Potřebujete zajistit všechny potřebné revize a zkoušky k zabezpečení provozu Vašeho vyhrazeného tlakového zařízení? Víte, jak splnit všechny potřebné legislativní podmínky pro jejich provoz?

Potřebujete prověřit bezpečný provoz Vašeho tlakového celku a jednotlivých vyhrazených tlakových zařízení (VTZ)? Máte představu, jak dlouho budete Vaše zařízení moci ještě bezpečně provozovat?

Nabízíme proškolené a zkušené revizní techniky, kteří Vám poradí a zajistí vše potřebné. Disponujeme největší jednotkou revizních techniků v ČR.

Akreditovaná činnost Inspekčního orgánu

Od 1.7.2022 vešlo v platnost nařízení vlády 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které nahradilo vyhlášku 18/1979 Sb.

V souvislosti s tímto nařízením došlo k aktualizaci všech inspekčních postupů pro tlaková zařízení. V rámci flexibilního rozsahu akreditace (dále jen FRA) vydáváme od 1.7.2022 revizní zprávy
pro tato zařízení s odvoláním na FRA.

Přínos pro Vaší společnost

  • garance plnění legislativních požadavků včetně ekologie a Vodního zákona
  • úspory nákladů na zaměstnance (revizní techniky)
  • efektivní a moderní hlídání period revizních činností
  • technická podpory při auditech státní správy


Proč DEKRA

  • dlouholeté zkušenosti v oboru revizních činností
  • expertní tým certifikovaných a pravidelně školených revizních techniků
  • odbornost potvrzena získanými akreditacemi