Test baterií elektrovozidel

Náš test baterií elektrovozidel poskytuje transparentní měření kapacity baterie s výsledky v řádu minut.

Jako odborníci na elektromobilitu s dlouholetými zkušenostmi ve společnosti DEKRA víme, že zdravotní stav baterie, definovaný jako zbývající kapacita baterie ojetého elektromobilu, má velký vliv na hodnotu a výkon vozidla.

Náš test baterií pro elektromobily, založený na webové aplikaci, poskytuje přesný obraz o stavu baterie na základě 15minutové analýzy. Naše řešení pokrývá velké množství modelů elektromobilů od různých výrobců a poskytuje nezávislé výsledky testu baterií, na které se můžete spolehnout při používání, nákupu a prodeji ojetých elektromobilů.

 

Výhody našeho testu baterií EV:

 • Analýza stavu baterie elektromobilu za 15 minut
 • Vynikající poměr času a přesnosti díky naší rozsáhlé databázi a patentovanému algoritmu
 • Jednoduchý proces testování: connect – accelerate – report
 • Výsledky testů baterií elektromobilů nezávislé na výrobci
 • Přehledná zpráva o stavu baterie určuje zbývající kapacitu baterie.
 • Okamžité doručení výsledku testu e-mailem

 

Transparentní určení zbytkové kapacity díky našemu rychlému a přesnému testu baterie

Baterie elektromobilu je hlavním ukazatelem hodnoty vozidla. Nepříznivé podmínky, jako je neefektivní styl jízdy, vysoká rychlost jízdy, horko a zima, počet ujetých kilometrů, nabíjecí cykly a mnoho dalších faktorů, mohou snížit kapacitu baterie. Náš test poskytuje spolehlivé a transparentní určení zbývající kapacity baterie, aby kupující a prodejci mohli lépe odhadnout hodnotu, funkčnost a výkonnost ojetých elektromobilů.

Náš test baterie určí kapacitu použité baterie elektromobilu během 15 minut ve čtyřech krocích:

 1. Příprava: Na svém chytrém telefonu otevřete URL adresu testu baterie. Připojte komunikační rozhraní vozidla (VCI) ke kabelu a poté kabel k portu OBD.
 2. Statický test: Po zadání obecných údajů o vozidle se načtou požadované diagnostické údaje a ověří se celková připravenost.
 3. Dynamický test: Data se shromažďují během krátkého zrychlení.
 4. Zpráva DEKRA: Vyhodnocení je připraveno během několika minut a ukazuje zbytkovou kapacitu baterie v jasném a srozumitelném formátu. Celou zprávu s dalšími informacemi lze uživateli zaslat e-mailem.

Test baterie s patentovaným algoritmem byl ověřen prestižní univerzitou RWTH Aachen. Test je sofistikovaný, rychlý a přesný a jeho další výhodou je nezávislé a objektivní posouzení zbytkové kapacity baterií elektromobilů. To pomáhá podporovat transparentnost a důvěru v souvislosti s prodejem ojetých elektromobilů.

 

Často kladené dotazy

Jaké faktory ovlivňují stárnutí baterie elektromobilu?
Stáří baterie není pouze funkcí času (kalendářní stáří), ale také cyklického nabíjení a vybíjení (cyklické stáří). Se stárnutím baterie se postupně snižuje její kapacita, což ovlivňuje dojezd vozidla. Stárnutí trakční baterie elektromobilu znamená zhoršení jejích vlastností. Kromě stárnutí ovlivňují zdravotní stav baterie elektromobilu a následně její kapacitu vysoké teploty, přebíjení (vysoké napětí), hluboké vybíjení (nízké napětí), vysoký nabíjecí proud.

Proč je důležité znát zbývající kapacitu baterie elektromobilu?
Baterie je nejdražší součástí elektromobilu, a proto je její stav (SoH) – definovaný jako její zbývající kapacita – klíčovým faktorem při určování hodnoty vozu. SoH se rychle snižuje od 70-80 % původní kapacity baterie. Pomocí našeho testu lze kapacitu baterie přesně změřit. To je skvělá zpráva pro prodejce automobilů, leasingové společnosti i soukromé osoby, protože to poskytuje základ pro transparentnější prodejní jednání. Poskytuje také jasný a přesný údaj o skutečné kapacitě baterie, a tím i údaj o použitelnosti.

