Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2.1. tabulka A, Dohody ADR – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v tabulce dohody ADR formou odkazů se pro konkrétní látku objevují v hlavním okně programu.

Program byl aktualizován dle nové dohody ADR, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2023, tzn. že obsahuje všechny zapracované změny, které jsou v nové dohodě ADR.

Hlavní výhody použití programu

 • je interaktivní – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií a zobrazení informací k balení a dopravním jednotkám a k dalším oblastem přepravy podle přání uživatele
 • je názorný – zobrazuje mimo jiné siluety dopravních jednotek se správným označením dle ADR,
  • v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady klasifikačních kódů
  • najetím kurzoru na symbol třídy, obalové skupiny atd. se zobrazí nápověda s vysvětlením co daný symbol znamená
 • je komplexni – řeší uceleně problematiku přeprav nebezpečných věcí nejen z hlediska dohody ADR, ale také z hlediska zákona o chemických látkách a směsích (CLP a DSD)
 • je vícejazyčný – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky
 • obsahuje celé aktuální znění dohody ADR s aktivními odkazy (kliknutím na číslo odkazu se tento zobrazí)
 • umožňuje tisk a archivaci nákladních listů včetně tvorby seznamu obchodních partnerů (odesilatelů, dopravců, příjemců)

Nový ADRem 2021

Vybrané vlastnosti a možnosti software ADRem 2023

Verze ADRem 2023 Light

je verzí základní

 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2023 v plném znění s možností zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2019 a 1.1.2021
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci, tisk přepravních dokladů s možností exportů ve formátu DOC a PDF
 • informace o omezených, vyňatých a podlimitních množstvích
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • informace o omezení průjezdu tunely

Verze ADRem 2023 Profi

Tato verze obsahuje veškeré možnosti verze ADRem 2023 Light a je navíc oproti této verzi dále rozšířena o řadu funkcí rozšiřující možnosti uplatnění tohoto softwaru.

 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2023 (tj. ADR vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv) v elektronické podobě
 • umožňuje zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2019 a 1.1.2021
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci a tisk přepravních dokladů s možností exportů do formátů DOC a PDF
 • kontrolní list vozidla s aktivními přístupem ke konkrétním ustanovením ADR a praktickým příkladům
 • písemné pokyny pro případ nehody s možností tisku
 • výpočet podlimitního množství
 • aktuální zvláštní mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR v plném znění v českém a anglickém jazyce s vazbou na konkrétní nebezpečné věci a upozorňováním na mnohostranné dohody u příslušných ustanovení v předpisech ADR
 • informace o omezení průjezdu tunely
 • vzor výroční zprávy
 • vzor zprávy o nehodě
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • obsahuje informace o vlastnostech dle IMDG Code pro všechny nebezpečné látky
 • převodník mezi katalogem odpadů

Systémové požadavky pro nový ADRem

Ceník

ADRem 2023 Profi

Počet kusů

Nová licence

Upgrade

1 ks

50 000,00 Kč

30 000,00 Kč

2 ks

45 000,00 Kč

26 000,00 Kč

3 – 5 ks

40 000,00 Kč

24 000,00 Kč

6 – 9 ks

35 000,00 Kč

22 000,00 Kč

10 a více ks

30 000,00 Kč

20 000,00 Kč

ADRem 2023 Light

1 ks

37 000,00 Kč

16 000,00 Kč

2 ks

30 000,00 Kč

14 000,00 Kč

3 – 5 ks

25 000,00 Kč

12 000,00 Kč

6 – 9 ks

22 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 a více ks

20 000,00 Kč

9 000,00 Kč

 

 
 

Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Milan Okáník
milan.okanik@dekra.com
+420 725 952 289

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Milan Okáník, milan.okanik@dekra.com, +420 725 952 289