Plakát obsahuje informace o základech klasifikace nebezpečných věcí v oblasti přepravy dle Evropské dohody ADR, ADN a řádu pro mezinárodní železniční přepravu RID (platné od 1.1.2019).

  • Plakát obsahuje v souhrnné a přehledné formě všechny důležité základní znalosti o klasifikaci nebezpečných věcí dle ADR, RID a ADN.
  • Obsahuje přehled jednotlivých tříd nebezpečných věcí s popisem, definici UN čísla, pojmenování, klasifikačních kódů a obalových skupin.
  • Je určen nejen pro firmy, ale i všechny ostatní osoby, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí (doprava, příjem, odesílání a manipulace s nebezpečnými věcmi).
  • Tento materiál je učební pomůckou sestavenou na základě vybraných ustanovení dohody ADR a další legislativy platné v roce 2019
  • Formát 630 x 920 mm

Termín vydání: srpen 2019

Běžná cena včetně DPH: 240 Kč (+ poštovné a balné)

img
Máte dotaz na tento produkt? Kontaktujte nás!
Pavlína Čechráková, pavlina.cechrakova@dekra.com, +420 724 886 744