Safety data sheets

We are professionally qualified and competent to set up safety data sheets (SDS) from recipe, material safety data sheets or another suppliers‘ SDS documentation. We proceed in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), Commission Regulation (EU) 2015/830 and the related guidelines for the compilation of safety data sheets issued by the European Chemicals Agency.

We also create foreign language safety data sheets in Czech, Slovak, English, German, Italian, Swedish, Polish etc.

We provide consulting services on placing chemical substances and mixtures on the market, incl. dangerous substances or mixtures, detergents, biocides and cosmetics. We can help you with labelling, classification, notification and documentation processing for that products.

Benefits for your company

 • Fulfilment of all your legal requirements
 • SDS set up in all EU languages
 • Express processing after receipt of all necessary data can be executed even within 2 days
 • Cooperation in product labelling and compliance-related obligations
 • Decrease in administration for your company
 • High-level customer service
 • Close cooperation and interconnection with practice and real operations (training, audits, process setup and optimization)

Why DEKRA

 • Quality creation of safety data sheets in compliance with current legislation
 • Experience and top-level expertise in this field of work including application of best practice within production companies
 • Guarantee of accuracy of our safety data sheets up to 5 000 000 CZK
 • Comprehensive consulting across various fields

 

Klíčany vehicle and passive safety testing facility

DEKRA testing facility, accredited according to standard ČSN EN ISO 17025:2005, is an authorised testing facility of the Ministry of Transport of the Czech Republic.

Vehicle and accessory testing facility

We offer performance of the required tests and inspection of homologation documentation for type approval, to manufacturers of vehicles, work machinery, superstructures for utility vehicles and accessories.

The testing facility is approved according to Act No. 56/2001 SB. for testing road vehicles and their components. Technical reports serve as a basis for decisions by transportation authorities and the Ministry of Transport of the Czech Republic.

 • European approval of the type of vehicle or superstructure according to Directive 2007/46/EC
 • European approval of the type of vehicle according to Regulation (EU) No. 167/2013, 168/2013
 • national approval of the type of vehicle or superstructure in small series
 • partial homologation of vehicles and accessories according to ECE Regulations and EU Regulations or Directives
 • certificates of the rigidity of superstructures according to Standard EN 12642-XL
 • certificates of the rigidity of side curtains according to Standard EN 12641-2
 • inspection of ambulance vehicles according to Standard EN 1789
 • creation of materials for approval of accessories (ATEST 8SD)
 • creation of a basic technical description
 • collaboration and support throughout the process of approval of individual structures and conversions of vehicles
 • creation of a final report of inspection of individually manufactured or converted vehicles
 • tests according to the customer’s requirements, e.g.
  • inspection of installation of alternative wheel discs and tyres
  • inspection of the view from rear-view mirrors on individually imported vehicles with right-hand-side steering
  • assessment of the adjustment of lamps and corrector function
  • inspection of dimensions and weight
  • inspection of the speedometer and km counter
  • inspection of the function of vehicle brakes and coordination of trailer sets
  • measurement of exterior and interior noise
  • inspection of safety belts
  • measurement of acceleration, max. speed and run-out from high speed
  • measurement of fuel consumption
  • measurement of engine performance on cylinder performance testing equipment
  • assessment of the vehicle’s exterior lighting
  • verification of passage characteristics of vehicles
  • measurement of geometrical relations in the driver’s cabin, operating reach and view from the driver’s seat
  • maximum increase speed test for vehicles category O1, O2
  • test of vehicle steering

The tested vehicles are comprehensively insured to their full value at the testing facility’s expense throughout testing. Testing deadlines and prices are by agreement.

