NDT metody zvané „Advanced“, tedy pokročilé, využívají základů klasického nedestruktivního testování, rozšiřují možnosti použití, urychlují samotné zkoušení. Těchto výhod je docíleno digitalizací zpracování dat, automatizací či robotizací.

TOFD

Podélné a příčné ultrazvukové vlny

 • pro zkoušení svarů (jako náhrada radiografie) na potrubních systémech (plynovody, ropovody, produktovody, chemický průmysl, energetický průmysl, aj.)
 • pro zkoušení základního materiálu různých komponent – potrubí, tlakové nádoby, zásobníky, nádrže, svařence (konstrukce – jeřáby, mosty, dopravníky, aj.), plátované materiály v chemickém průmyslu
 • rychlost kontroly nezávislá na kontrolované síle materiálu
 • výsledky lze vyhodnotit ihned po ukončení skenování
 • bez rizika ionizačního záření
 • vysoká pravděpodobnost detekce vad, až 98 %
 • detekce vad bez závislosti na jejich orientaci, zvláště pak trhlin, studených spojů atd.
 • vyšší citlivost oproti ruční UZ kontrole (vyšší frekvence, difrakční vlny)
 • záznam z kontroly a možnost srovnání výsledků při opakované kontrole
 • sofistikovaný software pro analýzu dat
 • snadné ovládání, lehký transport na místo kontroly, bezpečný provoz

Metoda TOFD


FST-GAGE

Měření tloušťky kotlových trubek

 • všechny elektricky vodivé objekty, kde je žádané rychlé a přesné měření tloušťky materiálu
 • měření tloušťky stěny v rozsahu od 1,25 mm do 25 mm ± 0,1 mm
 • kontrola kotlových stěn v kotelnách a elektrárnách
 • skenování plátovaných trubek
 • rychlé zkoušení velkých ploch
 • vysoká přesnost a opakovatelnost měření
 • bezkontaktní měření, není třeba vazební prostředek
 • nastavení přístroje může být provedeno okamžitě dle výsledků
 • rychlé a přesné vyhodnocení on-line
 • jasný a srozumitelný protokol

FST - GAGE


LIXI PROFILER

Technika pro vyšetření izolovaných potrubí

 • měří rozdíly v hustotě oceli, plastů, kompozitů, gumy a dřeva
 • detekce koroze a eroze izolovaných potrubí
 • detekce potenciálních problémových oblastí
 • detekce svarů nebo míst, kde je potrubí ucpáno
 • velmi rychlá metoda (lze skenovat 30 až 100 metrů potrubí za den)
 • zvládne průměry trubek až do 18“
 • umožňuje provádět práce bez nutnosti zabezpečení pracovního prostoru
 • rychlá analýza výsledků
 • není nutné odstraňovat izolaci

Lixi Profiler


Dálkově řízené 3D skenování Venturiho trubice

Ultra-flexibilní potrubní mlok

 • vysoké přesnosti měření v prostředí s vysokou radiací
 • měření průměru potrubí
 • měření ovality trubek
 • zjišťování místních vad a korozí/erozí
 • k provozu v potrubí o průměru od 200 do 500 mm
 • lehký flexibilní dálkově ovládaný manipulátor
 • může procházet ventily a kónickými trubkami
 • může obcházet překážky, např. teplotní čidla
 • osm trakčních kol pro maximální přilnavost
 • přesnost skenování u měření průměru <0,1 mm
 • přesnost měření laserového profilu <0,02 mm
 • může vytvářet detailní 3D obraz objektu/povrchu
 • čtyři sledovací kamery dohlížejí na pohyb a skenování

3D scan


Počítačová radiografie - CR

Součástí digitální průmyslové radiografie (DIR)

 • kontrola svarů slévárenství, odlitky ocelové i hliníkové
 • kontrola správného sestavení dílů
 • kontrola různorodých materiálů, kovy, plasty, keramika
 • elektrotechnický a automobilový průmysl
 • kontrola menších dílů a elektrosoučástek
 • velký dynamický rozsah a kontrast snímku, tedy možnost většího rozdílu prozářených tlouštěk
 • rychlost zkoušky hlavně při nízkém počtu pořízených snímků
 • lepší zpracovatelnost obrazu i při pod- nebo přeexponování IP
 • možnosti úpravy snímku pomocí filtrů, zvětšení zobrazení detailu
 • možnost přesného měření, vkládání popisků a dalších funkcí na výsledném snímku
 • pro zobrazení snímku zákazníkem postačí PC s lepší grafikou a monitorem
 • pro archivaci snímků není nutno skladovat množství fyzického materiálu
 • rychlejší vyhledání potřebného snímku

Počítačová radiografie


Řízené ultrazvukové vlny

Účinná inspekce dlouhých a skrytých potrubí

 • potrubí na těžko přístupných místech, podzemní potrubí pod komunikací
 • izolovaná potrubí, potrubí v betonových základech či potrubí na podpěrách
 • rychlá kontrola dlouhých trubek
 • detekce vnější i vnitřní koroze
 • zjišťování podélných a obvodových trhlin
 • inspekce pokrývá 100 % materiálu potrubí
 • účinná a rychlá metoda s vysokou přesností
 • zjistí ztenčení potrubí na jeho vnitřní i vnější straně
 • použití během provozu, dokonce i v případě, že vnitřní medium má relativně vysokou teplotu
 • bez nutnosti externího napájení
 • sofistikovaný software pro provádění analýz a srovnání s předchozími měřeními

 


 

 
 

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Martin Černík
specialndt@dekra.com
+420 606 436 884

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Martin Černík, specialndt@dekra.com, +420 606 436 884