Motoristé, kteří často jezdí do Spolkové republiky Německo, mají v současné době možnost motorová vozidla dovybavovat „modrou“ E-Plaketou.

 

Seznam prodejních míst zde

 

E-Plaketa je určena pro motorová vozidla registrovaná v zahraničí kat. M1, N1, L3e, L4e, L5e a L7e s pohonem na:

  • čistě elektrický pohon
(BEV – Battery Electric Vehicle)
  • Plug-in-Hybrid
    • požadavek CO2 ≤ 50g/km

(PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

  • palivové články

(FCEV –  Fuel Cell Electric Vehicle – vodík H2)

E-Plaketa  NENÍ  ekologická plaketa do nízkoemisních zón (Umwelt ZONE), tzn. E-Plaketa  NENAHRAZUJE  ekologickou plaketu do Německa.

Vylepení/umístění E-Plakety se aplikuje z vnější strany na zadní část motorového vozidla, tak aby E-Plaketa byla pohledově viditelně čitelná. Umístění není přímo definováno, je proto doporučeno E-Plaketu umístit/lepit vpravo dolu na zadní sklo ve směru jízdy vozidla, tak aby nezasahovala do výhledového pole řidiče směrem zpět. V případě vozidel kategorie L3e, L4e, L5e a L7e se taktéž E-Plaketa umístí/přilepí celou svou plochou z vnější strany na viditelnou zadní část vozidla, pokud to vozidlo umožňuje, vpravo ve směru jízdy (!nelepí se na bezdemontážně odnímatelnou část vozidla, např.  kufry, moto přilbu, apod.!).

Pro motorová vozidla, která vjedou do nízkoemisní zóny stále platí povinnost mít na čelním skle motorového vozidla příslušnou ekologickou plaketu (v současné době max. emisní stupeň 4 „zelená eko-plaketa“).

Motorová vozidla, která plní požadavky pro přidělení E-Plakety a jsou touto E-Plaketou vybavena, mohou bez postihu využívat následujících výhod např.:

  •     parkovaní zdarma na vymezených místech, parkovacích zónách,
  •     používání vyhrazených sdílených jízdních pruhů pro BUS, TAXI, apod.,
  •     parkovaní na stáních (místech) určených pro dobíjení vozidel,….atd.

podmínkou však je, aby místo bylo opatřeno příslušnou dopravní značkou.

(pro výše uvedená motorová vozidla platí dodatková tabulka; níže uvádíme jako příklad použití dopravního značení na pozemních komunikacích).

dodatková tabulka dopravní značky

V současné době jsou pravidla využívání výhod pro výše uvedená motorová vozidla stanovena příslušnými předpisy a dopravním značením daného města nebo obce.

Pro vozidla registrovaná v ČR s „EL“ registrační značkou:

I když platí mezinárodně uznávaná registrační značka v ČR se symbolem „EL“ (pro ekologicky šetrná vozidla k životnímu prostředí) a přesto, že tato vozidla automaticky plní požadavky pro přidělení E-Plakety, tak vzhledem k možné nejednotnosti metodických postupů příslušných orgánů v Německu a s tím i spojených následných problémů, je doporučeno vybavovat E-Plaketou i vozidla s registrační značkou se symbolem „EL“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Ing. Petr Termer
petr.termer@dekra.com
+420 724 507 655

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Ing. Petr Termer, petr.termer@dekra.com, +420 724 507 655