Passive safety testing facility

We assure the following tests:

 • vehicle safety belts according to ECE Regulation No. 16
 • sports car safety belts according to FIA 8853 and FIA 8854 Standards
 • sports car seats according to Standard FIA 8855
 • sports car nets according to Standard FIA 8863
 • child restraint systems according to ECE Regulations No. 44 and No. 129
 • tie systems (straps, hook, tensioner) according to Standard EN 12195
 • rubber fastening systems according to British Standard BS AU 258:1995
 • cables intended for towing vehicles, test methodology complies with German Standard DIN 76033
 • flammability of materials used in the vehicle’s interior according to Standard ČSN ISO 3795
 • towing systems according to ECE Regulation No. 55 and EU Directive No. 94/20
 • for the development, manufacture and sale of special measuring equipment and test dummies (manufactured according to regulation ECE No. 16)
 • impact resistance of exterior and interior accessories to the vehicle body (roof carriers, etc.) according to Ministry of Transport methodology and Standard ISO/PAS 11154
 • impact resistance of stretchers, chairs and equipment of the interior of ambulance vehicles according to Standard EN 1789
 • retaining systems for wheelchairs according to Standard ISO 10542-1

Podlimitní, omezené, vyňaté množství, vynětí z platnosti

Plakát obsahuje informace o podlimitním, omezeném a vyňatém množství a vynětích z platnosti při přepravě nebezpečných věcí dle Evropské dohody ADR (platné od 1.1.2019).

 • Plakát obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité základní informace o podlimitním, omezeném a vyňatém množství a vynětích z platnosti při přepravě nebezpečných věcí dle ADR
 • Je určen nejen pro firmy, ale i všechny ostatní osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí (doprava, příjem, odesílání a manipulace s nebezpečnými věcmi)
 • Tento materiál je učební pomůckou sestavenou na základě vybraných ustanovení dohody ADR a další legislativy platné v roce 2019
 • Formát 630 x 920 mm

Termín vydání: srpen 2019

Povinnosti při přepravě nebezpečných věcí ADR

Plakát obsahuje informace o základních povinnostech v oblasti přepravy nebezpečných věcí dle Evropské dohody ADR (platné od 1.1.2019).

 • Plakát obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité základní informace o povinnostech odesílatele, dopravce, příjemce, osádky vozidla a pravidly spojena se zákazem společné nakládky, dozorem nad vozidly, přepravou vysoce rizikových nebezpečných věcí a s omezením průjezdy tunely při přepravě nebezpečných věcí.
 • Obsahuje povinnosti odesílatele, dopravce, příjemce vyplývající ze zákona č. 111/1994 Sb., zákona o silniční dopravě. K těmto povinnostem byly přidány všeobecné povinnosti osádky vozidla, která je bez pochyby nedílnou součástí přepravy nebezpečných věcí.
 • Další část je obsáhle věnována základním principům bezpečné přepravy, kde se řidič dozní o svých povinnostech a pravidlech. Zejména se řidič dozví o pravidle správného způsobu parkování s dopravní jednotkou (tzv. dozor nad vozidly), pravidle zákazu společné nakládky popisující, které kusy označené rozdílnými bezpečnostními značkami nesmějí být naloženy společně do téhož vozidla nebo kontejneru, pravidle vysoce rizikových nebezpečných věcí, kde je za povinnost mít na vozidle prostředky zabraňující odcizení vozidla s nákladem a posledním důležitým pravidlem omezením průjezdu tunelů.
 • Je určen pro dopravní firmy a jejich řidiče, ale i všechny ostatní firmy zabývající se přepravou nebezpečných věcí (doprava, příjem, odesílání a manipulace s nebezpečnými věcmi).
 • Tento materiál je učební pomůckou sestavenou na základě vybraných ustanovení dohody ADR a další legislativy platné v roce 2019
 • Formát 630 x 920 mm

Termín vydání: srpen 2019

Doklady, značení a výbava dopravních jednotek ADR

Plakát obsahuje informace o dokladech, značení a výbavě dopravních jednotek v oblasti přepravy nebezpečných věcí dle Evropské dohody ADR (platné od 1.1.2019).

