Potřebujete zajistit všechny potřebné revize a zkoušky k zabezpečení provozu Vašeho vyhrazeného tlakového zařízení? Víte, jak splnit všechny potřebné legislativní podmínky pro jejich provoz?

Potřebujete prověřit bezpečný provoz Vašeho tlakového celku a jednotlivých vyhrazených tlakových zařízení (VTZ)? Máte představu, jak dlouho budete Vaše zařízení moci ještě bezpečně provozovat?

Nabízíme proškolené a zkušené revizní techniky, kteří Vám poradí a zajistí vše potřebné. Disponujeme největší jednotkou revizních techniků v ČR.

Přínos pro Vaší společnost

  • garance plnění legislativních požadavků včetně ekologie a Vodního zákona
  • úspory nákladů na zaměstnance (revizní techniky)
  • efektivní a moderní hlídání period revizních činností
  • technická podpory při auditech státní správy

Proč DEKRA

  • dlouholeté zkušenosti v oboru revizních činností
  • expertní tým certifikovaných a pravidelně školených revizních techniků
  • odbornost potvrzena získanými akreditacemi