Společnost DEKRA nabízí doplňování technických údajů v dokumentaci, která je potřebná v rámci schvalování a registrace jednotlivého dovozu vozidel neevropského provedení ze zahraničí.

Zkušební stanice nebo pověřená zkušebna tyto údaje vypisuje v příloze technického protokolu – „Základní technický popis vozidla pro vyplnění TP“, která pak slouží schvalovacímu orgánu jako podklad pro vypsání TP.

Chybí-li některý údaj povinně vyplňovaný do TP pro dané vozidlo, je nezbytné postupovat takto:

 • Doložit chybějící údaje dokladem vydaným v zahraničí výrobcem vozidla nebo příslušným státním orgánem (např. certifikát CEMT, ABE, údaje v návodu k obsluze apod.).
 • Použít příslušně doplněný „Výpis z technických údajů vozidla“ (dále jen výpis) výrobcem (akreditovaným zástupcem) nebo pověřenou zkušebnou (údaje z databáze zkušeben), který je pro tyto účely zaveden; pokud je některý údaj ve „výpisu“ vyplněn výrobcem (akreditovaným zástupcem) jako „údaj není znám“ lze jej poté doložit zkušebním protokolem o měření v pověřené zkušebně.

Podmínkou vystavení „Výpisu z technických údajů“ jednotlivě dovezeného vozidla neevropského provedení je provedení technické kontroly předmětného vozidla ve zkušební stanici z důvodů, aby technické parametry vozidla, uvedené ve výpisu, odpovídaly skutečnému provedení vozidla neevropského provedení v době jeho registrace v ČR.

Doplnění technických údajů může být provedeno následujícími způsoby:

 • Doručením dokladů včetně kopie Technického průkazu ze země, ze které je vozidlo dovezeno do STK, která provedla technickou kontrolu dovezeného vozidla neevropského provedení a na vydání tohoto dokladu se společností DEKRA CZ a.s. smluvně spolupracuje. Pro seznam partnerských STK klikněte zde.
 • Žadatel odešle do společnosti DEKRA předepsané doklady:
  • e-mailem: vypis.cz@dekra.com
  • poštou: DEKRA CZ a.s., Typová zkušebna
   Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4 – Chodov

   V těchto případech obdrží žadatel výše uvedený „doklad“ na poštovní adresu na dobírku.

Rozsah požadovaných podkladů pro vystavení „Výpisu z technických údajů vozidla neevropského provedení“:

 • Kopie Technického protokolu zkušební stanice pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích, vystaveného zkušební stanicí – STK
 • Kopie Přílohy k technickému protokolu pro schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích – základní technický popis, vystaveného zkušební stanicí – STK
 • Výpis z technických údajů vydaný zkušební stanicí – STK
 • Kopie Technického průkazu ze země, odkud je vozidlo dovezeno do ČR
 • Fotografie štítků a vozidla:
  • výrobního typového štítku (včetně VIN, data výroby, hmotností)
  • štítku s uvedenými rozměry a huštěním pneumatik
  • emisní výbavy (Vehicle Emission Control Information)
  • další štítky vozidla
  • vozidla (např. šikmo zpředu a zezadu)


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

DEKRA CZ a.s.
typovazkusebna.cz@dekra.com
+420 267 288 111

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
DEKRA CZ a.s., typovazkusebna.cz@dekra.com, +420 267 288 111