Potřebujete zjistit kvalitu Vašich produktů a ověřit si bezpečný provoz Vašich zařízení? Profesionální tým DEKRA provádí akreditované kontroly svarů a základního materiálu pomocí následujících nedestruktivních metod:

 • radiografická zkouška
 • ultrazvuková zkouška
 • magnetická prášková zkouška
 • kapilární zkouška
 • vizuální (přímá) zkouška
 • zkouška vířivými proudy

Zařízení:

 • RT – klasické filmy nebo paměťové folie CR, mlok M6, mlok M18, Gammamat (Ir 192, Se 75), RTG lampy
 • RT – po dohodě se zákazníkem možnost použití izotopu Co 60 ( pro silnostěnné odlitky atd. )
 • UT – TOFD, Phased Array
 • UT – Creep waves

Radiografická zkouška

(ČSN EN ISO 5579, ČSN EN ISO 14784-2, ČSN EN ISO 17636-1,  ČSN EN ISO 17636-2, ASME Code V čl. 2, 22)

 • prozařování kovových či nekovových látek, odlitků, svarů, elektrosoučástek, zapouzdřených sestav a pod.
 • na filmu nebo na paměťové folii (při použití digitální radiografie)
 • zobrazení především objemových vad (dutin, prasklin, vměsků, cizích částic uvnitř materiálu nebo nepravidelností povrchu)

Speciální mobilní laboratoře DEKRA pro zpracování filmů na místě kontroly s možností vydání výsledků přímo u zákazníka!

Používaná zařízení:

 • přenosné i stabilní průmyslové rentgenové přístroje
 • přenosné gamagrafické přístroje pro Ir 192, Se 75, Co 60, Yb 169
 • automatické gamagrafické přístroje „mloky“ do potrubí od DN 150 do DN 1500

Ultrazvuková zkouška

(ČSN EN 10160, ČSN EN 10228-3, ČSN EN 10228-4, ČSN EN 10306, ČSN EN 10307, ČSN EN 10308, ČSN EN 12680-1, ČSN EN 12680-2, ČSN EN 12680-3, ČSN EN 14127, ČSN EN ISO 16810, ČSN EN ISO 17640, ASME Code V čl. 4, 5, 23)

 • vhodná k zjišťování vnitřních vad svarů, výkovků, odlitků,chybného přilnutí u návarů a kompozitních materiálů
 • pro kontrolu kovů, slitin, plastických hmot, jejich svarů
 • z povrchu lze zjišťovat tloušťku známého materiálu (např. trubky, plechy, odlitky atd.).
 • pomocí analogového a digitálních UT přístrojů i pomocí moderního přístroje s metodou TOFD a PA
 • využitím přístroje Wallscaner lze zjistit detekci vad, zjištění koroze a eroze, prasklin, laminace a vady vnitřního nátěru např. u skladových nádrží, tlakových nádob, lodních trupů apod.
 • přístroj Floorscaner umožňuje mapovat detailní půdorys a vizualizovat stav kontrolované plochy, efektivně stanoví rozsah nutných oprav a naplánovat další údržbu

Magnetická prášková zkouška

(ČSN EN 1369, ČSN EN ISO 9934-1, ČSN EN 10228-1, ČSN EN ISO 10893-5, ČSN EN ISO 17638, ASME Code V čl. 7, 25)

 • pro odhalení i těch nejjemnějších trhlin a vad na zkoušeném povrchu
 • pouze na feromagnetické materiály
 • nejvyšší citlivost je dosahována při použití ultrafialového světla

Kapilární zkouška

(ČSN EN 1371-1, ČSN EN 1371-2, ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN 10228-2, ASME Code V Ed. 2013 čl. 6, 24)

 • pro odhalení trhlin a vad na zkoušeném povrchu
 • často požadována pro její operativnost a všestrannost
 • rozsah použití je od výrobků z oceli přes neželezné kovy až po nekovové materiály
 • jsou používány barevné i fluorescenční certifikované prostředky

Vizuální zkouška

(ČSN EN 13018, Změna AI ČSN EN ISO 17637, ASME Code V čl. 9)

 • základní, nejlevnější a nejstarší metoda
 • provádí se jako první a předchází ostatním zkouškám
 • zrakem a za použití jednoduchých pomůcek se posuzuje povrchový stav výrobků, svarů, součástí atd. Případně za použití endoskopu.

Zkouška vířivými proudy

(ČSN 015054, ČSN 015055, ČSN 015056, ČSN 015057, ČSN 015058, ČSN EN ISO 15549)

 • využívá jako základ elektromagnetické pole
 • velká rozmanitost měření
 • pro vyhledání trhlin povrchových či těsně pod povrchem
 • pro měření tloušťky nátěrů, vodivých materiálů
 • pro měření vodivosti materiálů
 • testování bez poškození zkoumaného povrchu

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Martin Černík
martin.cernik@dekra.com
+420 606 436 884

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Martin Černík, martin.cernik@dekra.com , +420 606 436 884