Pro usnadnění práce s dohodou ADR i pomocí počítače byl vytvořen společností DEKRA CZ a.s. ve spolupráci s firmou MEDISTYL softwarový produkt, který se jmenuje „ADRem“ (latinsky – „K věci“).ADREM 2017 DEKRA

Základ tohoto programu tvoří tabulka 3.2 A ADR – vyjmenování nebezpečných věcí v pořadí podle identifikačních čísel jednotlivých látek, kdy veškeré informace obsažené v tabulce dohody ADR formou odkazů se pro konkrétní látku objevují v hlavním okně programu.

Program byl aktualizován dle nové dohody ADR, která vstoupila v platnost od 1. ledna 2021, tzn. že obsahuje všechny zapracované změny, které jsou v nové dohodě ADR.

Hlavní výhody použití programu

 • je interaktivní – umožňuje výběr látky podle zadaných kritérií a zobrazení informací k balení a dopravním jednotkám a k dalším oblastem přepravy podle přání uživatele
 • je názorný – zobrazuje mimo jiné siluety dopravních jednotek se správným označením dle ADR,
  • v části týkající se obalů jsou zobrazeny příklady klasifikačních kódů
  • najetím kurzoru na symbol třídy, obalové skupiny atd. se zobrazí nápověda s vysvětlením co daný symbol znamená
 • je komplexni – řeší uceleně problematiku přeprav nebezpečných věcí nejen z hlediska dohody ADR, ale také z hlediska zákona o chemických látkách a směsích (CLP a DSD)
 • je vícejazyčný – názvy látek jsou uváděny česky, slovensky, německy, anglicky, francouzsky a polsky
 • obsahuje celé aktuální znění dohody ADR s aktivními odkazy (kliknutím na číslo odkazu se tento zobrazí)
 • umožňuje tisk a archivaci nákladních listů včetně tvorby seznamu obchodních partnerů (odesilatelů, dopravců, příjemců)

Vybrané vlastnosti a možnosti software ADRem 2021

Verze ADRem 2021-Z

je verzí základní (proto písmeno „Z“)

 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2021 v plném znění s možností zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2003 až 1.1.2017
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci, tisk přepravních dokladů s možností exportů ve formátu DOC a PDF
 • informace o omezených, vyňatých a podlimitních množstvích
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • informace o omezení průjezdu tunely
 • možnost rozšíření o Převodník mezi katalogem odpadů

Verze ADRem 2021-R

Tato verze obsahuje veškeré možnosti verze ADRem 2021-Z a je navíc oproti této verzi dále rozšířena (proto písmeno „R“) o řadu funkcí rozšiřující možnosti uplatnění tohoto softwaru.

 • aktuální znění dohody ADR platné od 1.1.2021 (tj. ADR vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv) v elektronické podobě
 • umožňuje zobrazování změn v předpisech ADR
 • obsahuje znění původní dohody ADR platné od 1.1.2003 až 1.1.2019
 • aktualizované údaje dle zákona o chemických látkách a směsích
 • umožňuje tvorbu, editaci a tisk přepravních dokladů s možností exportů do formátů DOC a PDF
 • kontrolní list vozidla s aktivními přístupem ke konkrétním ustanovením ADR a praktickým příkladům
 • písemné pokyny pro případ nehody s možností tisku
 • výpočet podlimitního množství
 • aktuální zvláštní mnohostranné dohody dle 1.5.1 ADR v plném znění v českém a anglickém jazyce s vazbou na konkrétní nebezpečné věci a upozorňováním na mnohostranné dohody u příslušných ustanovení v předpisech ADR
 • informace o omezení průjezdu tunely
 • vzor výroční zprávy
 • vzor zprávy o nehodě
 • možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou
 • rozšířená možnost tisku souhrnných informací k jednotlivým látkám
 • obsahuje informace o vlastnostech dle IMDG Code pro všechny nebezpečné látky
 • informace o bezpečných vzdálenostech v případě úniku látek
 • možnost rozšíření o Převodník mezi katalogem odpadů

Systémové požadavky

 • operační systém Microsoft Windows 10 v podporovaných sestaveních
 • nejnižší přípustný požadavek na RAM 8 GB
 • procesor Intel Core i3
 • nejnižší přípustný požadavek na HDD 500 GB (ADRem zabere cca 4 GB)
 • pro tisk formátu DOC Microsotf Office
 • rozlišení min. 1280×1024
 • internetový prohlížeč MS Edge (verze 81 a vyšší), Google Chrome (verze 81 a vyšší) nebo Mozilla Firefox (verze 74 a vyšší)

Systémové požadavky pro nový ADRem

Nový ADRem 2021

Ceník

Software Cena bez DPH
ADRem 2021-Z (1 kus) 37 000 Kč/ks
ADRem 2021-Z (2 kusy) 30 000 Kč/ks
ADRem 2021-Z (3 – 5 kusů) 25 000 Kč/ks
ADRem 2021-Z (6 – 9 kusů) 22 000 Kč/ks
ADRem 2021-Z (10 a více kusů) 20 000 Kč/ks
ADRem 2021-R (1 kus) 50 000 Kč/ks
ADRem 2021-R (2 kusy) 45 000 Kč/ks
ADRem 2021-R (3 – 5 kusů) 40 000 Kč/ks
ADRem 2021-R (6 – 9 kusů) 35 000 Kč/ks
ADRem 2021-R (10 a více kusů) 30 000 Kč/ks

Převodník mezi katalogem odpadů a Dohodou ADR

 
 

Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Ing. Pták Adam
adam.ptak@dekra.com
+420 721 632 759

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Ing. Pták Adam, adam.ptak@dekra.com, +420 721 632 759