Jak se tento test baterií pro ojeté elektromobily liší od jiných testů?
Toto řešení nabízí rychlé a přesné výsledky, které jsou dodány v řádu minut, nikoli hodin, což je typické pro jiné testy baterií. Tyto zdlouhavé postupy vyžadují vybití nebo nabití baterie, zatímco DEKRA test baterie nikoli. Ve skutečnosti lze náš test dokončit přibližně za 15 min. Přesnost testu byla ověřena univerzitou RWTH Aachen a také různými výrobci automobilů.

Existují nějaké předpoklady pro testování?
Aby bylo možné se s mobilní aplikací spojit prostřednictvím komunikačního rozhraní vozidla (VCI), musí být vozidlo vybaveno palubním diagnostickým rozhraním (OBDI). Kromě toho musí baterie splňovat následující předpoklady:

 • Stav nabití (SoC) kolem 40-80 %
 • Teplota baterie mezi +10 °C a +30 °C
 • Rozdíly teplot jednotlivých článků v rámci baterie <2 °C

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, zobrazí se chybové hlášení. Pro dynamickou zkoušku je pro zrychlení nutný prostor 100 metrů.

Jak přesně test funguje?
Postup je založen na měření různých údajů o baterii, jako jsou proudy a napětí při zatížení, tj. při krátkém zrychlení, prostřednictvím VCI. Skutečné know-how však spočívá v klasifikaci zde naměřených hodnot. Za tímto postupem stojí velmi složitá, velmi propracovaná databáze a patentovaný algoritmus. Základní údaje jsou předem stanoveny pro každý typ vozidla pomocí měření, která probíhají za nejrůznějších podmínek; následuje vhodné strukturování a další složité výpočty, v některých případech s pomocí umělé inteligence. Celý proces označujeme jako „parametrizaci“. Hodnoty naměřené v testovacím případu se pak vyhodnocují na základě těchto parametrů specifických pro daný typ.

Co zpráva obsahuje a jak ji získám?
Přehledná zpráva obsahuje hodnotu SoH, údaje OEM, jako je jmenovitá kapacita, napětí a proud článku, a také obecnější informace o vozidle, jako je model, identifikační číslo vozidla a počet ujetých kilometrů. Výsledek je k dispozici ihned po vyhodnocení a lze jej zaslat uživateli e-mailem.

U kterých typů vozidel lze v současné době test baterie provádět?
Dosud jsme parametrizovali velké množství modelů. Jsou mezi nimi modely různých německých a evropských výrobců, ale také asijských značek. Na dalších parametrizacích neustále pracujeme. Vzhledem k tomu, že proces parametrizace je velmi složitý, soustředíme se zpočátku na modely vozidel, které jsou často používány na určitém trhu nebo určitými zákazníky.

Pro objednání služby klikněte ZDE

ADN 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH ADN 2019 (PLATNÉ OD 1.1.2019)

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom červen/červenec 2019

Cena pro absolventy školení na DEKRA CZ a.s.: 2 500 Kč (+ 140 Kč poštovné a balné)

RID 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO ŽELEZNICI RID 2019 (PLATNÉ OD 1.1.2019)

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • obsahuje výňatky k přepravě nebezpečných věcí z vnitrostátních předpisů (Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu)
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom květen/červen 2019

ADR 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ČESKÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR 2019) – platné od 1.1.2019

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • obsahuje výňatky k přepravě nebezpečných věcí z vnitrostátních předpisů (Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Vyhláška č. 478/2000 Sb.,kterou se provádí zákon o silniční dopravě a další…)
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom květen/červen 2019

Logistika vozidel

Jste leasingová společnost, či provozovatel firemního fleetu a potřebujete zajistit logistiku a skladování vašich vozidel? Nechte to na nás!

Dle Vašich potřeb zabezpečíme převozy vozidel a zajistíme bezpečné uskladnění v logistickém centru DEKRA.