 • Plakát obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité základní informace o dokladech, značení obalů, označování dopravních jednotek a jejich výbavě používaných při dopravě nebezpečných věcí.
 • Obsahuje výčet základních dokladů používaných při přepravě nebezpečných věcí s předepsanými údaji, která mají tyto doklady obsahovat.
 • Další část je věnována balení kusů a označování dopravních jednotek. V této části naleznete detailně popsaná pravidla s názornou ukázkou balení, značení kusů bezpečnostními značkami s předepsanými údaji a různé ukázky správného značení dopravních jednotek pro přepravu nebezpečných látek v kusech, ve volně loženém stavu a v cisternových vozidlech.
 • Poslední část je věnována výbavě dopravních jednotek přepravující nebezpečné věci.
 • Je určen nejen pro firmy, ale i všechny ostatní osoby, které se zabývají vystavováním dokladů, balením, přepravou nebezpečných věcí.
 • Tento materiál je učební pomůckou sestavenou na základě vybraných ustanovení dohody ADR a další legislativy platné v roce 2019
 • Formát 630 x 920 mm

Termín vydání: srpen 2019

Klasifikace nebezpečných věcí ADR, RID, ADN

Plakát obsahuje informace o základech klasifikace nebezpečných věcí v oblasti přepravy dle Evropské dohody ADR, ADN a řádu pro mezinárodní železniční přepravu RID (platné od 1.1.2019).

 • Plakát obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité základní znalosti o klasifikaci nebezpečných věcí dle ADR, RID a ADN.
 • Obsahuje přehled jednotlivých tříd nebezpečných věcí s popisem, definici UN čísla, pojmenování, klasifikačních kódů a obalových skupin.
 • Je určen nejen pro firmy, ale i všechny ostatní osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí (doprava, příjem, odesílání a manipulace s nebezpečnými věcmi).
 • Tento materiál je učební pomůckou sestavenou na základě vybraných ustanovení dohody ADR a další legislativy platné v roce 2019
 • Formát 630 x 920 mm

Termín vydání: srpen 2019

Brožurka A6

 • Brožurka obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité a základní informace uvedené v dohodě ADR 2019 a některých vnitrostátních předpisů souvisejících s přepravou nebezpečných
 • Je určena nejen pro řidiče přepravující nebezpečné věci, ale i pro všechny ostatní osoby, které se mohou účastnit a podílí na přepravě nebezpečných věcí (přeprava, příjem, odesílání a manipulace s nebezpečnými věcmi).
 • Vhodná též jako učební materiál pro osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí dle kapitoly 1.3 ADR.
 • Malá velikost brožurky – formát A6, pevný křídový papír, přenosná, skladná a lehká. Je možné ji mít stále při „ruce“.
 • Minimální odběr 5 kusů

Termín vydání: červen / červenec 2019

ADR 2019 – Přeprava nebezpečných věcí v kusech a volně loženém stavu

Brožura obsahuje informace o přepravě nebezpečných věcí v kusech a volně loženém stavu dle Evropské dohody ADR 2019 (platné od 1.1.2019).

 • Brožura obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité základní informace uvedené v dohodě ADR 2019 a některých vnitrostátních předpisech souvisejících s přepravou nebezpečných věcí v kusech a volně loženém stavu.
 • Je určena nejen pro řidiče přepravující nebezpečné věci, ale i pro všechny ostatní osoby, které se mohou účastnit a podílejí se na přepravě nebezpečných věcí (doprava, příjem, odesílání a manipulace s nebezpečnými věcmi).
 • Vhodná též jako učební materiál pro osádky vozidel přepravující nebezpečné věci v kusech a volně loženém stavu dle kapitoly 8.2 ADR.
 • Formát A4

Termín vydání: červen / červenec 2019

ADR 2019 – Přeprava nebezpečných věcí v cisternách

Brožura obsahuje informace o přepravě nebezpečných věcí v cisternách dle Evropské dohody ADR 2019 (platné od 1.1.2019).

 • Brožura obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité základní informace uvedené v dohodě ADR 2019 a některých vnitrostátních předpisech souvisejících s přepravou nebezpečných věcí v cisternách.
 • Je určena pro řidiče přepravující nebezpečné věci. Dále je vhodná též jako učební materiál pro osádky vozidel přepravující nebezpečné věci v cisternách dle kapitoly 8.2 ADR.
 • Formát A4

Termín vydání: červen / červenec 2019

ADN 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH ADN 2019 (PLATNÉ OD 1.1.2019)

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom červen/červenec 2019

Cena pro absolventy školení na DEKRA CZ a.s.: 2 500 Kč (+ 140 Kč poštovné a balné)