Test baterií elektrovozidel

Náš test baterií elektrovozidel poskytuje transparentní měření kapacity baterie s výsledky v řádu minut.

Jako odborníci na elektromobilitu s dlouholetými zkušenostmi ve společnosti DEKRA víme, že zdravotní stav baterie, definovaný jako zbývající kapacita baterie ojetého elektromobilu, má velký vliv na hodnotu a výkon vozidla.

Náš test baterií pro elektromobily, založený na webové aplikaci, poskytuje přesný obraz o stavu baterie na základě 15minutové analýzy. Naše řešení pokrývá velké množství modelů elektromobilů od různých výrobců a poskytuje nezávislé výsledky testu baterií, na které se můžete spolehnout při používání, nákupu a prodeji ojetých elektromobilů.

 

Výhody našeho testu baterií EV:

 • Analýza stavu baterie elektromobilu za 15 minut
 • Vynikající poměr času a přesnosti díky naší rozsáhlé databázi a patentovanému algoritmu
 • Jednoduchý proces testování: connect – accelerate – report
 • Výsledky testů baterií elektromobilů nezávislé na výrobci
 • Přehledná zpráva o stavu baterie určuje zbývající kapacitu baterie.
 • Okamžité doručení výsledku testu e-mailem

 

Transparentní určení zbytkové kapacity díky našemu rychlému a přesnému testu baterie

Baterie elektromobilu je hlavním ukazatelem hodnoty vozidla. Nepříznivé podmínky, jako je neefektivní styl jízdy, vysoká rychlost jízdy, horko a zima, počet ujetých kilometrů, nabíjecí cykly a mnoho dalších faktorů, mohou snížit kapacitu baterie. Náš test poskytuje spolehlivé a transparentní určení zbývající kapacity baterie, aby kupující a prodejci mohli lépe odhadnout hodnotu, funkčnost a výkonnost ojetých elektromobilů.

Náš test baterie určí kapacitu použité baterie elektromobilu během 15 minut ve čtyřech krocích:

 1. Příprava: Na svém chytrém telefonu otevřete URL adresu testu baterie. Připojte komunikační rozhraní vozidla (VCI) ke kabelu a poté kabel k portu OBD.
 2. Statický test: Po zadání obecných údajů o vozidle se načtou požadované diagnostické údaje a ověří se celková připravenost.
 3. Dynamický test: Data se shromažďují během krátkého zrychlení.
 4. Zpráva DEKRA: Vyhodnocení je připraveno během několika minut a ukazuje zbytkovou kapacitu baterie v jasném a srozumitelném formátu. Celou zprávu s dalšími informacemi lze uživateli zaslat e-mailem.

Test baterie s patentovaným algoritmem byl ověřen prestižní univerzitou RWTH Aachen. Test je sofistikovaný, rychlý a přesný a jeho další výhodou je nezávislé a objektivní posouzení zbytkové kapacity baterií elektromobilů. To pomáhá podporovat transparentnost a důvěru v souvislosti s prodejem ojetých elektromobilů.

 

Často kladené dotazy

Jaké faktory ovlivňují stárnutí baterie elektromobilu?
Stáří baterie není pouze funkcí času (kalendářní stáří), ale také cyklického nabíjení a vybíjení (cyklické stáří). Se stárnutím baterie se postupně snižuje její kapacita, což ovlivňuje dojezd vozidla. Stárnutí trakční baterie elektromobilu znamená zhoršení jejích vlastností. Kromě stárnutí ovlivňují zdravotní stav baterie elektromobilu a následně její kapacitu vysoké teploty, přebíjení (vysoké napětí), hluboké vybíjení (nízké napětí), vysoký nabíjecí proud.

