ADN 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH ADN 2019 (PLATNÉ OD 1.1.2019)

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom červen/červenec 2019

Cena pro absolventy školení na DEKRA CZ a.s.: 2 500 Kč (+ 140 Kč poštovné a balné)

RID 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO ŽELEZNICI RID 2019 (PLATNÉ OD 1.1.2019)

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • obsahuje výňatky k přepravě nebezpečných věcí z vnitrostátních předpisů (Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu)
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom květen/červen 2019

ADR 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ČESKÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR 2019) – platné od 1.1.2019

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • obsahuje výňatky k přepravě nebezpečných věcí z vnitrostátních předpisů (Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Vyhláška č. 478/2000 Sb.,kterou se provádí zákon o silniční dopravě a další…)
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom květen/červen 2019

Personální audit

Tato služba představuje metodu anonymního hodnocení pracovního výkonu jednotlivce, pomocí dotazníkového šetření.

Šetření probíhá s využitím zaměstnanců uvnitř Vaší firmy tak, že dotyčná osoba je hodnocena jak svými kolegy, tak podřízenými a nadřízenými. Zároveň posuzuje sama sebe, čímž vznikne ucelený soubor hodnocení osoby včetně sebehodnocení.

K čemu můžete metodu uplatnit

 • pro hodnocení osob na klíčových pozicích
 • pro vyhledávání talentů
 • k definování kritických míst v pracovním prostředí
 • k posouzení a odhalení tzv. „konfliktních osob“

Dotazník lze upravit na základě Vašich individuálních požadavků a představ o hodnotících kritériích. 360° zpětná vazba obsahuje velice citlivá data, a proto může být s výsledky seznámen pouze nejvyšší management.

Výsledky jsou brány jako zásadní materiál pro rozvoj zaměstnanců v rámci oddělení, popřípadě celé firmy.

Na základě výstupů šetření Vám DEKRA předloží návrh řešení a jak s výsledky pracovat. Například nahrazení pracovníka, který v týmu vytváří konflikty, nastavení školení, která Vám pomohou v rozvoji zaměstnanců a následně zefektivní práci, popřípadě zajištění manažerské akademie, kde se budou pracovníci kontinuálně vzdělávat a do budoucna mohou povýšit na vyšší pozice.

Přínos pro Vaši společnost

 • zhodnocení pracovního prostředí na oddělení (šikana, agresivní typ na oddělení, konflikty atd.)
 • vyhledání pracovníka, který je připravený pro vyšší pozici
 • posouzení předností a slabin klíčových zaměstnanců
 • vyhledání talentů, kteří mohou mít do budoucna velký význam pro zaměstnavatele
 • definování kultury v rámci celé společnosti
 • řešení pro posílení týmu a angažovanosti zaměstnanců

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti a know-how nadnárodní společnosti
 • nestrannost a nezávislost
 • dodržování etických principů
 • individuální přístup s cílem identifikovat potřeby konkrétního klienta
 • budování dlouholetého partnerského vztahu

SafeMobility

Provozujete vozový park a hledáte cesty, jak aktivně předcházet nehodám ve vaší flotile, jak zvýšit bezpečnost vašich zaměstnanců při cestování automobilem a jak snížit škodní průběh?

DEKRA SafeMobility je soubor opatření a nástrojů k prevenci nehod a zvýšení bezpečnosti vašich zaměstnanců při řízení dopravních prostředků. Dle statistik je nepozornost za volantem nejčastější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel! Mezi nejnebezpečnější zlozvyky patří používání mobilního telefonu při řízení. DEKRA SafeMobility je inovativní způsob jak zabránit nehodám a zásadně změnit chování řidičů během jízdy. Jedná se o kombinaci několika nástrojů omezujících používání mobilního telefonu za volantem.

Co je součástí produktu?

 • Úvodní školení bezpečné jízdy zaměřené na prevenci nepozornosti za volantem a firemní flotily
 • Zařízení SafeDrivePod
 • Úprava firemní Car Policy
 • Vyhodnocení a zpětná vazba

Postup

 • Vaši řidiči absolvují úvodní školení bezpečné jízdy.
 • Nové bezpečnostní zásady se stanou součástí firemní Car Policy.
 • Řidiči budou seznámeni s ovládáním zařízení SafeDrivePod.
 • Reporting, analýzy, vyhodnocení a zpětná vazba.

Jak funguje SafeDrivePod?

