• Stanice měření emisí
  • Stanice technické kontroly
Palivo:
Značka LPG: Značka CNG:
Značka vozidla:
Kategorie:  
-- bez kategorie --
Město/Obec (Ulice):
(Najde SME blízko zadaného místa)

Neřízený systém se týká převážně starších vozidel s karburátorem.
Ověřte si, zda SME příjmá tato vozidla na její domovské stránce.

zavřít
Kategorie vozidel
M1 vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla
M2 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg
M3 vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg
N1 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
N2 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 000 kg
N3 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000kg
T traktory zemědělské nebo lesnické
L,S,R motorová vozidle zpravidla s méně než čtyřmi koly, pracovní stroje, ostatní vozidla (která nelze zařadit do jiných kategorií)
zavřít
Kategorie:
Poskytované služby:
Tempo 100   ADR   Ekologické plakety
Město/Obec (Ulice):
(Najde STK blízko zadaného místa)