E-Plaketa do Německa

Motoristé, kteří často jezdí do Spolkové republiky Německo, mají v současné době možnost motorová vozidla dovybavovat „modrou“ E-Plaketou.

 

Seznam prodejních míst zde

 

E-Plaketa je určena pro motorová vozidla registrovaná v zahraničí kat. M1, N1, L3e, L4e, L5e a L7e s pohonem na:

 • čistě elektrický pohon
(BEV – Battery Electric Vehicle)
 • Plug-in-Hybrid
  • požadavek CO2 ≤ 50g/km

(PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

 • palivové články

(FCEV –  Fuel Cell Electric Vehicle – vodík H2)

E-Plaketa  NENÍ  ekologická plaketa do nízkoemisních zón (Umwelt ZONE), tzn. E-Plaketa  NENAHRAZUJE  ekologickou plaketu do Německa.

Vylepení/umístění E-Plakety se aplikuje z vnější strany na zadní část motorového vozidla, tak aby E-Plaketa byla pohledově viditelně čitelná. Umístění není přímo definováno, je proto doporučeno E-Plaketu umístit/lepit vpravo dolu na zadní sklo ve směru jízdy vozidla, tak aby nezasahovala do výhledového pole řidiče směrem zpět. V případě vozidel kategorie L3e, L4e, L5e a L7e se taktéž E-Plaketa umístí/přilepí celou svou plochou z vnější strany na viditelnou zadní část vozidla, pokud to vozidlo umožňuje, vpravo ve směru jízdy (!nelepí se na bezdemontážně odnímatelnou část vozidla, např.  kufry, moto přilbu, apod.!).

Pro motorová vozidla, která vjedou do nízkoemisní zóny stále platí povinnost mít na čelním skle motorového vozidla příslušnou ekologickou plaketu (v současné době max. emisní stupeň 4 „zelená eko-plaketa“).

Motorová vozidla, která plní požadavky pro přidělení E-Plakety a jsou touto E-Plaketou vybavena, mohou bez postihu využívat následujících výhod např.:

 •     parkovaní zdarma na vymezených místech, parkovacích zónách,
 •     používání vyhrazených sdílených jízdních pruhů pro BUS, TAXI, apod.,
 •     parkovaní na stáních (místech) určených pro dobíjení vozidel,….atd.

podmínkou však je, aby místo bylo opatřeno příslušnou dopravní značkou.

(pro výše uvedená motorová vozidla platí dodatková tabulka; níže uvádíme jako příklad použití dopravního značení na pozemních komunikacích).

dodatková tabulka dopravní značky

V současné době jsou pravidla využívání výhod pro výše uvedená motorová vozidla stanovena příslušnými předpisy a dopravním značením daného města nebo obce.

Pro vozidla registrovaná v ČR s „EL“ registrační značkou:

I když platí mezinárodně uznávaná registrační značka v ČR se symbolem „EL“ (pro ekologicky šetrná vozidla k životnímu prostředí) a přesto, že tato vozidla automaticky plní požadavky pro přidělení E-Plakety, tak vzhledem k možné nejednotnosti metodických postupů příslušných orgánů v Německu a s tím i spojených následných problémů, je doporučeno vybavovat E-Plaketou i vozidla s registrační značkou se symbolem „EL“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test baterií elektrovozidel

Náš test baterií elektrovozidel poskytuje transparentní měření kapacity baterie s výsledky v řádu minut.

Jako odborníci na elektromobilitu s dlouholetými zkušenostmi ve společnosti DEKRA víme, že zdravotní stav baterie, definovaný jako zbývající kapacita baterie ojetého elektromobilu, má velký vliv na hodnotu a výkon vozidla.

Náš test baterií pro elektromobily, založený na webové aplikaci, poskytuje přesný obraz o stavu baterie na základě 15minutové analýzy. Naše řešení pokrývá velké množství modelů elektromobilů od různých výrobců a poskytuje nezávislé výsledky testu baterií, na které se můžete spolehnout při používání, nákupu a prodeji ojetých elektromobilů.

