Chemie a kosmetika

Pomáháme Vám plnit Vaše povinnosti v neustále se měnícím světě legislativy. Jsme připraveni Vám nabídnout špičkové služby v oblastech chemických látek, směsí a předmětů, detergentů, biocidů a kosmetických přípravků.

Můžete se na nás obrátit s požadavky na

 • vytvoření, kontrolu či překlad bezpečnostních listů
 • přípravu nebo ověření správnosti označování na štítcích a etiketách
 • tvorbu a překlad datových listů detergentů
 • oznámení Vašich směsí či biocidů do registru chemických látek a prostředků ČR (CHLAP)
 • notifikaci dovážených látek (včetně látek ve směsích) u Evropské chemické agentury (seznam klasifikací a označení)
 • zhotovení písemných pravidel ke zvláště nebezpečným látkám a směsím pro Vaše sklady a pracoviště
 • nejvýhodnější variantu pro uvedení Vašeho biocidního přípravku na trh
 • vytvoření kompletní dokumentace nebo dílčích částí k Vašim kosmetickým přípravkům
 • pomoc při kontrole z ČIŽP nebo KHS

Nejen v těchto oblastech poskytujeme také odborné poradenství.

Přínos pro Vaši společnost

 • splnění zákonných povinností
 • snížení administrativní zátěže
 • expresní zpracování již od 2 dnů po dodání podkladů
 • nadstandardní zákaznický servis

Proč DEKRA

 • kvalitní vypracování bezpečnostních listů dle aktuální legislativy
 • zkušenosti a vysoká kvalifikace v oboru a praxi ve výrobních podnicích
 • záruka za správnost námi vypracovaných bezpečnostních listů až do výše 5 000 000 Kč
 • komplexní poradenský servis napříč oblastmi
 • široká nabídka kurzů a seminářů (intenzivní semináře, kurz KACHLE, školení pracovníků, …)