Proč je důležité znát zbývající kapacitu baterie elektromobilu?
Baterie je nejdražší součástí elektromobilu, a proto je její stav (SoH) – definovaný jako její zbývající kapacita – klíčovým faktorem při určování hodnoty vozu. SoH se rychle snižuje od 70-80 % původní kapacity baterie. Pomocí našeho testu lze kapacitu baterie přesně změřit. To je skvělá zpráva pro prodejce automobilů, leasingové společnosti i soukromé osoby, protože to poskytuje základ pro transparentnější prodejní jednání. Poskytuje také jasný a přesný údaj o skutečné kapacitě baterie, a tím i údaj o použitelnosti.

Jak se tento test baterií pro ojeté elektromobily liší od jiných testů?
Toto řešení nabízí rychlé a přesné výsledky, které jsou dodány v řádu minut, nikoli hodin, což je typické pro jiné testy baterií. Tyto zdlouhavé postupy vyžadují vybití nebo nabití baterie, zatímco DEKRA test baterie nikoli. Ve skutečnosti lze náš test dokončit přibližně za 15 min. Přesnost testu byla ověřena univerzitou RWTH Aachen a také různými výrobci automobilů.

Existují nějaké předpoklady pro testování?
Aby bylo možné se s mobilní aplikací spojit prostřednictvím komunikačního rozhraní vozidla (VCI), musí být vozidlo vybaveno palubním diagnostickým rozhraním (OBDI). Kromě toho musí baterie splňovat následující předpoklady:

 • Stav nabití (SoC) kolem 40-80 %
 • Teplota baterie mezi +10 °C a +30 °C
 • Rozdíly teplot jednotlivých článků v rámci baterie <2 °C

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, zobrazí se chybové hlášení. Pro dynamickou zkoušku je pro zrychlení nutný prostor 100 metrů.

Jak přesně test funguje?
Postup je založen na měření různých údajů o baterii, jako jsou proudy a napětí při zatížení, tj. při krátkém zrychlení, prostřednictvím VCI. Skutečné know-how však spočívá v klasifikaci zde naměřených hodnot. Za tímto postupem stojí velmi složitá, velmi propracovaná databáze a patentovaný algoritmus. Základní údaje jsou předem stanoveny pro každý typ vozidla pomocí měření, která probíhají za nejrůznějších podmínek; následuje vhodné strukturování a další složité výpočty, v některých případech s pomocí umělé inteligence. Celý proces označujeme jako „parametrizaci“. Hodnoty naměřené v testovacím případu se pak vyhodnocují na základě těchto parametrů specifických pro daný typ.

Co zpráva obsahuje a jak ji získám?
Přehledná zpráva obsahuje hodnotu SoH, údaje OEM, jako je jmenovitá kapacita, napětí a proud článku, a také obecnější informace o vozidle, jako je model, identifikační číslo vozidla a počet ujetých kilometrů. Výsledek je k dispozici ihned po vyhodnocení a lze jej zaslat uživateli e-mailem.

U kterých typů vozidel lze v současné době test baterie provádět?
Dosud jsme parametrizovali velké množství modelů. Jsou mezi nimi modely různých německých a evropských výrobců, ale také asijských značek. Na dalších parametrizacích neustále pracujeme. Vzhledem k tomu, že proces parametrizace je velmi složitý, soustředíme se zpočátku na modely vozidel, které jsou často používány na určitém trhu nebo určitými zákazníky.

 

DEKRA Standard Trusted Facility
Hygienická opatření

Standard Trusted Facility

V reakci na dynamicky a významně se měnící požadavky kladené na provoz Vašich zařízení a také na potřeby a očekávání zákazníků v důsledku pandemie COVID-19, vyvinul tým našich odborníků nový hygienický standard.  Jedná se o renomované hodnocení Vašeho zařízení a provozních postupů, které Vám zajistí, že budete moci úspěšně restartovat své podnikání a nepřetržitě dodržovat přísné normy v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Náš komplexní audit se řídí pokyny Světové zdravotnické organizace (WHO). Služba zahrnuje vše nezbytné pro implementaci a průběžné monitorování preventivních opatření v kritických oblastech Vašeho zařízení.

