Stejně jako u autobusů připouští Německá národní legislativa po splnění daných podmínek zvýšení rychlosti z 80 na 100 km/h. Konkrétně se jedná o 9. Vyhlášku o výjimkách k StVO ve znění Třetího nařízení o změně ze 7. října 2005.

Výjimky T100 jsou udělovány Drážďanským schvalovacím úřadem na základě podkladů, zpracovaných oprávněnou osobou pověřené dozorčí organizace, tzn. pověřenými pracovníky DEKRA.

 

Výjimka se vztahuje na:

 • osobní motorová vozidla s přívěsy
 • ostatní vícestopá motorová vozidla do 3,5 t, pokud sebou vezou přívěs
 • autobusy do 3,5 t, s Výjimkou T100 dle § 18 odst. 5 čl. 5 StVO

 

Podmínky pro udělení výjimky:

Pro přípojné vozidlo

 • přípojné vozidlo musí být vhodné pro provoz rychlostí min. 100 km/h
 • namontované pneumatiky nesmí být starší 6 let
 • rychlostní index pneumatik musí být minimálně „L“
 • technické provedení přípojného vozidla je určující pro stanovení požadavků na tažné vozidlo
 • stanoví se potřebná minimální provozní hmotnost přípustného tažného vozidla
 • úspěšné absolvování TK v den provádění prohlídky T100

 

Pro tažné vozidlo

Pokud přípojné vozidlo splňuje předepsané podmínky, pak může být provozováno rychlostí 100 km/h s následujícími tažnými vozidly:

 • osobní motorová vozidla (bez omezení max. povolené hm.)
 • vícestopá motorová vozidla do 3,5 t
 • autobusy do 3,5 t, s Výjimkou T100 dle § 18 odst. 5 č. 3 StVO
 • tažné vozidlo musí být vybaveno ABS
 • pokud je tažné vozidlo navíc vybaveno stabilizačním systémem jízdní dynamiky pro provoz s přípojným vozidlem, platí rozdílné požadavky na provozní hmotnost

 

Pro jízdní soupravu

 • musí být dodržen hmotností poměr mezi nejvyšší povolenou hm. přípojného vozidla a provozní hm. tažného vozidla
 • provozní hm. tažného vozidla musí odpovídat minimálně hm. stanovené
 • při vybavení vozidla stabilizačním systémem jízdní dynamiky musí provozní hm. odpovídat min. zvlášť stanovené hodnotě
 • zatížení tažného zařízení jízdní soupravy se stanovuje dle nejvyššího povoleného zatížení tažného zařízení tažného vozidla nebo přípojného vozidla, přičemž za horní hranici je považována nižší z obou hodnot
 • nejvyšší povolená hm. přípojného vozidla ≤ nejvyšší povolená hm. tažného vozidla
 • nejvyšší povolená hm. přípojného vozidla ≤ nejvyšší povolená hm. přípojného vozidla tažného vozidla

 

Potvrzení:

 • formulář vystavený po prohlídce přípojného vozidla
 • předloženo příslušnému schvalovacímu úřadu v Drážďanech za účelem vystavení „Osvědčení“ vhodnosti přípojného vozidla pro jízdu rychlostí 100 km/h
 • vydání plakety T100 s pečetí města, která se následně umístí na přípojném vozidle
 • pracovníci DEKRA předají držiteli vozidla toto osvědčení a vylepí na vozidle plaketu T100

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Ing. Jindřich Cylek
jindrich.cylek@dekra.com
+420 267 288 266 nebo na nejbližší stanici technické kontroly označené logem DEKRA

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Ing. Jindřich Cylek, jindrich.cylek@dekra.com, +420 267 288 266 nebo na nejbližší stanici technické kontroly označené logem DEKRA