad“ na poštovní adresu na dobírku.

 • Provedení technické kontroly jednotlivě dovezeného vozidla přímo v pověřené zkušebně a vystavení technického protokolu včetně jeho přílohy pro vyplnění TP je možné provést pouze jako expresní službu bez objednání zpravidla v jednom dni. I zde je ovšem třeba počítat s vyšší cenou zakázky.

Rozsah požadovaných podkladů pro vystavení „Výpisu z technických údajů vozidla“:

 • Kopie Technického protokolu zkušební stanice pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích, vystaveného zkušební stanicí – STK
 • Kopie Přílohy k technickému protokolu pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích – základní technický popis, vystaveného zkušební stanicí – STK
 • Výpis z technických údajů vydaný zkušební stanicí – STK
 • Kopie Technického průkazu ze země, odkud je vozidlo dovezeno do ČR

 

Doplňování technických údajů v rámci jednotlivého dovozu vozidel neevropského provedení ze zahraničí

Společnost DEKRA nabízí doplňování technických údajů v dokumentaci, která je potřebná v rámci schvalování a registrace jednotlivého dovozu vozidel neevropského provedení ze zahraničí.

Zkušební stanice nebo pověřená zkušebna tyto údaje vypisuje v příloze technického protokolu – „Základní technický popis vozidla pro vyplnění TP“, která pak slouží schvalovacímu orgánu jako podklad pro vypsání TP.

Chybí-li některý údaj povinně vyplňovaný do TP pro dané vozidlo, je nezbytné postupovat takto:

 • Doložit chybějící údaje dokladem vydaným v zahraničí výrobcem vozidla nebo příslušným státním orgánem (např. certifikát CEMT, ABE, údaje v návodu k obsluze apod.).
 • Použít příslušně doplněný „Výpis z technických údajů vozidla“ (dále jen výpis) výrobcem (akreditovaným zástupcem) nebo pověřenou zkušebnou (údaje z databáze zkušeben), který je pro tyto účely zaveden; pokud je některý údaj ve „výpisu“ vyplněn výrobcem (akreditovaným zástupcem) jako „údaj není znám“ lze jej poté doložit zkušebním protokolem o měření v pověřené zkušebně.

Podmínkou vystavení „Výpisu z technických údajů“ jednotlivě dovezeného vozidla neevropského provedení je provedení technické kontroly předmětného vozidla ve zkušební stanici z důvodů, aby technické parametry vozidla, uvedené ve výpisu, odpovídaly skutečnému provedení vozidla neevropského provedení v době jeho registrace v ČR.

Doplnění technických údajů může být provedeno následujícími způsoby:

 • Doručením dokladů včetně kopie Technického průkazu ze země, ze které je vozidlo dovezeno do STK, která provedla technickou kontrolu dovezeného vozidla neevropského provedení a na vydání tohoto dokladu se společností DEKRA CZ a.s. smluvně spolupracuje. Pro seznam partnerských STK klikněte zde.
 • Žadatel odešle do společnosti DEKRA předepsané doklady:
  • e-mailem: vypis.cz@dekra.com
  • poštou: DEKRA CZ a.s., Typová zkušebna
   Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4 – Chodov

   V těchto případech obdrží žadatel výše uvedený „doklad“ na poštovní adresu na dobírku.

Rozsah požadovaných podkladů pro vystavení „Výpisu z technických údajů vozidla neevropského provedení“:

 • Kopie Technického protokolu zkušební stanice pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích, vystaveného zkušební stanicí – STK
 • Kopie Přílohy k technickému protokolu pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích – základní technický popis, vystaveného zkušební stanicí – STK
 • Výpis z technických údajů vydaný zkušební stanicí – STK
 • Kopie Technického průkazu ze země, odkud je vozidlo dovezeno do ČR
 • Fotografie štítků a vozidla:
  • výrobního typového štítku (včetně VIN, data výroby, hmotností)
  • štítku s uvedenými rozměry a huštěním pneumatik
  • emisní výbavy (Vehicle Emission Control Information)
  • další štítky vozidla
  • vozidla (např. šikmo zpředu a zezadu)

Oprava automobilových pneumatik

Nemusí to být vždy nová pneumatika

 • Oprava pneumatik je často levnější a šetří zdroje
 • Doporučení DEKRA: Práce pro odborný servis
 • Použití spreje na propíchnutí znamená, že oprava nepřipadá v úvahu

Píchnutá pneumatika na autě je nejen nepříjemná a otravná, ale může také stát spoustu peněz. Ne vždy se však musí koupit nová pneumatika. Levnějším a zdroje šetřícím řešením je oprava pneumatiky. V jakých případech je ale oprava pneumatik možná a na co je třeba myslet?

