STK Lažínky

Aktuality

Vozidla přijímáme bez objednání v pořadí tak, jak přijedou. Pro kontrolu ADR nebo ověření tachografu je vhodné si rezervovat termín předem. Provedeme Vám měření emisí, technickou kontrolu a ověření Vašeho tachografu v jednom dni a bez zbytečných přejezdů. Vedoucí STK 37.30 je p.Smetana Jiří tel./ fax: 568 420 332,mob. 602 144 332

STAVBY A PŘESTAVBY VOZIDEL VŠECH KATEGORIÍ

STK traktorů a jejich přípojných vozidel, včetně měření emisí. Nabízíme služby i v oblasti provádění technických prohlídek mobilním způsobem - na provedení prohlídky vzhledem k časové náročnosti je nutné se objednat, osobně nebo telefonicky. Měření emisí prováděné mimo areál STK - systémy neřízené i řízené - informace na tel:724363293

ODVOZ VOZIDLA DO 3.500 kg

V současnosti Vám rádi nabídneme novou službu.Aby jste nemuseli jezdit po silnicích se svým vozidlem bez platné technické prohlídky

a riskovat postih od POLICIE ČR,tak Vaše vozidlo kategorie M1 , N1 ,L , O, Vám pomůžeme odvézt na STK za sníženou sazbu odtahu.

Podrobnosti Vám rádi objasní naši vyškolení technici a operátorky STK Lažínky. t.č.568420332

TECHNICKÉ PROHLÍDKY A MEŘENÍ EMISÍ PROVÁDÍME BEZ OBJEDNÁNÍ

EKO PLAKETY DO RAKOUSKA - více v dalším článku EKO PLAKET v levé části nabídky.

PRODEJ EKOLOGICKÝCH PLAKET - SRN

OBNOVA VÝROBNÍCH ČÍSEL-VIN NÁHRADNÍ TECHNOLOGIÍ

Na základě Rozhodnutí městského úřadu odboru dopravy Vám vyznačíme na vozidlo VIN nebo typ motoru náhradní technologií.

UPOZORNĚNÍ na konec platnosti STK vašeho vozu prostřednictvím SMS na váš telefon.

ADR - technické prohlídky vozidel přepravujících nebezpečný náklad

 

V současnosti Vám rádi nabídneme novou službu v oblasti technických prohlídek ADR u všech druhů a kategorií vozidel. . Technická prohlídka ADR je prohlídkou vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí z hlediska plnění požadavků stanovených zvláštním právním předpisem „Dohoda ADR“. Provádí se jen u vozidel, které plní technické požadavky dohody ADR vozidel typu EX/II, EX/III, FL, AT, OX, mají zápis v Tp ČR a schválenou technickou způsobilost městským úřadem s rozšířenou působností na odboru dopravně správních agend. 
Neváhejte a kontaktujte nás,podrobnosti Vám rádi objasní naši technici STK Lažínky na tel.č. 568420332 , 568420433 ,602144332.

Za kolektiv STK Lažínky Vám děkuje Smetana Jiří

BEZPEČNÁ NÁSTAVBA - PRODLOUŽENÍ V EU

KLIMATIZACE


VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, DOVOLUJEME SI VÁS OSLOVIT PŘED DOVOLENOU A NABÍZÍME:
nově plnění klimatizací, výměny filtrů, sterilizace.......
Udržujte Vaši klimatizaci v dobré kondici - čistý vzduch, čerstvý vzduch
Pro správné a zdravé fungování Vaši klimatizace je nutno vědět že je potřeba provádět údržbu.
Tato údržbo spočívá v časových cyklech:
Každý rok:
Výměna kabinového filtru
antibakteriální ošetření
kontrola hladiny chladiva v systému
Každé tři roky:
Kontrola všech dílů systému klimatizace
kontrola vysoušeče
výměna chladicího média v klimatizaci
výměna oleje v systému klimatizace
Pravidelná údržba klimatizace prodlužuje životnost systému a zamezí drahým opravám !!!!!
Podrobnosti Vám rádi objasní naši vyškolení technici . Za kolektiv STK Lažínky Vám děkuje a hezkou dovolenou přeje Smetana Jiří

TESTER TLUMIČŮ

Tester tlumičů- víte, čemu všemu dokáží napomoci dobré tlumiče? Zkracují brzdnou dráhu a udržují neustálý kontakt pneumatiky s vozovkou. Právě tlumiče vám zaručují pohodlnou a hlavně bezpečnou jízdu. 

LASEROVÁ GEOMETRIE

Zveme Vás a nabízíme vám unikátní změření geometrie vozu přístrojem vyvinutým americkou firmou John Bean.Systém 3D

je poslední novinkou v této měřící technice a princip měřění je světově unikátní.Měření John Bean jako jediný na světě

nepoužívá princip gravitačního pole – olovnice, tedy vztah k horizontální rovině.Samotné měření probíhá ze dvou zdrojů - vlevo

a vpravo před vozidlem vysílající infra paprsky, které se odrážejí od desek zrcadel pevně připevněných na kolech automobilu

Vysokou přesnost a bezkonkurenční rychlost obsluhy vede program měření .Měříme následující parametry

 

  •  

PROVĚŘOVÁNÍ PŮVODU VOZIDLA

Nově nabízíme prověřování původu Vašeho vozidla a také možnost snížit pravděpodobné odcizení o 96% - ZNAČENÍ OKEN mechanické,

elektronické zabezpečení - ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY zdokumentování skutečného stavu vozidla, např. pro účely pojištění - VINFOTO .

Tyto služby nabízíme pro vozidla ind.dovezené i registrované na českých RZ .

Podrobnosti Vám rádi objasní naši vyškolení technici STK Lažínky.

Dovoz vozidel z USA, Kanady a států mimo EU

V současnosti Vám rádi nabídneme novou službu v přihlašování individuálně dovezených vozidel ze států mimo EU, USA ,CANADY.

Vyřídíme pro Vámi dovezené vozidlo vyjímky ,potvrzení akreditovaných dovozců,zkušebny.

Podrobnosti Vám rádi objasní naši vyškolení technici STK Lažínky.

Výjimka Tempo 100 pro přípojná vozidla

V současnosti Vám rádi nabídneme novou službu,aby jste nemuseli jezdit po silnicích se svým přípojným vozidlem jako s ... chtěl

jsem napsát jako se zataženou ruční brzdou. Podmínka udělení výjimky TEMPO 100 pro přípojná vozidla vychází obdobně jako výjimka

TEMPO 100 pro autobusy z německého národního předpisu StVO. Z uvedené legislativní normy vyplývají požadavky, po jejichž splnění je

možné využít - získat výjimku TEMPO 100 a zvýšit  rychlost z 80 km/h na 100 km/h jízdou po dálnicích a silnicích dálničního typu v Německu.

 

OVĚŘOVÁNÍ TACHOGRAFŮ

SUPER CENA ZA OVĚŘENÍ TACHOGRAFU. OVĚŘUJEME JAK VY POTŘEBUJETE.

OVĚŘUJEME  MECHANICKÉ,ANALOGOVÉ I DIGITÁLNÍ TACHOGRAFY.

NA VŠECHNY VOZIDLA PŘI ZJIŠTĚNÉ ZÁVADĚ NA TACHOGRAFU MOŽNOST ZAPŮJČENÍ NAŠEHO PŘÍSTROJE.


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by DEKRA webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.