Obecné zásady Compliance

 • Důraz na ochranu lidských práv
 • Odbornost, legálnost a nestrannost
 • Poctivost, zákonnost – důsledné dodržování právních předpisů
 • Odpovědnost za pověst společnosti DEKRA

Vztahy s obchodními partnery a třetími osobami

Spolupracujeme pouze s takovými obchodními partnery, kteří se řídí stejnými či obdobnými Compliance zásada­mi jako my a převzali závazek v souladu s Compliance řídit svůj podnik.

 • Poctivá a férová soutěž
 • Boj proti korupci
 • Etická výběrová řízení
 • Vyhýbání se střetu zájmů a nepřípustnost konkurence
 • Odmítání praní špinavých peněz

Důvěrnost informací a ochrana dat

 • Bezpečné a zákonné nakládání s informacemi
 • Důvěrnost a mlčenlivost
 • Ochrana a zabezpečení dat a osobních údajů

Ochrana životního prostředí a zdraví nejen při práci

 • Životní prostředí a technická bezpečnost
 • Bezpečnost při práci

Trvalá udržitelnost, inovace a rozvoj


Firemní kultura

 • Komunikace
 • Zacházení s firemním vybavením a zařízením
 • Nepřípustnost diskriminace a obtěžování

 

Etický kodex DEKRA CZ ke stažení
Etický kodex DEKRA EN ke stažení