 

Výhody našeho testu baterií EV:

 • Analýza stavu baterie elektromobilu za 15 minut
 • Vynikající poměr času a přesnosti díky naší rozsáhlé databázi a patentovanému algoritmu
 • Jednoduchý proces testování: connect – accelerate – report
 • Výsledky testů baterií elektromobilů nezávislé na výrobci
 • Přehledná zpráva o stavu baterie určuje zbývající kapacitu baterie.
 • Okamžité doručení výsledku testu e-mailem

 

Transparentní určení zbytkové kapacity díky našemu rychlému a přesnému testu baterie

Baterie elektromobilu je hlavním ukazatelem hodnoty vozidla. Nepříznivé podmínky, jako je neefektivní styl jízdy, vysoká rychlost jízdy, horko a zima, počet ujetých kilometrů, nabíjecí cykly a mnoho dalších faktorů, mohou snížit kapacitu baterie. Náš test poskytuje spolehlivé a transparentní určení zbývající kapacity baterie, aby kupující a prodejci mohli lépe odhadnout hodnotu, funkčnost a výkonnost ojetých elektromobilů.

Náš test baterie určí kapacitu použité baterie elektromobilu během 15 minut ve čtyřech krocích:

 1. Příprava: Na svém chytrém telefonu otevřete URL adresu testu baterie. Připojte komunikační rozhraní vozidla (VCI) ke kabelu a poté kabel k portu OBD.
 2. Statický test: Po zadání obecných údajů o vozidle se načtou požadované diagnostické údaje a ověří se celková připravenost.
 3. Dynamický test: Data se shromažďují během krátkého zrychlení.
 4. Zpráva DEKRA: Vyhodnocení je připraveno během několika minut a ukazuje zbytkovou kapacitu baterie v jasném a srozumitelném formátu. Celou zprávu s dalšími informacemi lze uživateli zaslat e-mailem.

Test baterie s patentovaným algoritmem byl ověřen prestižní univerzitou RWTH Aachen. Test je sofistikovaný, rychlý a přesný a jeho další výhodou je nezávislé a objektivní posouzení zbytkové kapacity baterií elektromobilů. To pomáhá podporovat transparentnost a důvěru v souvislosti s prodejem ojetých elektromobilů.

 

Často kladené dotazy

Jaké faktory ovlivňují stárnutí baterie elektromobilu?
Stáří baterie není pouze funkcí času (kalendářní stáří), ale také cyklického nabíjení a vybíjení (cyklické stáří). Se stárnutím baterie se postupně snižuje její kapacita, což ovlivňuje dojezd vozidla. Stárnutí trakční baterie elektromobilu znamená zhoršení jejích vlastností. Kromě stárnutí ovlivňují zdravotní stav baterie elektromobilu a následně její kapacitu vysoké teploty, přebíjení (vysoké napětí), hluboké vybíjení (nízké napětí), vysoký nabíjecí proud.

Proč je důležité znát zbývající kapacitu baterie elektromobilu?
Baterie je nejdražší součástí elektromobilu, a proto je její stav (SoH) – definovaný jako její zbývající kapacita – klíčovým faktorem při určování hodnoty vozu. SoH se rychle snižuje od 70-80 % původní kapacity baterie. Pomocí našeho testu lze kapacitu baterie přesně změřit. To je skvělá zpráva pro prodejce automobilů, leasingové společnosti i soukromé osoby, protože to poskytuje základ pro transparentnější prodejní jednání. Poskytuje také jasný a přesný údaj o skutečné kapacitě baterie, a tím i údaj o použitelnosti.

Jak se tento test baterií pro ojeté elektromobily liší od jiných testů?
Toto řešení nabízí rychlé a přesné výsledky, které jsou dodány v řádu minut, nikoli hodin, což je typické pro jiné testy baterií. Tyto zdlouhavé postupy vyžadují vybití nebo nabití baterie, zatímco DEKRA test baterie nikoli. Ve skutečnosti lze náš test dokončit přibližně za 15 min. Přesnost testu byla ověřena univerzitou RWTH Aachen a také různými výrobci automobilů.

