STK Český Dub

Sobotice 15, ČESKÝ DUB

Co potřebuji na STK

!!!!!!Vozidlo musí být přistaveno bez ochranných krytů kol na všechny druhy prohlídek!!!!!!

Dokumenty

  • osvědčení o registraci č. II - Technický průkaz („velký“ TP)
  • osvědčení o registraci č. I („malý” TP)
  • u dovozů – TP ze země původu, další dokumenty k vozidlu (COC list, návod k obsluze,...)

Povinná výbava

Pro jednotlivé kategorie vozidel dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Další náležitosti

 

  • vozidlo musí být přistaveno čisté
  • osoba, která přistavila vozidlo, se musí řídit Provozním řádem kontrolní linky stanice technické kontroly a pokyny kontrolního technika
     

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.