Postup pro vydání „Dokladu pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci část II“ je následující:

 • STK provede vždy v rámci přeregistrace evidenční kontrolu vozidla a vydá protokol o evidenční kontrole vozidla.
 • Žadatel odešle kopii protokolu a kopii Osvědčení o registraci vozidla – část II (TP) pověřené zkušebně DEKRA.
 • Pověřená zkušebna vydá doklad pro doplnění chybějícího emisního údaje v Osvědčení o registraci – část II a odešle tento doklad zpět.
 • Žadatel o první přeregistraci vybraného vozidla výše uvedený doklad předloží na pracovišti dopravního odboru obce s rozšířenou působností, kde mu na jeho základě do Osvědčení o registraci II (TP) zapíší emisní předpis EHK OSN, resp. směrnici EHS/ES. Tímto zápisem se prokáže stupeň plnění příslušné emisní úrovně

Možné způsoby získání dokladu:

 • V STK, která provedla evidenční kontrolu vozidla a na vydání tohoto dokladu se společností DEKRA CZ a.s. smluvně spolupracuje. Pro seznam partnerských STK klikněte zde.

 • Žadatel odešle do společnosti DEKRA předepsané doklady:
  • e-mailem: vypis.cz@dekra.com
  • poštou: DEKRA CZ a.s., Typová zkušebna
   Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4 – Chodov

   V těchto případech obdrží žadatel výše uvedený „doklad“ na poštovní adresu na dobírku.

 • Provedení technické kontroly jednotlivě dovezeného vozidla přímo v pověřené zkušebně a vystavení technického protokolu včetně jeho přílohy pro vyplnění TP je možné provést pouze jako expresní službu bez objednání zpravidla v jednom dni. I zde je ovšem třeba počítat s vyšší cenou zakázky.

Cena:

 • Příslušný poplatek dle výše uvedeného zákona je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech, jejichž hodnota je ve výše uvedeném dokladu rovněž uvedena (příslušná hodnota „EURO“).
 • Pozn.: V případě, že se prokáže, že předmětné vozidlo plní mezní hodnoty pro vystavení nejvyššího poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, nebude „doklad pro doplnění chybějícího emisního údaje“ vystaven a služba nebude účtována.
 • Existenci konkrétního „Dokladu pro doplnění chybějícího emisního údaje“ lze ověřit zde.
  Po zadání celého evidenčního čísla dokladu se v případě, že byl zpracován v DEKRA CZ a.s., objeví informace o datu vystavení včetně základních identifikačních údajů o vozidle (značka, typ vozidla a VIN).

 


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

DEKRA CZ a.s.
typovazkusebna.cz@dekra.com
+420 267 288 111

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
DEKRA CZ a.s., typovazkusebna.cz@dekra.com, +420 267 288 111