Existují nějaké předpoklady pro testování?
Aby bylo možné se s mobilní aplikací spojit prostřednictvím komunikačního rozhraní vozidla (VCI), musí být vozidlo vybaveno palubním diagnostickým rozhraním (OBDI). Kromě toho musí baterie splňovat následující předpoklady:

 • Stav nabití (SoC) kolem 40-80 %
 • Teplota baterie mezi +10 °C a +30 °C
 • Rozdíly teplot jednotlivých článků v rámci baterie <2 °C

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, zobrazí se chybové hlášení. Pro dynamickou zkoušku je pro zrychlení nutný prostor 100 metrů.

Jak přesně test funguje?
Postup je založen na měření různých údajů o baterii, jako jsou proudy a napětí při zatížení, tj. při krátkém zrychlení, prostřednictvím VCI. Skutečné know-how však spočívá v klasifikaci zde naměřených hodnot. Za tímto postupem stojí velmi složitá, velmi propracovaná databáze a patentovaný algoritmus. Základní údaje jsou předem stanoveny pro každý typ vozidla pomocí měření, která probíhají za nejrůznějších podmínek; následuje vhodné strukturování a další složité výpočty, v některých případech s pomocí umělé inteligence. Celý proces označujeme jako „parametrizaci“. Hodnoty naměřené v testovacím případu se pak vyhodnocují na základě těchto parametrů specifických pro daný typ.

Co zpráva obsahuje a jak ji získám?
Přehledná zpráva obsahuje hodnotu SoH, údaje OEM, jako je jmenovitá kapacita, napětí a proud článku, a také obecnější informace o vozidle, jako je model, identifikační číslo vozidla a počet ujetých kilometrů. Výsledek je k dispozici ihned po vyhodnocení a lze jej zaslat uživateli e-mailem.

U kterých typů vozidel lze v současné době test baterie provádět?
Dosud jsme parametrizovali velké množství modelů. Jsou mezi nimi modely různých německých a evropských výrobců, ale také asijských značek. Na dalších parametrizacích neustále pracujeme. Vzhledem k tomu, že proces parametrizace je velmi složitý, soustředíme se zpočátku na modely vozidel, které jsou často používány na určitém trhu nebo určitými zákazníky.

Pro objednání služby klikněte ZDE

Stížnosti / reklamace

DEKRA CZ a.s. zaručuje svými přístupy projednávání všech stížností nezaujatým a nestranným způsobem.

Žadatel, uchazeč, certifikovaná osoba a jiné zainteresované strany předkládají stížnosti na proces certifikace pouze písemně na uvedeném formuláři, a to buď osobně, nebo zasláním na adresu:

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001/9
149 00 Praha 4

Nebo na email:
certifikace.cz@dekra.com

DEKRA CZ a.s. do 14 dnů vyrozumí stěžovatele o způsobu řešení stížnosti, resp. o krocích, které budou provedeny k prošetření stížnosti a jejich časových horizontech.

Oficiální oznámení o ukončení procesu vyřizování stížnosti poskytne DEKRA CZ a.s., jakmile to bude možné.

V případě stížnosti třetí strany vůči systému managementu organizace certifikované certifikačním orgánem DEKRA GmbH je kontaktován vedoucí certifikované organizace, proti níž je stížnost adresována. Následně se prověří opodstatněnost a příčiny stížnosti a v případě potřeby se nařídí mimořádný kontrolní audit. V případě opodstatněnosti stížnosti a její závažnosti může certifikační orgán přistoupit i k pozastavení/odebrání certifikátu.

O konečném řešení stížnosti/odvolání DEKRA CZ a.s. informuje stěžovatele.

Reklamační formulář ke stažení

Likvidátor pojistných událostí

Pracovní náplň:

 • vyřizování komplexní agendy škod na vozidlech POV/HAV,
 • zpracování informací, rozhodnutí o dalších krocích, šetření, výpočet a posouzení nároku na vyplacení pojistného plnění,
 • vedení korespondence týkající se vyřizování likvidace v souladu se stanovenými standardy.

Požadujeme:

 • uživatelská znalost práce na PC (outlook, excel, word, ..),
 • schopnost samostatného rozhodování,
 • spolehlivost,
 • základní znalost německého nebo anglického jazyka vítána,
 • praxe v oboru podmínkou.

