Nabízíme školení, intenzivní semináře i odborné konference na téma chemické látky a směsi, nakládání s odpady i podniková ekologie.

Účel školení

  • informace o aktuálním dění z oblasti chemické legislativy
  • převedení Vašich nabytých poznatků do praxe
  • praktické workshopy s řešením reálných situací
  • jak pracovat s dokumentací včetně konkrétních příkladů a výpočtů