Zajištění výkonu funkce bezpečnostního poradce (externí DGSA) RID

Mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, vyhláškou č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), v platném znění, a podle ustanovení oddílu 1.8.3. Řádu RID ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2017 Sbírky mezinárodních smluv. Dále dle Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou dopravu, v platném znění a zvláště § 14 odstavce 5, který nařizuje, že každá fyzická nebo právnická osoba, která je odesílatelem, dopravcem nebo příjemcem nebezpečných věcí ustanovuje bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, jestliže celkový objem přepravovaných nebezpečných věcí přesahující 50 tun za kalendářní rok.

Toto sdělení v oddílu 1.8.3 ukládá firmám zabývajícím se přepravou, distribucí či manipulací s nebezpečným zbožím jmenovat bezpečnostního poradce a na požádání informovat příslušný státní orgán na požádání o jeho totožnosti.

Funkce externího bezpečnostního poradce představuje zajištění následujících služeb

 • analýza skutečného stavu společnosti (úvodní audit)
 • doporučení změn oproti stávajícímu stavu
 • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
 • informační a poradenský servis po telefonu
 • kontrolní audit (minimálně dvakrát za rok)
 • zpracování firemní směrnice RID
 • zpracování zpráv o mimořádných událostech
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 RID
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky RID a souvisejících předpisů

Služby poskytované samostatně mimo rámec funkce externího bezpečnostního poradce

 • analýza skutečného stavu společnosti (audit) a doporučení změn oproti stávajícímu stavu
 • zpracování firemní směrnice RID
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky RID a souvisejících předpisů
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 RID
 • jiné zprávy a vyjádření vyžádaná objednavatelem:
  • netýkající se problematiky přeprav nebezpečných věcí
  • týkající se přepravy nebezpečných věcí, ale nepředepsaných dohodou RID

Orientační rozpětí cen

Konečné ceny jsou vždy po přímém jednání s konkrétním zájemcem upraveny a mohou se od níže uvedených cen značně lišit.

V rámci funkce externího bezpečnostního poradce (na základě smluvního vztahu):

Služba Cena bez DPH
 • analýza skutečného stavu společnosti (úvodní audit)
ZDARMA
V přípravě uzavření smlouvy o poskytování funkce externího bezpečnostního poradce.
 • doporučení změn oproti stávajícímu stavu
 • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
 • informační a poradenský servis po telefonu (3 hod měsíčně)
 • kontrolní audit (minimálně dvakrát za rok)
 • zpracování firemní směrnice RID
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 RID
od 3.500 Kč / měsíc
Konečná cena řešena v rámci úvodního auditu.
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s věcmi z problematiky RID a souvisejících předpisů
1 200 Kč/osoba
 • jiné zprávy a vyjádření vyžádaná objednavatelem:
  • netýkající se problematiky přeprav nebezpečných věcí
  • týkající se přepravy nebezpečných věcí, ale nepředepsaných dohodou RID
1 200 Kč/hodina

Poskytované samostatně mimo rámec funkce externího bezpečnostního poradce (individuální požadavek):

Služba Cena bez DPH
 • analýza skutečného stavu společnosti (audit) a doporučení změn oproti stávajícímu stavu
8 000 – 25 000 Kč
 • zpracování firemní směrnice RID (směrnice kde jsou definovány a popsány veškeré činnosti podniku související s problematikou RID a které jsou řešeny trvale tak aby vyhověly všem požadavkům dohody RID)
individuálně dle konkrétní firmy
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s věcmi z problematiky RID a souvisejících předpisů
1 950 Kč/osoba při minimální účasti 8 osob
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 RID
individuálně dle konkrétní firmy
 • jiné zprávy a vyjádření vyžádaná objednavatelem
  • netýkající se problematiky přeprav nebezpečných věcí
  • týkající se přepravy nebezpečných věcí, ale nepředepsaných dohodou ADR
1 800 Kč/hodina

 


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Tomáš Vlasák
tomas.vlasak@dekra.com
+420 606 715 342

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Tomáš Vlasák, tomas.vlasak@dekra.com, +420 606 715 342