Jsme flexibilní, službu umíme tzv. ušít na míru Vaší konkrétní situaci, časovým možnostem a jedinečným potřebám Vašeho podnikání. Zvolit můžete z různých forem auditu: přímo ve Vašem zařízení „on-site“, vzdáleně „remoted“ nebo kombinace obou variant.

Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám znovu nastartovat podnikání po omezeních v souvislosti s nemocí COVID-19.

 

Výhody, které získáte:

 • Posílení důvěry svých zaměstnanců a vašich zákazníků pomocí osvědčených postupů v boji proti šíření infekčních nemocí ve Vašich prostorách.
 • Zavedení standardizovaných ochranných opatření, efektivních udržovacích procesů a účinných postupu pro výskyt mimořádných situací.
 • Upevnění důvěry ve vaši obchodní značku pomocí hodnocení uznávaného a nezávislého auditorského orgánu.
 • Projev Vaší odpovědnosti za zdraví a prospěch Vašich zákazníků a zaměstnanců.

 

Profitujte z našich konzultačních a školicích služeb

Naše konzultace vám poskytne odborné znalosti, které potřebujete k nastavení procesů a specifikaci vašich činností a firemních směrnic. Pomůžeme vám identifikovat oblasti s vysokým rizikem a implementovat nutná opatření a vhodné postupy pro jejich udržení, abychom vám zajistili funkční systém snižování rizika jak pro vaše hosty, tak pro vaše zaměstnance.

Naši odborníci jsou připraveni poskytnout vám a vašim zaměstnancům školení potřebné k odpovědnému využití znalostí legislativy, praktických dovedností a ke splnění požadovaných hygienických standardů ve vašem zařízení.

 

Hodnocení a monitorování jako komplexní služba

Vyhodnocujeme a ověřujeme počáteční implementaci vašich řešení, abychom podpořili správné dodržování zdravotních a bezpečnostních předpisů určených k ochraně před infekčními chorobami.

Na základě výsledků auditu, které jsou v souladu s našimi zavedenými standardy, obdržíte potvrzení „Trusted Facility“.

 

Komu je audit určen

 • Veřejné služby (hotely, pohostinství)
 • Ubytování, jako jsou hotely, kempy, ubytování typu B&B
 • Provoz restaurací a potravin nabízejících stravovací nebo služby dovážky jídel/ potravin
 • Cestovní kanceláře
 • Provozovatelé veřejné dopravy
 • Úklidový servis, prádelny a pracovní agentury

 

Poskytujeme strategicky implementovaná a průběžně monitorovaná preventivní opatření v následujících oblastech:

 • Recepce a hostující služby
 • Prodejny potravin a nápojů / stravování
 • Úklid a údržba
 • Back office, nákup a správa administrativních procesů
 • Prodej a opravy motorových vozidel
 • Výrobce originálního vybavení (OEM)
 • Autorizovaný prodej a servis
 • Nezávislé automobilové sítě
 • Automobilová sdružení
 • Pronájem automobilů
 • Recepce v showroomech
 • Zkušební jízdy
 • Doručení vozidla
 • Příjem a výdej vozidla v servisu
 • Čištění/mytí vozidel

 

Proč DEKRA

 • Pomáháme Vám vytvořit a implementovat účinná řešení, která zabrání šíření COVID-19.
 • Naše globální síť odborníků je připravena Vám kdykoli pomoci.
 • Provádíme kontrolu třetích stran za účelem posouzení důvěryhodnosti v rámci celého světa.
 • Naše audity zajistí Vaši schopnost bezpečně pracovat v podmínkách COVID-19.
 • Jako poskytovatel komplexní služby šetříme Váš čas a peníze flexibilním a na míru šitým auditem.

