STK Lažínky

Osobní automobil  M1, N1           900,-kč

Motocykly L1 ,L6                             550,-kč

Automobil M1,N1  +PLYN            100,-kč

Nákladní automobil N2,N3       1450,-kč

Autobusy M2,M3,                         1450,-kč

Přípojná vozidla O1                       500,-kč  

Přípojné vozidlo O3-O4                900,-kč 

Traktor T1-T4                                  900,-kč

Opakovaná do 30 kal.dnů  M1     300,-kč

Kontrola ADR                                1400,-kč

Vylepení  náhradní nálepky          100,-kč

EKO plaketa SRN                          300,-kč

CEMT doklady                                150,-kč

Výpis tech. údajů DEKRA           2200,-kč

Dokladování em. normy+EK      1600,-kč

Slevy ZTP a servisy.

Věrnostní slevy.

Ceny jsou uvedeny s DPH 21%

Kompletní ceník k nahlédnutí na příjmu STK 37.30 a u operátorek.

                                                                                                                     CENÍK JE AKTUALIZOVÁN  PRŮBĚŽNĚ

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT  , když je propadlá pravidelná technická prohlídka

Podle § 22/1a bod 3 zákon 200/1990 Sb.

Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

-  udělení až 5-ti trestných bodů

-  pokuta 5 000 až 10 000 Kč

-  odebrání řidičského oprávnění na 6 měsíců až 1 rok.

Podle §83 zákona 56/2001 Sb.

provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo, které je podle §37 technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, lze uložit pokutu.

-  pokuta do 50 000,-

-  pokutu v blokovém řízení lze uložit do 5 000 Kč

Při policejní kontrole musíte mít vždy platnou technickou prohlídku. Podle §118a zákona č. 361/2000 Sb. může policista při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla v případě, že je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.

Výtah z ceníku STK 37.30


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.