STK Lažínky

Zajištění nákladu - bezpečná nástavba

Informace k pravidelné roční kontrole nástaveb certifikovaných společností DEKRA, prováděné pověřenými pracovníky

 

 

1)  Podklady potřebné ze strany odběratele

 

 • kopie TP
 • kopie „vstupních“ certifikátů ….  pro jednotlivou značku vozidla/přívěsu/návěsu (od jednotlivých výrobců např. FLIEGL, KÓGL, SCHMITZ, CARSON, SCHWARZMÜLLER, LAMBERET, KRONE …aj),

 • kopie „jiných“ certifikátů …. vydávaných k přepravě „různého“ nákladu (vydáváno např. fa. DEKRA - SRN …).

 

2)  Potřebujete prodloužení certifikátu „ZAJIŠTĚNÍ  NÁKLADU - bezpečná nástavba“

 

Před provedením pravidelné roční opakované prohlídky  vozidla/přívěsu/návěsu „certifikovaného“ z hlediska „zajištění nákladu“ (prováděnou pověřenými pracovníky  fa.DEKRA Automobil a.s. je nutné na adresu fa.DEKRA CZ, a.s.  zaslat následující podklady (poštou nebo mailem x SCAN v elektronické podobě) :

 

 1. Žádost/objednávka o provedení posudku „roční pravidelná…“ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU - BEZPEČNÁ NÁSTAVBA ..“  (tel. a mail. na odpovědného pracovníka s kterým bude vše projednáváno).

 2. Typové označení posuzovaného vozidla a kopii technického průkazu.

 3. Potvrzení výrobce vozidla  … „vstupní certifikát ..“ viz bod 1.

 4. Formuláře/certifikáty, vydávané k přepravě „různého nákladu …“ viz. bod 1.

 

Uvedené požadavky je třeba s dostatečným předstihem (min. 1 týden) zaslat na adresu Smetana a Smetana s.r.o. Lažínky 71 , 676 02 Moravské  Budějovice , DEKRA CZ, a.s., Türkova 1001, 149 00 Praha 4 a po jejich posouzení si dohodnout  s pověřenými pracovníky fa.DEKRA CZ, a.s., termín přistavení vozidla/přívěsu/návěsu k roční opakované  prohlídce ….

 

 

3)  Provedení  roční prohlídky - prodloužení „certifikátu“

 

 1. Opakovaná roční prohlídka  …. bude provedena  buď v místě soustředění vozidel  ve firmě objednavatele (parkoviště)  =  vozidlo BEZ NÁKLADU, nebo na nejbližší STK (dojezdová vzdálenost cca do 30 km) a nebo možná individuální domluva ….na místě kde se provede fyzické posouzení STAVU …..
 2. Časová náročnost provedení jedné roční opakované …. bude v rozsahu 30 ÷ 40 min. v místě provádění roční opak ….. (formou vizuální a funkční kontroly - bez porušení a demontáže)
 3. Náklady na roční opakovanou …… budou účtovány objednavateli ve výši 1600,-Kč (v den provedení roční opak….. x  vystaven příjmový doklad)
 4. Optimální počet  „soustředění“  vozidel u kterých bude provedena roční opakovaná … ji min. 3 a více VOZIDEL (je možná individuální domluva …)
 5. Po absolvování  uvedené prohlídky bude objednavateli  poslán poštou „ROČNÍ certifikát“  (doporučeně)  cca do 1 týdne od provedení prohlídky vozidla, nebo předán OSOBNĚ.
 6. V  den provedení  roční prav. … bude po splnění všech požadavku VYLEPENA PLAKETA (zobrazen rok a měsíc platnosti) + foto zádi vozidla

 

 

 

DEKRA Automobil a.s. a fa.Smetana a Smetana s.r.o. zahájila  uvedenou činnost od 2015 Další případné dotazy je možné písemně zasílat na adresu:

 

Smetana a Smetana s.r.o. Lažínky 71 , 676 02 Moravské  Budějovice   tel.602144332

 

  Pracovní pověření provádět roční opakované prohlídky nástaveb … :

Ing. Roman Tichý tel. 602343386

Ing.Jiří Malec tel. 602276095

Ing.Jindřich Cylek tel. 602325972

          

 

 

4) Použít Vašeho vozidla s certifikátem „ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU …“ můžete bez OBAV pokud :

 

 • máte platný „vstupní“ certifikát „ZAJIŚTÉNÍ NÁKLADU“ (vystavován výrobcem vozidla a potvrzován např. fa.DEKRA)

 • řidič má u sebe „certifikát/potvrzení“ z poslední (platné) roční opakované …

 • na vozidle je vylepena PLAKETA „DEKRA Certifikát zajištění nákladu“ a v případě provedení roční opakované prohlídky … je vylepena na původní PLAKETU tzv. „prodlužovací PLAKETA“, kde je uveden měsíc a rok platnosti „prodlužovacího protokolu/certifikátu“

 

Mějte prosím na paměti, že potřebné doklady musí být neustále k dispozici ve vozidle + plaketu nalepenou na zádi vozidla.

 

A pamatujte na toto:

Vozidlo/náklad i řidič by měli být vždy v nejlepším stavu!!

Máte odpovědnost za NÁKLAD - zejména s „certifikátem ZAJIŚTĚNÍ NÁKLADU - BEZPEČNÁ NÁSTAVBA“.

 

     Přejeme Vám šťastnou cestu a těšíme se na spolupráci.


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.