ADN 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH ADN 2019 (PLATNÉ OD 1.1.2019)

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom červen/červenec 2019

Cena pro absolventy školení na DEKRA CZ a.s.: 2 500 Kč (+ 140 Kč poštovné a balné)

RID 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO ŽELEZNICI RID 2019 (PLATNÉ OD 1.1.2019)

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • obsahuje výňatky k přepravě nebezpečných věcí z vnitrostátních předpisů (Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu)
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom květen/červen 2019

ADR 2019

PUBLIKACE OBSAHUJÍCÍ MIMO JINÉ ÚPLNÉ ČESKÉ ZNĚNÍ EVROPSKÉ DOHODY O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR 2019) – platné od 1.1.2019

 • přímo v textu jsou vyznačeny změny oproti znění 2017
 • obsahuje výňatky k přepravě nebezpečných věcí z vnitrostátních předpisů (Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Vyhláška č. 478/2000 Sb.,kterou se provádí zákon o silniční dopravě a další…)
 • kvalitní šitá knižní vazba formátu B5

Termín vydání: přelom květen/červen 2019

Personální audit

Tato služba představuje metodu anonymního hodnocení pracovního výkonu jednotlivce, pomocí dotazníkového šetření.

Šetření probíhá s využitím zaměstnanců uvnitř Vaší firmy tak, že dotyčná osoba je hodnocena jak svými kolegy, tak podřízenými a nadřízenými. Zároveň posuzuje sama sebe, čímž vznikne ucelený soubor hodnocení osoby včetně sebehodnocení.

K čemu můžete metodu uplatnit

 • pro hodnocení osob na klíčových pozicích
 • pro vyhledávání talentů
 • k definování kritických míst v pracovním prostředí
 • k posouzení a odhalení tzv. „konfliktních osob“

Dotazník lze upravit na základě Vašich individuálních požadavků a představ o hodnotících kritériích. 360° zpětná vazba obsahuje velice citlivá data, a proto může být s výsledky seznámen pouze nejvyšší management.

Výsledky jsou brány jako zásadní materiál pro rozvoj zaměstnanců v rámci oddělení, popřípadě celé firmy.

Na základě výstupů šetření Vám DEKRA předloží návrh řešení a jak s výsledky pracovat. Například nahrazení pracovníka, který v týmu vytváří konflikty, nastavení školení, která Vám pomohou v rozvoji zaměstnanců a následně zefektivní práci, popřípadě zajištění manažerské akademie, kde se budou pracovníci kontinuálně vzdělávat a do budoucna mohou povýšit na vyšší pozice.

Přínos pro Vaši společnost

 • zhodnocení pracovního prostředí na oddělení (šikana, agresivní typ na oddělení, konflikty atd.)
 • vyhledání pracovníka, který je připravený pro vyšší pozici
 • posouzení předností a slabin klíčových zaměstnanců
 • vyhledání talentů, kteří mohou mít do budoucna velký význam pro zaměstnavatele
 • definování kultury v rámci celé společnosti
 • řešení pro posílení týmu a angažovanosti zaměstnanců

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti a know-how nadnárodní společnosti
 • nestrannost a nezávislost
 • dodržování etických principů
 • individuální přístup s cílem identifikovat potřeby konkrétního klienta
 • budování dlouholetého partnerského vztahu

SafeMobility

Provozujete vozový park a hledáte cesty, jak aktivně předcházet nehodám ve vaší flotile, jak zvýšit bezpečnost vašich zaměstnanců při cestování automobilem a jak snížit škodní průběh?

DEKRA SafeMobility je soubor opatření a nástrojů k prevenci nehod a zvýšení bezpečnosti vašich zaměstnanců při řízení dopravních prostředků. Dle statistik je nepozornost za volantem nejčastější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel! Mezi nejnebezpečnější zlozvyky patří používání mobilního telefonu při řízení. DEKRA SafeMobility je inovativní způsob jak zabránit nehodám a zásadně změnit chování řidičů během jízdy. Jedná se o kombinaci několika nástrojů omezujících používání mobilního telefonu za volantem.

