STK Lažínky

TEMPO 100

 

Potřebné doklady:

  1. TP velký technický průkaz
  2. ORV – osvědčení o registraci (malý technický průkaz)
  3. Protokol o měření emisí (platný)
  4. Osvědčení o měření emisí (malá zelená nebo růžová kartička)
  5. Protokol TEMPO

 

Pro autobusy na dálnicích a silnicích dálničního typu v Německu

Po německých silnicích mohou jezdit autobusy rychlostí nejvýše 80 km/h. Pokud řidič autobusu chce jet po německých dálnicích nebo silnicích dálničního typu rychlostí až 100 km/h, musí prokázat, že jeho autobus splňuje předepsané podmínky. Výjimku opravňující autobus jezdit po dálnicích a silnicích dálničního typu na území Spolkové republiky Německo rychlostí až 100 km/h pak prostřednictvím naší STK udělí příslušný německý úřad.

V případě odpovídajícího technického stavu autobusu a splnění podmínek dle příslušného německého předpisu lze v jeden den pri návštěvě stanice technické kontroly nejen podrobit autobus kontrole technického stavu dle českého zákona, spojené s vylepením kontrolní nálepky červené barvy na zadní tabulku RZ, ale získat i výjimku k jízdě rychlostí 100 km/h včetne vylepení příslušné plakety “ TEMPO 100 ” dle německých předpisů.

Technické podmínky pro získání plakety TEMPO 100 pro autobusy při jízdě na dálnicích a silnicích dálničního typu ve Spolkové republice Německo
Základní podmínky, které musí dle německých předpisů pro získání výjimky z rychlosti jízdy autobus splnit, jsou následující:

výkon motoru musí být minimálne 11 kW / t celkové hmotnosti vozidla,
brzdová soustava musí plnit směrnici ES 71/320, resp. předpis EHK c. 13 (v databance ÚSMD, a.s Praha jsou tyto doklady pro běžně provozované typy autobusů k dispozici),
úspešné provedení zkoušky průrazu pneumatiky pro daný typ autobusu (v databance ÚSMD, a.s Praha je tento doklad pro běžně provozované typy autobusů k dispozici),
pneumatiky, namontované na vozidle, musí být vhodné pro rychlost jízdy 110 km/h (požadavek v zásadě totožný s českými technickými předpisy, tedy i pro provoz v České republice vyžadovaný),
vybavení sedadel pro cestující nebo doprovodný personál, před nimiž nejsou žádná další sedadla, nejméně dvoubodovými bezpečnostními pásy,
vybavení sedadla řidiče nejméně dvoubodovým bezpečnostním pásem,
ukotvení bezpečnostních pásů dle předpisu výrobce,
dostatečné zabezpečení sedadla řidice proti vniknutí předmětu zezadu,
zabezpečení zavazadel v prostoru pro cestující proti posuvu,
vybavení autobusu tachografem s měrícím rozsahem do 125 km/h,
vybavení autobusu omezovačem rychlosti (platí pro autobusy, vyrobené po 1.1. 1988, o celkové hmotnosti vyšší jak 10 t a s konstrukční rychlostí vyšší než 100 km/h).
I z tohoto stručného přehledu je patrné, že veškeré požadavky směřují k zajištění bezpečné jízdy autobusu. V zásadě až na drobné výjimky se neliší od požadavků, které jsou kladeny na vybavení a provedení autobusu, určených k mezinárodní přepravě osob dle českých technických předpisů.

  
 


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.