 • Zařízení ve spojení s nainstalovanou aplikací po dobu jízdy uzamkne bezpečně obrazovku telefonu a zamezí tak řidiči jeho používání během řízení. Během jízdy není možné psát SMS, e-maily, ani chatovat.
 • Telefonování během jízdy je tak možné pouze pomocí zařízení handsfree.
 • Obrazovka telefonu se odemkne při zastavení vozidla.
 • V případě, že používáte Váš mobilní telefon jako navigaci, zůstane navigační aplikace aktivní a zobrazena na displeji telefonu i během jízdy. Váš cíl je ale třeba zadat ještě před jízdou.
 • Přenos hudby z telefonu je umožněn.
 • Zařízení je kompatibilní se systémy Android i iOS a je možné ho jednoduše používat ve všech dopravních motorových i nemotorových prostředcích (auta, kola, motorky, autobusy,…)
 • Pro další informace pokračujte na www.safedrivepod.cz

Reporting

Nedílnou součástí produktu SafeMobility je webový reporting, kde odpovědná osoba, např. Fleet manažer, může vyhodnocovat používání zařízení SafeDrivePod.

V reportu je možno sledovat mimo jiné:

 • kolikrát uživatel vypnul Bluetooth
 • počet telefonování přes hadsfree během jízdy
 • případné vypnutí nebo odinstalování aplikace

Reporting obsahuje hodnocení, výsledky a umístění jednotlivých řidičů v rámci firmy tak, aby bylo možné vyhodnocovat používání zařízení a motivovat řidiče k bezpečné jízdě.

Přínosy pro Vás

 • účinná prevence nehod
 • snížení nákladů na vozový park (opravy)
 • zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v silničním provozu
 • jednoduchá instalace bez zásahu do vozidla
 • bezdrátová technologie

Tento nástroj doporučujeme zahrnout do Vaší firemní Car Policy a zvýšit tak bezpečnost nejen vašich zaměstnanců a snížit škodní průběh a s tím spojené náklady.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Vrácení řidičského průkazu

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování (dosáhli jste 12-ti bodů ve svém bodovém hodnocení řidiče) a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění několika podmínek, včetně dopravně psychologického vyšetření. S celou procedurou Vám rádi poradíme a poskytneme akreditovaného psychologa. K přihlášení na přezkoušení z odborné způsobilosti je nutné využít klasické žádosti o přijetí do výuky a výcviku v autoškole.

Cena

Služba Cena vč. DPH
Řidičské oprávnění – sk. B 3 400 Kč
Řidičské oprávnění – sk. B+E + 1 000 Kč
Ostatní ceny:
Opravná zkouška 500 Kč
Správní poplatky:
Opravná zkouška “PPV” (předpisy o provozu vozidel) 400 Kč
Opravná zkouška “PJ” (praktická jízda) 100 Kč
Celková závěrečná zkouška – (PPV) + (PJ) 700 Kč

Informace o možnostech, jakým způsobem lze hradit kurzovné, najdete v záložkách u našich poboček.


Žádost o přijetí k výcviku a výuce

Informace k vrácení řidičského oprávnění

 1. Cvičné jízdy a přezkoušení může uchazeč absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění, a to jedině přes autoškolu.
 2. K přezkoušení z odborné způsobilosti je nutné přinést:
  • Vyplněnou žádost o přijetí v výuce a výcviku do autoškoly,
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
  • Výpis z karty řidiče (prosím, nejedná se o výpis z bodového hodnocení).
 3. Rozsah přezkoušení
  • Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • Praktická jízda s vozidlem.
 4. Přezkoušení lze opakovat pouze jednou. Pokud ani napodruhé uchazeč neuspěje, musí ze zákona absolvovat celou výuku a výcvik v autoškole.
 5. Doklady k žádosti o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  1. Doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti (nesmí být starší 30 dní!),
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (je součástí žádosti),
  3. Dopravně psychologické vyšetření (nesmí být starší 30 dní!).

Autoškola

V autoškole DEKRA vyučují lektoři, kteří se dlouhodobě zabývají vzděláváním řidičů ve všech směrech. Cílem Autoškoly DEKRA je spokojený zákazník a vysoká úroveň řidičských dovedností ihned po ukončení kurzu.

Pokud se chcete cítit za volantem bezpečně již hned po autoškole, nehledejte rádoby nejlevnější autoškolu, hledejte profesionální autoškolu se zárukou kvality!