Co je součástí produktu?

 • Úvodní školení bezpečné jízdy zaměřené na prevenci nepozornosti za volantem a firemní flotily
 • Zařízení SafeDrivePod
 • Úprava firemní Car Policy
 • Vyhodnocení a zpětná vazba

Postup

 • Vaši řidiči absolvují úvodní školení bezpečné jízdy.
 • Nové bezpečnostní zásady se stanou součástí firemní Car Policy.
 • Řidiči budou seznámeni s ovládáním zařízení SafeDrivePod.
 • Reporting, analýzy, vyhodnocení a zpětná vazba.

Jak funguje SafeDrivePod?

 • Zařízení ve spojení s nainstalovanou aplikací po dobu jízdy uzamkne bezpečně obrazovku telefonu a zamezí tak řidiči jeho používání během řízení. Během jízdy není možné psát SMS, e-maily, ani chatovat.
 • Telefonování během jízdy je tak možné pouze pomocí zařízení handsfree.
 • Obrazovka telefonu se odemkne při zastavení vozidla.
 • V případě, že používáte Váš mobilní telefon jako navigaci, zůstane navigační aplikace aktivní a zobrazena na displeji telefonu i během jízdy. Váš cíl je ale třeba zadat ještě před jízdou.
 • Přenos hudby z telefonu je umožněn.
 • Zařízení je kompatibilní se systémy Android i iOS a je možné ho jednoduše používat ve všech dopravních motorových i nemotorových prostředcích (auta, kola, motorky, autobusy,…)
 • Pro další informace pokračujte na www.safedrivepod.cz

Reporting

Nedílnou součástí produktu SafeMobility je webový reporting, kde odpovědná osoba, např. Fleet manažer, může vyhodnocovat používání zařízení SafeDrivePod.

V reportu je možno sledovat mimo jiné:

 • kolikrát uživatel vypnul Bluetooth
 • počet telefonování přes hadsfree během jízdy
 • případné vypnutí nebo odinstalování aplikace

Reporting obsahuje hodnocení, výsledky a umístění jednotlivých řidičů v rámci firmy tak, aby bylo možné vyhodnocovat používání zařízení a motivovat řidiče k bezpečné jízdě.

Přínosy pro Vás

 • účinná prevence nehod
 • snížení nákladů na vozový park (opravy)
 • zvýšení bezpečnosti zaměstnanců v silničním provozu
 • jednoduchá instalace bez zásahu do vozidla
 • bezdrátová technologie

Tento nástroj doporučujeme zahrnout do Vaší firemní Car Policy a zvýšit tak bezpečnost nejen vašich zaměstnanců a snížit škodní průběh a s tím spojené náklady.

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Vrácení řidičského průkazu

Pokud Vám bylo dočasně odebráno řidičské oprávnění v důsledku vybodování (dosáhli jste 12-ti bodů ve svém bodovém hodnocení řidiče) a museli jste odevzdat řidičský průkaz, můžete požádat o navrácení řidičského průkazu po splnění několika podmínek, včetně dopravně psychologického vyšetření. S celou procedurou Vám rádi poradíme a poskytneme akreditovaného psychologa. K přihlášení na přezkoušení z odborné způsobilosti je nutné využít klasické žádosti o přijetí do výuky a výcviku v autoškole.

Cena

Služba Cena vč. DPH
Řidičské oprávnění – sk. B 3 400 Kč
Řidičské oprávnění – sk. B+E + 1 000 Kč
Ostatní ceny:
Opravná zkouška 500 Kč
Správní poplatky:
Opravná zkouška „PPV“ (předpisy o provozu vozidel) 400 Kč
Opravná zkouška „PJ“ (praktická jízda) 100 Kč
Celková závěrečná zkouška – (PPV) + (PJ) 700 Kč

Informace o možnostech, jakým způsobem lze hradit kurzovné, najdete v záložkách u našich poboček.


