Kalibrace

  • Kalibrace je činnost, která za specifických podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které získáme indikací měřícím přístrojem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalonem.

Justáž

  • Justáží se rozumí seřízení měřidla pomocí etalonového měřidla tak, aby byla zajištěna správnost měření, návaznost a jednotnost měřidel.

Cejchování měřidel

  • Cejchování měřidla je dříve užívaný výraz pro ověření měřidla. V novodobé terminologii se užívá zřídka.

Ověření

  • Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovéné měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a měřidlo odpovídá úředně stanoveným požadavkům s maximální dovolenou chybou měřidla.

Stanovená měřidla

  • Stanovená měřidla jsou taková měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhlaškou ke schvalování typu a k povinnému ověřování. Příkladem mohou být pneuměřiče, výdejní pistole, váhy a další.