STK Lažínky

EKO PLAKETY DÁNSKO

EKO plakety plnící EURO 4 a výše

Dánské ekologické zóny "Miljøzonen" Čistší vzduch pro obyvatele dánských měst. To je cíl ekologických zón (Miljøzonen) ve čtyřech největších městských aglomeracích Dánska. Plaketami EcoSticker jsou nejprve regulovány pouze emise prachových částic, o něco méně oxidů dusíku (NOx) a dalších škodlivých látek, které ale budou muset být s největší pravděpodobností úřady pro ochranu životního prostředí v příštích letech více zohledněny. Nákladní auta a autobusy – obzvláště ta s normou EURO 3, která nejvíce zatěžují životní prostředí, musejí být buď vybavena filtrem pevných částic, díky němuž vypouštějí do ovzduší méně pevných částic, nebo nezískají povolení k vjezdu do příslušných ekologických zón jednotlivých měst. Dieslová vozidla kategorie EURO 1 a EURO 2, pokud se jedná o nákladní automobily a autobusy – musejí zůstat vně zón. Z tohoto důvodu dánské ministerstvo životního prostředí přijalo v roce 2006 změnu „Zákona o ochraně životního prostředí“, který městům Kodaň/Frederiksberg, Aalborg, Aarhus a Odense povoluje zřídit ekologické zóny a určit jejich hranice. Vozidla, která chtějí vjet do ekologické zóny, především nákladní vozidla a autobusy s vysokým podílem škodlivých emisí, potřebují plaketu EcoSticker, v případě vozidel třídy EURO 3 je nezbytný filtr pevných částic. Pokud ho vozidlo nemá, může eventuálně požádat o udělení časově omezené výjimky (červené plakety EcoSticker). 01.11.2011 (poté, co již tři roky pro vnitrostátní dopravu platila povinnost mít pro vjezd do ekologické zóny plaketu), byla tato povinnost zavedena i pro zahraniční nákladní a autobusovou dopravu, tedy při vjezdu do ekologické zóny mít vozidlo opatřeno platnou plaketou. Zřízením dosavadních čtyř ekologických zón v největších dánských městech bylo od roku 2009 dosaženo střednědobého a dlouhodobého snížení emisí a látek znečisťujících životní prostředí, podporována jsou nová a energeticky úsporná vozidla a zároveň starší a ovzduší zatěžující vozidla omezována v provozu.

Ekologické zóny


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.