STK OPAVA - JAKTAŘ

Slavkovská 518/39, OPAVA


FAQ

 

Kde najdu pravidla pro provádění TP?

Provádění technických prohlídek se řídí zákonem 56/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou 211/2018 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pro informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek klikněte zde

Co si vzít sebou na STK?


Na technickou prohlídku nebo měření emisí

si přineste originál velkého technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), peníze v hotovosti nebo platební kartu na zaplacení ceny prohlídky a měření emisí. Pokud máte emise již změřeny, nezapomeňte prosím protokol o měření emisí.

 

Na evidenční kontrolu

si přineste originál velkého technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), jméno a adresu budoucího majitele vozidla, peníze v hotovosti nebo platební kartu na zaplacení ceny prohlídky.

 

Na technickou kontrolu před schválením - dovoz -  

si přineste originál dokladu o registraci vozidla v zahraničí (zpravidla technický průkaz vydaný v zemi původu vozidla), jméno a adresu budoucího majitele vozidla, pokud máte tzv.COC list (Certificat of Conformity) a návod k obsluze vozidla, peníze v hotovosti nebo platební kartu na zaplacení ceny prohlídky a měření emisí. Pokud máte emise již změřeny, nezapomeňte prosím protokol o měření emisí.

 

Na technickou kontrolu před schválením - přestavbu -

si přineste originál velkého technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), peníze v hotovosti nebo platební kartu na zaplacení ceny prohlídky, vyjádření výrobce k přestavbě.

 

Na technickou prohlídku na žádost zákazníka

stačí osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) a peníze v hotovosti nebo platební kartu na zaplacení ceny prohlídky.

Může být prohlídka provedena mimo STK?

Mimo STK může být provedena pouze prohlídka traktoru, nebo traktorového přívěsu/návěsu a to na plochách schválených Krajským úřadem. Ostatní vozidla musí vždy přijet na stanici technické kontroly - platí i pro evidenční kontrolu!

Mám vozidlo na leasing a nemám originál TP

Provozovatel vozidla je povinen vyžádat originál TP u leasingové společnosti s dostatečným předstihem, aby měl TP v termínu STK k dispozici.

Musím mít na vozidle kategorie N1 namontovanou přepážku?

Od 15.září 2009 je povoleno demontovat přepážku a ochranu bočních oken v nákladovém prostoru u vozidel kategorie N1, která konstrukčně vycházejí z vozidel kategorie M1, tzn. jakékoli vozidlo, které existuje i v provedení "Osobní automobil M1".

Vozidla, která mají v TP zápis "montážní automobil", nebo "montážní vozidlo", musí mít přepážku a ochranu bočních oken v nákladovém prostoru i nadále. Pokud by majitel takového vozidla chtěl přepážku demontovat, musí si zažádat o přestavbu vozidla.

Jak je to s foliemi na oknech?

Na zadní a zadní boční okna osobního automobilu si můžete nechat nalepit zatemňovací folie schváleného typu, na přední boční okna také, ale tyto folie společně se sklem musí propouštět nejméně 70% světla (téměř čiré folie). Na čením skle nesmí být nalepeny žádné folie.

Přesné stanovisko Ministerstva Dopravy České Republiky k této problematice si můžete přečíst na této adrese:

www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Schvalovani_vozidel/Stanovisko_MD_k_upravam_skel_vozidel.htm

Namontoval jsem nové tažné zařízení, co dál?

Pokud máte nové tažné zařízení, je třeba jej zaevidovat na příslušném úřadě, předtím přijeďte s technickým průkazem a typovým listem tažného zařízení na evidenční kontrolu, kde Vám zkontrolujeme montáž T.Z.a zapojení elektroinstalace a vydáme protokol, potřebný pro registraci T.Z. Pokud Vám kočí platnost technické pohlídky, můžete evidenční kontrolu spojit i s technickou prohlídkou a měřením emisí, V tom případě Vám bude platnost TP stanovena pouze na 30 dnů a po registraci T.Z. bude prodloužena na dva roky.

Mohu si namontovat xenonová světla?

Vozidla, která jsou z výroby vybavena světlomety s xenonovými výbojkami jsou již takto homologována ve zkušebně. Jedná se o speciální světlomety jejichž optika je přizpůsobena xenonovým výbojkám. Tyto světlomety jsou označeny písmenem "D". Dále musí být podle předpisu EHK č.48 takové vozidlo vybaveno automatickým nastavením sklonu světlometů (funguje v závislosti na zatížení vozidla a bez zásahu řidiče) a ostřikovači světlometů. Z těchto důvodů je montáž xenonových výbojek místo halogenových žárovek nepřípustná.

Kdy mi končí platnost technické prohlídky?

Platnost technické prohlídky je vyznačena v technickém průkazu a v tento den končí. Vyznačení měsíce a roku na kontrolní nálepce má pouze orientační charakter a technická prohlídka neplatí až do konce měsíce.

Jak je to s povinnou výbavou?

Motorová vozidla musí být vybavena:


  • zvedákem
  • klíčem na matice (šrouby) kol
  • náhradním kolem
  • výstražným trojúhelníkem
  • lékárničkou s předepsaným obsahem
  • reflexní vestou

První tři položky mohou být nahrazeny soupravou pro opravu pneumatik, nebo smlouvou s asistenční službou, která v případě defektu zajisí opravu

Motocykly musí být vybaveny pouze lékárničkou (s výjimkou mopedů),

Městské autobusy a zásahové požární automobily a komunální vozidla nemusí být vybavena náhradním kolem, klíčem na matice kol a zvedákem,

Autobusy a sanitní vozidla musí být vybavena předepsaným počtem hasicích přístrojů,

Vozidla nad 3,5t a přívěsy nad 750 kg musí být vybavena předepsaným počtem zakládacích klínů.

Přesné podmínky se dočtete v §32 vyhlášky č.341/2002 Sb.

Sledujte nás na Facebooku

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.