DEKRA CZ a.s. zaručuje svými přístupy projednávání všech stížností nezaujatým a nestranným způsobem.

Žadatel, uchazeč, certifikovaná osoba a jiné zainteresované strany předkládají stížnosti na proces certifikace pouze písemně na uvedeném formuláři, a to buď osobně, nebo zasláním na adresu:

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001/9
149 00 Praha 4

Nebo na email:
certifikace.cz@dekra.com

DEKRA CZ a.s. do 14 dnů vyrozumí stěžovatele o způsobu řešení stížnosti, resp. o krocích, které budou provedeny k prošetření stížnosti a jejich časových horizontech.

Oficiální oznámení o ukončení procesu vyřizování stížnosti poskytne DEKRA CZ a.s., jakmile to bude možné.

V případě stížnosti třetí strany vůči systému managementu organizace certifikované certifikačním orgánem DEKRA GmbH je kontaktován vedoucí certifikované organizace, proti níž je stížnost adresována. Následně se prověří opodstatněnost a příčiny stížnosti a v případě potřeby se nařídí mimořádný kontrolní audit. V případě opodstatněnosti stížnosti a její závažnosti může certifikační orgán přistoupit i k pozastavení/odebrání certifikátu.

O konečném řešení stížnosti/odvolání DEKRA CZ a.s. informuje stěžovatele.

Reklamační formulář ke stažení