  Výhody pro Vás

 • výcvik od první hodiny ve vozidle bez trenažerů
 • učební materiály zdarma
 • podrobná výuka pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy
 • nové kurzy startují každý měsíc nebo dle počtu uchazečů
 • všechna pojištění jsou již zahrnuta v ceně kurzu
 • žádné skryté příplatky, vše dle ceníku

Proč DEKRA

 • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
 • zaměření na bezpečnost
 • výcvik na vlastním autocvičišti v místě naší pobočky
 • profesionální přístup a férové jednání
 • k výcviku přijímáme i žáky z jiných autoškol
 • moderní vozový park
 • příjemné a moderní zázemí

Obsah výcviku

 • pravidla silničního provozu
 • rozbor řešení dopravních nehod a výuka údržby vozidla
 • funkce aktivních a pasivních prvků bezpečnosti
 • aktuální výuka poskytování první pomoci
 • výcvik na pozemních komunikacích včetně provozu na dálnici
 • důsledný výcvik parkování
 • volitelně jízda s přívěsem

Podmínky
Výuky a výcviku pro získání skupiny B se může zúčastnit každý občan, který podá řádně vyplněnou žádost o řidičské oprávnění a předloží při přihlášení vyplněný posudek o zdravotní způsobilosti (tento posudek nesmí být starší více jak 3 měsíce a musí být potvrzen výhradně praktickým lékařem). Dále žadatel musí prokázat trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR a nesmí mít udělený zákaz v řízení motorových vozidel.


Nabídka kurzů


Školní řád autoškoly


e-Testy – elektronické testy pro autoškoly
Nepodceňujte přípravu! Zkušební testy z pravidel silničního provozu probíhají pomocí výpočetní techniky. Tyto testy jsou k dispozici na webových stránkách: eTesty2.mdcr.cz.

Naše pobočky

Praha
Türkova 1001/9
149 00 Praha 4 – Chodov
+420 267 288 316
autoskola@dekra.cz

Olomouc
Sladkovského 37
779 00 Olomouc
+420 585 313 619
autoskola-olomouc@dekra.cz

Vysoké Mýto
Dráby 45/IV
566 01 Vysoké Mýto
+420 465 422 230
vysoke-myto@dekra.cz

Logistika vozidel

Jste leasingová společnost, či provozovatel firemního fleetu a potřebujete zajistit logistiku a skladování vašich vozidel? Nechte to na nás!

Dle Vašich potřeb zabezpečíme převozy vozidel a zajistíme bezpečné uskladnění v logistickém centru DEKRA.

V rámci uskladnění Vašich vozidel v logistickém centru DEKRA poskytujeme i následnou péči pro další prodej:

 • mytí vozidel
 • čištění interiéru vozidla
 • základní servis vozidla
 • evidenční kontroly
 • další servis dle Vašeho přání

Přínos pro Vaší společnost

 • komplexní servis včetně následné péče od jednoho dodavatele
 • flexibilita
 • časová a finanční úspora

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti v oblasti logistiky vozidel
 • know-how nadnárodní společnosti
 • logistické centrum DEKRA
 • pokrytí celé ČR

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Aftersales

Objektivitu výsledků a zjištění při kontrole vozidel z ukončeného leasingu může zaručit jen nestranný, zcela nezávislý a odborně fundovaný subjekt. Odborná způsobilost společnosti DEKRA je zaručena mnohaletými zkušenostmi a využíváním know-how nadnárodní společnosti. DEKRA je jmenována Ministerstvem spravedlnosti znaleckou organizací v oborech doprava, ekonomika a strojírenství.

Preventivní kontroly

Provádíme na žádost klienta leasingové společnosti za účelem zjištění stavu vozidla před ukončením leasingové smlouvy. Preventivní prohlídky provádíme po celém území České republiky.

 • zjištění stavu vozidla před ukončením leasingové smlouvy
 • stanovení akceptovatelných a neakceptovatelných poškození na vozidle
 • odborná a nezávislá kalkulace nákladů na opravu
 • ocenění třetí nezávislou stranou usnadní komunikaci škod k zákazníkovi

Převzetí vozidla

Na základě objednávky leasingové společnosti provádíme převzetí vozidla od klienta. Převzetí vozidla se týká, jak osobních vozidel, tak nákladních i zemědělské techniky, po celém území České republiky.

 • zjištění stavu vozidla v daném okamžiku převzetí
 • on-line tvorba předávacího protokolu, který má předávající okamžitě k dispozici
 • kalkulace ceny nákladů na opravu a obvyklé ceny vozidla
 • forma protokolů je přesně dle požadavků zadávající společnosti

Přínos pro Vaší společnost

 • objektivita a nestrannost
 • eliminace skrytých nákladů
 • odbornost
 • předcházení rozporům

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti v oblasti přebírání vozidel z ukončeného leasingu
 • know-how nadnárodní společnosti
 • znalecká organizace Ministerstva spravedlnosti v oborech doprava, ekonomika a strojírenství
 • pokrytí celé ČR

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Fleet Management

Omlouváme se, tato sekce je v přípravě.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.