STK Hodonín

Měšťanská 4339/146A , HODONÍN

Služby STK Hodonín

Provozujeme stanici technické kontroly pro kategorie vozidel:

L - motocykly
M1 - osobní automobily
N1 - nákladní automobily do celkové hmotnosti 3 500 kg
O1 - přívěsy o celkové hmotnosti do 750 kg
O2 - přívěsy o celkové hmotnosti od 750 kg do 3 500 kg
N 2,N 3 - nákladní automobily o celkové hmotnosti nad 3 500 kg
M 2, M 3 - autobusy
O 3, O 4 - přívěsy, návěsy o celkové hmotnosti nad 3 500 kg
T - traktory
O T - přípojná vozidla traktorů

 

Naše nabídka služeb:
1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel
2. Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí
3. Technické kontroly staveb vozidel
4. Technické kontroly přestaveb vozidel
5. Evidenční kontroly vozidel
6. Pravidelné měření emisí
7. Ověřování tachografů

Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

Silniční vozidla podléhají dle §39 zák.56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

A/ Doklady, které je nutno předložit před provedením pravidelné technické prohlídky :

 

B/ Povinná minimální výbava:

Pro automobily:

Pro motocykly:

Pro přívěsy :

C/ Přistavení vozidla k provedení pravidelné (opakované) technické prohlídky :
 

D/ Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel :
 

Vozidlo doba od první registrace doba periodických prohlídek
osobní automobil 4 roky 2 roky
nákladní automobil do 3 500 kg celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
motocykl o obsahu mot.do 50 ccm nebo konstr.rychlosti do 50 km/h 6 let 4 roky
motocykl o obsahu mot.nad 50 ccm nebo konstr.rychlosti nad 50 km/h 6 let 4 roky
přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
přívěs nad 750 kg celk.hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 roky 2 roky
vozidla s modrým majákem 1 rok 1 rok
vozidla autoškoly a autopůjčovny, mimo přívěs do 750 kg celk. hmotnosti bez nájezdové brzdy 1 rok 1 rok
nákladní automobil nad 3 500 kg celkové hmotnosti, autobus, přívěs, návěs nad 3 500 kg 1 rok 1 rok
traktor, přípojné vozidlo traktoru 4 roky 4 roky

 

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí před schválením do provozu v ČR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák.56/2001 Sb.schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je ten obecní úřad, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo.
Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle §34,odst.3, zák.56/2001 Sb. a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.

Doklady, které je nutno předložit před provedením technické kontroly :

Technické kontroly staveb vozidel

Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle §29, zák.56/2001 Sb.výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického systému, na něž byly vydány rozhodnutí o schválení typu.
Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole stavěného vozidla a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení vyrobeného vozidla na příslušném úřadě.

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly:

Technické kontroly přestaveb vozidel

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (včetně přestavby na pohon LPG, CNG, mimo hromadné schválení).

Přestavbou vozidla, které je již provozováno, se dle §17. vyhl.301/2001 rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

Doklady, které je nutné předložit před provedením technické kontroly:

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na příslušném úřadě.

Evidenční kontroly vozidel

Evidenční kontroly silničních vozidel:

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla, zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Jedná se o kontrolu: registrační značky, typu motoru, výrobního čísla motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.
Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly :

Pravidelné měření emisí

Pravidelné měření emisí silničních motorových vozidel s benzinovými i naftovými motory

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41, zák.56/2001 Sb. o techn.podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí (mimo motocykl, jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg).

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelného měření emisí:

  • osvědčení o registraci vozidla ("malý technický průkaz")

Ověřování tachografů

V rámci udělené autorizace (autorizované metrologické středisko) ověřujeme tyto tachografy motorových vozidel:

 

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.