V rámci uskladnění Vašich vozidel v logistickém centru DEKRA poskytujeme i následnou péči pro další prodej:

 • mytí vozidel
 • čištění interiéru vozidla
 • základní servis vozidla
 • evidenční kontroly
 • další servis dle Vašeho přání

Přínos pro Vaší společnost

 • komplexní servis včetně následné péče od jednoho dodavatele
 • flexibilita
 • časová a finanční úspora

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti v oblasti logistiky vozidel
 • know-how nadnárodní společnosti
 • logistické centrum DEKRA
 • pokrytí celé ČR

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Aftersales

Objektivitu výsledků a zjištění při kontrole vozidel z ukončeného leasingu může zaručit jen nestranný, zcela nezávislý a odborně fundovaný subjekt. Odborná způsobilost společnosti DEKRA je zaručena mnohaletými zkušenostmi a využíváním know-how nadnárodní společnosti.

Preventivní kontroly

Provádíme na žádost klienta leasingové společnosti za účelem zjištění stavu vozidla před ukončením leasingové smlouvy. Preventivní prohlídky provádíme po celém území České republiky.

 • zjištění stavu vozidla před ukončením leasingové smlouvy
 • stanovení akceptovatelných a neakceptovatelných poškození na vozidle
 • odborná a nezávislá kalkulace nákladů na opravu
 • ocenění třetí nezávislou stranou usnadní komunikaci škod k zákazníkovi

Převzetí vozidla

Na základě objednávky leasingové společnosti provádíme převzetí vozidla od klienta. Převzetí vozidla se týká, jak osobních vozidel, tak nákladních i zemědělské techniky, po celém území České republiky.

 • zjištění stavu vozidla v daném okamžiku převzetí
 • on-line tvorba předávacího protokolu, který má předávající okamžitě k dispozici
 • kalkulace ceny nákladů na opravu a obvyklé ceny vozidla
 • forma protokolů je přesně dle požadavků zadávající společnosti

Přínos pro Vaší společnost

 • objektivita a nestrannost
 • eliminace skrytých nákladů
 • odbornost
 • předcházení rozporům

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti v oblasti přebírání vozidel z ukončeného leasingu
 • know-how nadnárodní společnosti
 • pokrytí celé ČR

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Fleet Management

Omlouváme se, tato sekce je v přípravě.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Homologace vozidel dle ADR

Tyto služby jsou určeny především výrobcům vozidel a společnostem zabývající se přestavbou vozidel podle podmínek dohody ADR ale subjektům, které provedli individuální přestavbu.

 • homologační zkoušky dle předpisu EHK 105 a ADR
 • zkoušky vozidel za účelem schválení firmy pro hromadnou přestavbu vozidel ADR
 • individuální schválení vozidel ADR
 • technické expertízy, posouzení technického stavu vozidel ADR

Přínos pro Vaší společnost

 • efektivně plnění legislativních požadavků
 • vyráběná vozidla v souladu s EHK 105 a s dohodou ADR

Proč DEKRA

 • největší tým odborníků v ČR zabývajících se problematikou přeprav a schvalováním vozidel dle ADR
 • více jak 30 let zkušeností v oboru
 • autorství českého znění aktuální Dohody ADR, zpracováváme pro MD ČR

Cena

Cena se stanovuje individuálně dle rozsahu služby.

Znalectví a expertízy

Společnost DEKRA poskytuje expertní služby v oboru znalectví pro soudy, advokáty, soukromé osoby, české a zahraniční pojišťovny, leasingové společnosti, dopravce atd.

 • odborné expertizy
 • identifikace a oceňování ojetých a poškozených vozidel
 • oceňování veteránů
 • znalecké posudky
 • analýzy dopravních nehod a technických závad
 • revizní posudky

Přínos pro Vaši společnost

 • nezávislost
 • mezinárodní zkušenosti
 • používání moderních metodik a systémů

Proč DEKRA

 • tradice ve spojení s know-how
 • síť expertních kanceláří po celém území ČR
 • spolupráce se zahraničními partnery ze skupiny DEKRA
 • znalecký ústav Ministerstva spravedlnosti
 • komplexnost služeb

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Služby pro provozovatele STK a SME

Vždy profesionálně, pečlivě a kvalitně

Naše společnost Vám nabízí širokou nabídku služeb.

Přínos pro Vaší společnost

 • vše potřebné pro Váš provoz naleznete v jedné firmě
 • méně problémů, které musíte řešit
 • úspora času a nákladů

Proč DEKRA

 • nejširší nabídka služeb v daném oboru
 • profesionální přístup k zákazníkům
 • zajištění služeb v termínu a s pomocí vlastních odborníků