STK Hranice

Ceník služeb

Platnost od: 08. 1. 2018. Uvedené ceny jsou v Kč včetně 21% DPH.

Technické prohlídky

Kategorie motocykl
(L)
osobní automobil
(M1, M1G)
nákladní automobil
 (N1, N1G)
připojené vozidlo
(O1, O2)
Pravidelná 580 ,- 950 ,- 950 ,- 580 ,-
Opakovaná do 30 dnů 300 ,- 400 ,- 400 ,- 300 ,-
Opakov. ve stejný den jako pravid. 100 ,- 100 ,- 100 ,- 100 ,-
Na žádost zákazníka 300 ,- 500 ,- 500 ,- 300 ,-
Nařízená technická prohlídka 500 ,- 800 ,- 800 ,- 500 ,-

 

Evidenční kontroly

Kategorie motocykl
(L)
osobní automobil
(M1, M1G)
nákladní automobil
 (N1, N1G)
připojené vozidlo
(O1, O2)
Evidenční kontrola 400 ,- 400 ,- 400 ,- 400 ,-
Evidenční kontrola – opakovaná 200 ,- 200 ,- 200 ,- 200 ,-
Evidenční kontrola (dovoz vozidla z EU) 700 ,- 700 ,- 700 ,- 700 ,-
Evidenční kontrola tažného zařízení 400 ,- 400 ,-
Před registrací 900 ,- 1 100 ,- 1 100 ,- 900 ,-
Před registrací + technický protokol 900 + 700 ,- 1 100 + 700 ,- 1 100 + 700 ,- 900 + 700 ,-

 

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti v ČR – vozidla dovezená ze zemí mimo EU

Kategorie motocykl
(L)
osobní automobil
(M1, M1G)
nákladní automobil
 (N1, N1G)
připojené vozidlo
(O1, O2)
Tech. před schvál + tech. protokol 1 700 ,- 1 900 ,- 1 900 ,- 1 700 ,-
Stavba 1 900 ,- 1 900 ,- 1 900 ,- 1 900 ,-
Přestavba 1 500 ,- 1 500 ,- 1 500 ,- 1 500 ,-

 

Měření emisí

    Opakovaná
Benzín 800 ,- 400 ,-
Diesel 800 ,- 400 ,-
LPG 800 ,- 400 ,-
Zkušební měření 400 ,-
Opakovaná ve stejný den jako pravid. 100 ,-

 

Ostatní služby

Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) 50 ,-
Vylepení náhradní kontrolní nálepky TP 100 ,-

Na žádost zákazníka – jeden úkon, jedno stání (náprava, brzdy)

200 ,-
Seřízení světlometů 50 ,-
Výpis k doplnění emisních údajů 1 400 ,-

Výpis z technických údajů vozidel

2 500 ,-

 

Vysvětlivky značení kategorií vozidel

M1
vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče nebo víceúčelová vozidla
M1G osobní automobil v terénním provedení
LPG, CNG vozidla poháněná plynem
N1 vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
N1G
vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v terénním provedení
L motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly
O1 přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg
O2
přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg

 


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.