STK Lažínky

Služby

1) Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel  -kategorie T ,C, R  i mobilním způsobem

2) Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí
3) Technické kontroly staveb vozidel
4) Technické kontroly přestaveb silničních vozidel
5) Evidenční kontroly silničních vozidel
6) Pravidelné měření emisí
7) VINTEST středisko
8) Ověřování tachografů

9) Vyrážení úředně přidělených čísel,obnova VIN ,typu motoru

10) Fotodokumentace pojistných událostí, VINFOTO

11) Zabezpečení vozidel , značení skel

12) Autotracer ,historie vozidla
1.) Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.
 

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 

 • technický průkaz vozidla – NE KOPIE !!!
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla (jen u motorových vozidel, NE u motocyklu při pohotovostní hmotnosti do 400 kg.)
 • osvědčení o měření emisí (růžová kartička, zelená kartička)
 • protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů (při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí)
 • platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon LPG, CNG)
Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

Silniční vozidlo Doba od 1. Registrace Doba period. Prohlídek
Osobní automobil   4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti   4 roky 2 roky
Nákladní automobil nad 3,5t celkové hmotnosti   1 rok 1 rok
Motocykl o obsahu mot.do 50cm3 nebo konstr.rychlosti do 50km/hod   6 let 4 roky
Motocykl o obsahu mot.nad 50cm3 nebo konstr.rychlosti nad 50km/hod   4 roky 2 roky
Přívěs do 750kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy   6 let 4 roky
Přívěs nad 750kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou   4 roky 2 roky
Vozidla s modrým majákem   1 rok 1 rok
Vozidla autoškoly a autopůjčovny   1 rok 1 rok

2.) Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle § 34, zák. 56/2001 Sb. Schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje městský úřad na základě písemné žádosti. Příslušným je městský úřad,v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo. Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle § 34, odst. 3, zák. 56/2001 Sb. a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.
 

Které doklady je nutné předložit před provedením technické způsobilosti?


 • Technický průkaz ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u staršího vozidla)
 • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii ( u nového vozidla)
 • Doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu bylo-li již registrováno (nahrazuje JCD vydané celním úřadem na území ČR)


3.) Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle § 29-§33 zák. 56/2001 Sb. výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samotného technického systému, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu. Naše služba pro zákazníka tedy obnáší celkovou technickou kontrolu stavěného vozidla a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení vyrobeného vozidla na příslušném úřadě.
 

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 • Povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené městským úřadem
 • Všechny další podklady určené v povolení ke stavbě vozidla


4.) Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně přestavby LPG a CNG, mimo hromadné schválení)

Přestavbou vozidla, které je již provozováno se dle vyhl. č. 341/2002 Sb., se rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:
 

 • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla nebo systém brzd
 • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
 • typu motoru
 • druhu karosérie nebo nástavby
Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 • Povolení městského úřadu k přestavbě vozidla
 • Všechny další podklady určené v povolení k přestavbě vozidla

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na příslušném úřadě.

5.) Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Jedná se o kontrolu: registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.

Zákon 56/2001 Sb. ukládá každému držiteli silničního vozidla povinnost provedení evidenční kontroly a následné srovnání údajů v TP a OTP vozidla s elektronickou podobou TP v databázi registru silničních vozidel městského úřadu. Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i při přihlášení vozidla do registru a každé změně v oblasti identifikačních znaků.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.
 

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 • Technický průkaz vozidla – NE KOPII!!!


6.) Pravidelné měření emisí u všech typů spalovacích motorů (benzínové, dieselové, na pohon LPG, CNG)

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle § 41 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí (mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg). Tuto službu nutnou před provedením pravidelné technické prohlídky provádí pro naše zákazníky Stanice měření emisí umístěná v objektu STK.
 

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 • Technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz – NE KOPII!!!)
 • Osvědčení o měření emisí (růžová kartička, byla-li již vystavena při minulém měření emisí


7.) VINTEST středisko


Technologie prověřování původnosti identifikátorů vozidel
 

 • jistota při nákupu ojetého vozidla a garance Vašich investic
 • záruka trvalého a klidného užívání vozidla v ČR a také jistota při Vašich cestách do zahraničí
 • osvědčení o původnosti identifikátorů vozidla zvýhodní budoucí prodej Vašeho vozu

Každému vlastníku vozidla, který projde v našem autorizovaném VINTEST pracovišti a splňujícím “Kategorii A”, poskytujeme proti vystavenému osvědčení 100% garanci výsledku provedené prověrky. V případě, že by přesto policie v budoucnu takové vozidlo zajistila a nevratně odebrala z důvodu nepůvodnosti jeho identifikátorů, potom uhradíme vlastníkovi plnou časovou hodnotu vozidla.

 

8.) Tachografy

Provádíme ověřování a případné opravy těchto tachografů:

1) Veeder-root:

elektronické: 8300, 8400
digitální: 2400

2) VDO Kienzle:

elektronické:1314, 1318, FSE 414
elektronické zabudované v palubní desce: 1319
digitální: 1324

 

 

9.)  Obnova čísel rámů a karoserií, VIN a typu motorů náhradní technologií na základě Rozhodnutí odboru dopravy .

 

10.) TEMPO 100 pro autobusy a přívěsy 

 

11.) PEČEŤ jakosti ojetých automobilů


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.