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání ve společnosti s vedoucím postavením na trhu,
 • práce na HPP (plný či zkrácený úvazek),
 • pružná pracovní doba,
 • přátelský pracovní kolektiv,
 • zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dnů dovolené,…)

Pracoviště: Praha – Chodovec

Nástup: ihned nebo dohodou

Pokud Vás nabídka zaměstnání zaujala, zašlete nám svůj profesní životopis. Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat nejpozději do 30-ti dnů od zaslání životopisu.

Kontakt: kariera.cz@dekra.com

Simulátor

Řidiči nákladních nebo zásahových vozidel nesou velkou odpovědnost za bezpečnost všech účastníků dopravy. Musejí být schopni zvládnout své vozidlo i v obtížných dopravních podmínkách, při zhoršeném stavu vozovky a při nepříznivém počasí.  Často však nejsou na tyto situace dostatečně připraveni, neboť se celá řada kritických situací předem nenacvičuje – ani ve vozidle, ani na silnici.

Tento „bezpečnostní nedostatek“ napravujeme svým inovativním jízdním simulátorem s všestranným použitím a programem pro zvýšení kvalifikace. Vysoká úspěšnost výcviku v tomto programu je dána tím, že středem pozornosti je vždy řidič a jeho praktické dovednosti, nikoliv vozidlo.

Přínos pro Vás:

 • praktický výcvik jízdy v moderním jízdním simulátoru
 • výcvik s použitím počítačové techniky
 • výklad od kvalifikovaného instruktora a trenéra, který využívá podpory moderních médií
 • doplňkový praktický výcvik (volitelná část)
 • výcvik v simulátoru umožňuje vyzkoušet si nejrůznější jízdní a nebezpečné situace. Instruktor může do průběhu výcviku zasahovat a měnit povětrnostní podmínky, vytvořit technickou závadu nebo jiné kritické situace, které vedou k typickým dopravním nehodám.

Proč DEKRA:

 • simulátor kamionu DEKRUCK je jediným mobilním simulátorem v ČR
 • zkušený tým lektorů – vzděláváním řidičů v ČR se zabýváme od roku 1987
 • zajišťujeme výuku a výcvik mimo jiné pro složky IZS, PČR, HZS a velké dopravní společnosti
 • výcvik řidičů pojímáme komplexně v kontextu reálných potřeb zákazníků
 • výuku a výcvik zajišťujeme na území celé ČR
 • využíváme zázemí nadnárodní společnosti

Místo konání a termíny:

U zákazníka na základě domluvy.
Výcvikový simulátor dorazí za Vámi, nemusíte vůbec opouštět areál své firmy.

Dílenský test

 

Tato služba představuje metodu prověření autorizovaných servisů výrobců automobilů po celé České republice, z pohledu kvality práce a serióznosti k zákazníkům.
Vaše spokojenost je pro nás závazkem i motivací, poskytované produkty a služby nadále zlepšovat.

Blíží se Vám termín pravidelné inspekční prohlídky vozidla předepsané výrobcem?
Kontaktujte nás s žádostí o zapojení se do aktivního průzkumu činností autorizovaných servisů a buďte za spolupráci s námi ODMĚNĚNI.

Jak probíhá dílenský test:

 

Do Vašeho vozidla, na místě předem dohodnutém, nainstalujeme několik drobných závad, které musí být v rámci servisní prohlídky kontrolovány a následně odhaleny.
Vy odvezete Vaše vozidlo na servisní prohlídku do autorizovaného servisu.
Po vyzvednutí vozidla provedeme opětovnou kontrolu vozidla a společně vyplníme dotazník, mapující průběh servisní prohlídky a to včetně hodnocení přístupu zaměstnanců servisu.

Upozorňujeme, že test je prováděn bez vědomí kontrolovaného autorizovaného servisu. V případě prozrazení testu, ztrácíte nárok na vyplacení finanční odměny.