Žádost o přijetí k výcviku a výuce

Informace k vrácení řidičského oprávnění

 1. Cvičné jízdy a přezkoušení může uchazeč absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění, a to jedině přes autoškolu.
 2. K přezkoušení z odborné způsobilosti je nutné přinést:
  • Vyplněnou žádost o přijetí v výuce a výcviku do autoškoly,
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,
  • Výpis z karty řidiče (prosím, nejedná se o výpis z bodového hodnocení).
 3. Rozsah přezkoušení
  • Test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  • Praktická jízda s vozidlem.
 4. Přezkoušení lze opakovat pouze jednou. Pokud ani napodruhé uchazeč neuspěje, musí ze zákona absolvovat celou výuku a výcvik v autoškole.
 5. Doklady k žádosti o vrácení řidičského oprávnění na obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  1. Doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti (nesmí být starší 30 dní!),
  2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (je součástí žádosti),
  3. Dopravně psychologické vyšetření (nesmí být starší 30 dní!).

Logistika vozidel

Jste leasingová společnost, či provozovatel firemního fleetu a potřebujete zajistit logistiku a skladování vašich vozidel? Nechte to na nás!

Dle Vašich potřeb zabezpečíme převozy vozidel a zajistíme bezpečné uskladnění v logistickém centru DEKRA.

V rámci uskladnění Vašich vozidel v logistickém centru DEKRA poskytujeme i následnou péči pro další prodej:

 • mytí vozidel
 • čištění interiéru vozidla
 • základní servis vozidla
 • evidenční kontroly
 • další servis dle Vašeho přání

Přínos pro Vaší společnost

 • komplexní servis včetně následné péče od jednoho dodavatele
 • flexibilita
 • časová a finanční úspora

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti v oblasti logistiky vozidel
 • know-how nadnárodní společnosti
 • logistické centrum DEKRA
 • pokrytí celé ČR

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.

Aftersales

Objektivitu výsledků a zjištění při kontrole vozidel z ukončeného leasingu může zaručit jen nestranný, zcela nezávislý a odborně fundovaný subjekt. Odborná způsobilost společnosti DEKRA je zaručena mnohaletými zkušenostmi a využíváním know-how nadnárodní společnosti. DEKRA je jmenována Ministerstvem spravedlnosti znaleckou organizací v oborech doprava, ekonomika a strojírenství.

Preventivní kontroly

Provádíme na žádost klienta leasingové společnosti za účelem zjištění stavu vozidla před ukončením leasingové smlouvy. Preventivní prohlídky provádíme po celém území České republiky.

 • zjištění stavu vozidla před ukončením leasingové smlouvy
 • stanovení akceptovatelných a neakceptovatelných poškození na vozidle
 • odborná a nezávislá kalkulace nákladů na opravu
 • ocenění třetí nezávislou stranou usnadní komunikaci škod k zákazníkovi

Převzetí vozidla

Na základě objednávky leasingové společnosti provádíme převzetí vozidla od klienta. Převzetí vozidla se týká, jak osobních vozidel, tak nákladních i zemědělské techniky, po celém území České republiky.

 • zjištění stavu vozidla v daném okamžiku převzetí
 • on-line tvorba předávacího protokolu, který má předávající okamžitě k dispozici
 • kalkulace ceny nákladů na opravu a obvyklé ceny vozidla
 • forma protokolů je přesně dle požadavků zadávající společnosti

Přínos pro Vaší společnost

 • objektivita a nestrannost
 • eliminace skrytých nákladů
 • odbornost
 • předcházení rozporům

Proč DEKRA

 • mnohaleté zkušenosti v oblasti přebírání vozidel z ukončeného leasingu
 • know-how nadnárodní společnosti
 • znalecká organizace Ministerstva spravedlnosti v oborech doprava, ekonomika a strojírenství
 • pokrytí celé ČR

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.