STK Lažínky

STK traktorů mobilním způsobem

1. v areálu STK Lažínky - na provedení prohlídky je možné přijet v pracovní dny a v pracovní době bez objednání. Je vhodné se informovat na t.č.: 602 144 332 , 568 420 332 .Měření emisí Vám nabízíme přímo v areálu STK 37.30 ,v rámci naškolených značek a dostupných dat měření pro systémy neřízené i řízené pro všechny značky. Následující technická prohlídka probíhá na zkušební dráze ve vymezeném prostoru. Příjem prohlídek PONDĚLÍ-PÁTEK 6.00.-20.00 SOBOTA 7.00 - 12.00

2. výjezdním způsobem mimo areál STK Lažínky 37.30 na schválených zkušebních dráhách - na provedení prohlídky vzhledem k časové náročnosti je dobré se předem dohodnout osobně nebo telefonicky.Měření emisí provádíme mimo areál STK a ME pro systémy řízené i řízené všech značek. Bližší informace na tel.čísle 568 420 332 , 602 144 332. . Následující prohlídka mimo areál STK na schválené zkušební dráze probíhá dle dohody nebo dle objednání na tel.: 568 420 332. Technické prohlídky zemědělských a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel provádíme pouze v místě schváleném příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Měření emisí zemědělských a lesnických traktorů je prováděno taktéž v místě určeném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností mobilním způsobem.


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.