Podmínky spolupráce:

 

 • Vozidla značky Škoda, Audi, Seat, VW, VW užitkové
 • Stáří vozidla do 8 let
 • Sériové provedení bez úprav
 • Vyplněná servisní knížka (i elektronická)

Přínos pro Vás:

 

 • Zajímavá finanční odměna
 • Jistota, že Vaše vozidlo je po proběhlé prohlídce zcela v pořádku
 • Ujištění, že právě Váš autorizovaný servis plní řádně své povinnosti

Inspekce a zkoušky cisteren a cisternových kontejnerů dle mezinárodní dohody ADR

Přepravujete nebezpečné látky v cisternách a cisternových kontejnerech? Potřebujete provést inspekci či zkoušku dle mezinárodní dohody ADR?
Obraťte se s důvěrou na naší společnost.

Provádíme

 • Periodické zkoušky cisteren (tlaková zkouška, zkouška těsnosti, vnitřní kontroly, atd.)
 • Meziperiodické zkoušky cisteren (zkouška těsnosti, vnější kontrola, kontrola provozního příslušenství, atd.)
 • Schvalování typu nástaveb cisterny (schvalování výrobní dokumentace, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, vnější kontrola, kontrola provozního příslušenství, atd.)
 • Mimořádné zkoušky cisteren

Přínos pro Vaší společnost

Rychlé a efektivní splnění požadavků zákonných povinností týkajících se inspekcí a zkoušek cisternových vozidel a kontejnerů dle mezinárodní dohody ADR.

 

Proč DEKRA

 • Proaktivní a individuální přístup k zákazníkovi
 • Krátké realizační lhůty
 • Garance kvality
 • Minimalizace prostojů vozidel

Místo konání a termíny

Provádíme na příslušných servisních místech, možnost provedení i u zákazníka na základě předchozí domluvy.

 

 
 

Chemicals and cosmetics

We can help to meet your needs and aim to exceed expectations in the world of constantly changing legislation. We are ready and able to offer you first class services in the fields of chemical substances, mixtures and articles, detergents, biocides and cosmetic products.

Feel free to turn to us whenever you need anything regarding

 • Creation, control or translation of safety data sheets
 • Preparation or confirmation of the correct labelling
 • Creation and translation of detergent ingredient datasheets
 • Notification of mixtures or biocides to the national Czech register of chemicals (CHLAP) or in Slovak register as well as notification to ECHA Submission portal in accordance with Annex VIII Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) relating to emergency health response
 • Notification of imported substances (including substances in mixtures) to the Classification and Labelling Inventory by ECHA
 • Most suitable option for launching your biocidal product on the market
 • Creation of full documentation (or parts required) for your cosmetic products

Benefits for your company

 • Fulfillment of all your legal requirements
 • Decrease in administration for your company
 • Express processing after receipt of all necessary data can be executed even within 2 days
 • High-level customer service

Why DEKRA

 • Quality creation of safety data sheets in compliance with current legislation
 • Experience and top-level expertise in this field of work including application of best practice within production companies
 • Guarantee of accuracy of our safety data sheets up to 5 000 000 CZK
 • Comprehensive consulting across various fields

Safety data sheets

We are professionally qualified and competent to set up safety data sheets (SDS) from recipe, material safety data sheets or another suppliers‘ SDS documentation. We proceed in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Commission Regulation (EU) 2015/830 and the related guidelines for the compilation of safety data sheets issued by the European Chemicals Agency.

We also create foreign language safety data sheets in Czech, Slovak, English, German, Italian, Swedish, Polish etc.

We provide consulting services on placing chemical substances and mixtures on the market, incl. dangerous substances or mixtures, detergents, biocides and cosmetics. We can help you with labelling, classification, notification and documentation processing for that products.

[icon name=“check-circle“ class=““ unprefixed_class=““] Benefits for your company

 • Fulfilment of all your legal requirements
 • SDS set up in all EU languages
 • Express processing after receipt of all necessary data can be executed even within 2 days
 • Cooperation in product labelling and compliance-related obligations
 • Decrease in administration for your company
 • High-level customer service
 • Close cooperation and interconnection with practice and real operations (training, audits, process setup and optimization)

Why DEKRA

 • Quality creation of safety data sheets in compliance with current legislation
 • Experience and top-level expertise in this field of work including application of best practice within production companies
 • Guarantee of accuracy of our safety data sheets up to 5 000 000 CZK
 • Comprehensive consulting across various fields