Opravy pneumatik

 
„Na pneumatikách se toho dá v zásadě opravit hodně,“ vysvětluje Christian Koch, specialista na pneumatiky v odborné organizaci DEKRA. Drobné poškození nemusí nutně znamenat, že je nutné vyměnit celou pneumatiku. Pokud se opraví odborně, můžete jej často používat po dlouhou dobu.
„Existuje mýtus, že můžete opravit pouze pneumatiky, které jsou schválené do určité rychlosti. To rozhodně není pravda,“ zdůrazňuje Koch. „Vždy záleží na rozsahu poškození a celkovém stavu pneumatiky.“ Nesmí například jet ve stavu bez tlaku. Zejména oblast, kde se běhoun spojuje s bočnicí, nesmí vykazovat žádné poškození. Motocyklové pneumatiky lze opravovat pouze v oblasti běhounu.

Posouzení opravitelnosti vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti

„Ošemetná věc na opravě pneumatiky není ani tak provedení opravy samotné, jako spíše podložené posouzení, zda je poškození pneumatiky ve skutečnosti opravitelné. Jde o komplexní problematiku, která patří do rukou odborného servisu s vyškoleným a zkušeným personálem“, zdůrazňuje odborník. Jedná se o zodpovědnou práci, protože při opravě společnost často přebírá odpovědnost za to, že pneumatika je provozuschopná a má stejné výkonové vlastnosti jako originál.

Vyjmutí z ráfku je nepostradatelné

Aby bylo možné posoudit, zda je pneumatika vhodná k opravě, je bezpodmínečně nutné ji sundat z ráfku. Jedině tak může specialista zkontrolovat pneumatiku zevnitř jako celek: zda například nezůstala nepoškozená bočnice nebo zda není defekt příliš velký. „Pokud je pneumatika opravena zvenčí, taková jistota neexistuje. Riziko defektu pneumatiky, případně při vyšších rychlostech, je vždy přítomné,“ varuje odborník.
„Z technického hlediska není skutečná oprava pneumatik žádná velká věda,“ říká odborník na pneumatiky DEKRA. Spotřebitelům je dokonce opakovaně navrhován jako jednoduché řešení, které si můžete udělat sami. Odborník však doporučuje laikům, aby od toho dali ruce pryč. Kromě školení, odborných znalostí a zkušeností to vyžaduje také vybavení potřebné k sejmutí pneumatiky z ráfku.

V případě propíchnutí nedělejte žádné chyby

Pokud si chcete ponechat možnost opravy pneumatiky otevřenou, nesmíte v případě defektu udělat žádnou chybu. „Pokud pneumatiku naplníte sprejem na propíchnutí, abyste utěsnili defekt zevnitř, nebudete moci pneumatiku poté nechat opravit, ale budete ji muset vyměnit,“ vysvětluje Christian Koch.
Také byste neměli jezdit s defektem pneumatiky, a to ani na krátké vzdálenosti; tím by se pneumatika neopravitelně poškodila. Rovněž není vhodné vytahovat z pneumatiky předměty, které způsobily proražení, protože to vede přímo k rychlé ztrátě tlaku.
Důležité vědět: Pokud používáte například sprej na propíchnutí nebo vložíte opravné knoty k utěsnění defektu, musíte rychle navštívit dílnu. „Taková řešení jsou vhodná pouze na krátké vzdálenosti. Nepředstavují opravu, ale pouze krátkodobé obnovení funkčních vlastností pneumatiky,“ říká odborník.
Flexibilním řešením pro defekt pneumatiky je kompletní rezervní nebo nouzové kolo v autě za předpokladu, že je v kufru dostatek místa. Díky tomu máte také možnost nechat si pneumatiku následně opravit.