STK Nové Veselí

Ždárská 311, Nové Veselí

Užitečné informace

Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
 • protokol o měření emisí s kladným výsledkem

Žadatel o Evidenční kontrolu předloží tyto doklady

 • technický průkaz - originál a osvědčení o registraci vozidla ( malý technický průkaz).

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

vozidlo doba periodických prohlídek
Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické osobní automobil,
  nákladní automobil kat. N1
  přívěsný vozík kat. O1 (s nájezdovou brzdou) + kat. O2
  motocykl kat. LC – dříve L3  
2 roky
Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické nákladní automobil kat.N2/N3,autobus kat.M2/M3
  přívěs, návěs kat.O3/O4
  vozidla taxislužby
  vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják)  
1 rok
Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické přívěsný vozík kat.O1 (bez nájezdové brzdy)
  moto kat. LA -dříve L1(tzv.malé moto)  
4 roky


Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické
 1. Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
 2. Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 3. Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.
 4. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonaná v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.
 5. K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol řízené nápravy.
 6. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 7. Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady:
  • technický průkaz vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
  • protokol o měření emisí s kladným výsledkem
  • protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce
 
 1. Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
 2. Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.
 3. Žadatel o provedení technické prohlídky se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.