Systém řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí

Investoři se často potýkají s vysokou mírou rizika svých celků v různých oblastech průmyslu, a proto vyžadují od svých subdodavatelů certifikovaný systém řízení BOZP dle standardu SCC (Safety Certificate Contractors). Nemožnost předložit tento certifikát může představovat pro společnost komplikace a překážky pro vstup podniku v roli subdodavatele do těchto investičních celků.

Společnosti mají možnost certifikovat jak svůj vlastní systém řízení v souladu s normou SCC, tak i své zaměstnance nebo klíčové dodavatele.

Jednotlivci mohou získat certifikát dle dok. 018/ dok. 017 normativních pravidel SCC, čímž potvrzují znalosti o evropských požadavcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pro nezávislý a bezpečný výkon povinností.

Smysl a účel normy SCC, SCP

Certifikace dle normativních pravidel SCC doporučujeme společnostem s činnostmi v oblasti výstavby a montáže, instalace, strojírenství, dopravy, služeb, elektrotechniky, chemie a petrochemie, které si přejí účinně konkurovat na trhu EU, a to zejména v Německu, Rakousku, Holandsku, Švýcarsku, Francii a v severských zemích.

Školení SCC

Tento kurz představuje možnost proškolení, složení zkoušky a získání certifikátu dle systému SCC pro pracovníky firem:

1. Pro technické pracovníky dle dokumentu 017 normativních pravidel SCC
Kurz je zaměřen na provozní manažery dodavatelů (např. stavební a projektové manažery, mistry a techniky), jejichž činnost má být certifikována podle SCC (dodavatelům osvědčení o bezpečnosti).

Obsah školení SCC

 • legislativa týkající se Bezpečnosti práce a ochrany zdraví, evropské směrnice
 • příčiny a následky úrazů v politice bezpečnosti práce
 • metody pro podporu bezpečnosti práce
 • pracovní povolení
 • analýza rizik
 • častá rizika/nebezpečí
 • havarijní plán a první pomoc
 • ochrana proti požáru a výbuchu
 • nakládání s nebezpečnými látkami a odpady
 • předpisy Vodního zákona
 • ergonomie na pracovišti
 • alkohol a drogy na pracovišti

Třídenní kurz SCC končí písemnou zkouškou. Účastníci závěrem obdrží certifikát.

2. Pro operativu dle dokumentu 018 normativních pravidel SCC
Kurz je zaměřen na operační pracovníky dodavatelů, jejichž provoz vyžaduje certifikaci dodavatele dle SCC.

Obsah školení SCC:

 • legislativa a monitoring zdraví a bezpečnosti
 • příčiny nehod a chování v případě nehody
 • nebezpečné materiály
 • nebezpečí požáru a výbuchu
 • stroje a nástroje, jakož i svařování a řezání
 • přeprava a zvedání břemen
 • práce na vysokých a nízkých pracovištích
 • osobní ochranné prostředky
 • práce v kontejnerech a uzavřených prostorech

Dvoudenní kurz SCC končí písemnou zkouškou. Účastníci závěrem obdrží certifikát.

Přínos kurzu

Získáte rozsáhlé znalosti o systému bezpečnosti podle SCC standardu. Prohloubíte si znalosti legislativy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, seznámíte se s nejčastějšími příčinami pracovních úrazů. Budete obeznámeni s postupy při zacházení s nebezpečnými látkami a bezpečným chováním v rizikovém prostředí. A dále jak používat nářadí a jiné pracovní prostředky a ochranné pracovní pomůcky.

Přihláška zde

Přínos pro Vaši společnost

 • certifikát pro jednotlivce (operativa) podle dokumentu 018 normativních pravidel SCC (verze 2011)
 • certifikát pro jednotlivce (technici) podle dokumentu 017 normativních pravidel SCC (verze 2011)
 • certifikace systému řízení v souladu s normou SCC
 • v oblasti SCC poskytujeme certifikáty s německou akreditací DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle)
 • příležitost získat objednávky s těmito požadavky
 • záruka pro klienty, že dodržujete normu o Bezpečnosti práce, ochraně zdraví a životního prostředí v rámci své společnosti

Cena

Cena se stanovuje individuálně na základě rozsahu poskytované služby.


Kontaktujte nás

Zaujala Vás tato služba? V případě dotazu či za účelem poptávky se s námi spojte pomocí formuláře níže. Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvanáctset čtyřicet dva:

Kontakt:

Jaroslav Špicar
certifikace.cz@dekra.com
+420 603 148 653

Zaujala Vás tato služba? Kontaktujte nás!
Jaroslav Špicar, certifikace.cz@dekra.com, +420 603 148 653