STK Lažínky

EKO plakety CZ -- VIZE

 

Od roku 2017/2018 bude emisní plaketa nejdříve zavedena v Praze! Od roku 2017/2018 budou i v České republice zavedeny tzv. emisní plakety, které budou povinné pro osobní a nákladní vozidla, autobusy a motocykly. Od tohoto data mohou česká města na svém území zřídit tzv. nízkoemisní zóny (ekologické zóny), k čemuž se již zavázalo hlavní město Praha. Zavedení nízkoemisních zón se řídí § 14 zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší, a nařízením vlády č. 56/2013 sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Předpokládá se, že vozidla emisní třídy EURO 3 (žlutá plaketa) budou mít vjezd do nízkoemisních zón povolen jen do 31. 12. 2018, tak jako plánuje hlavní město Praha. Od 1. 1. 2019 budou mít i do dalších měst pravděpodobně vjezd povolena pouze vozidla se zelenou emisní plaketou. Konečné rozhodnutí o zákazu vjezdu vozidlům se žlutou emisní plaketou je v kompetenci jednotlivých obcí. Zavedení nízkoemisních zón na území obcí v ČR se řídí právními předpisy. Konkrétní podmínky ekologických nízkoemisních zón stanoví obce prostřednictvím obecně závazných nařízení, která určí velikost a hranice nízkoemisní zóny. Dopravní značky nízkoemisních zón uvádějí, která vozidla mají vjezd do zóny zakázán a naopak zobrazují plakety, které k vjezdu do zóny opravňují. Konec nízkoemisní zóny bude opět označen příslušným dopravním značením. Vjede-li vozidlo, které nemá příslušnou plaketu do nízkoemisní zóny, dopouští se přestupku, za nějž lze uložit pokutu 1 500-2 500 Kč (55-95 euro). Vozidla, jejichž majitelé mají trvalé bydliště v nízkoemisní zóně, nemusejí na svém vozidle mít umístěnu emisní plaketu a nemusejí ji ani vlastnit. Výjimky se dále týkají např. vozidel záchranné služby, vozidel určených k přepravě poštovních zásilek, vozidel určených k přepravě odpadu, komunálních vozidel a vozidel přepravujících zdravotně postižené osoby.í.

Začátek zóny

Konec zóny


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.