STK Staré Město

Ceník služeb (platnost od 1.1.2020)

Služby, technické prohlídky a kontroly vozidel

 

Technické prohlídky před registrací a tech. prohlídky před schválením tech. způsobilosti silničního vozidla dle zák.  č.56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů: cena je stejná s pravidelnou tech. prohlídkou vozidla podle jeho kategorie.
Evidenční kontrola dle zák.č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů:

všechny kategorie vozidel 

500Kč
evidenční kontrola dovozová 1 000Kč
                       
Technické prohlídky pravidelné dle zák.č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů:  
nákladní vozidla  / nad největší přípustnou hmotnost  3500  kg – N2-3  / a autobusy / M2-3  / /   1 900Kč
přípojná  vozidla  /   O, R1 / OT1   / /   500 Kč
přípojná  vozidla  / –  O, R2  /OT/ /   900 Kč
přípojná   vozidla   / –  O3 -4  , R3-4  /OT3–4  / /   1 300 Kč
traktory   /  – T, C /   1 900 Kč
motorová vozidla o největší technicky přípustné hmotnosti nad 32000 kg   2 200 Kč
přípojná vozidla o největší technicky přípustné hmotnosti nad 40000 kg   2 000 Kč
     
Součástí  každé  pravidelné technické prohlídky je i evidenční kontrola, jejíž výsledek je uveden na protokolu o provedení technické prohlídky samostatným zápisem.
 
Technické prohlídky opakované (do 30-ti kalendářních dnů):  
nákladní vozidla  / nad největší přípustnou hmotnost  3500  kg – N2-3  / a autobusy / – M2-3  / /   700 Kč
přípojná  vozidla  /   O, R1 / OT1   / /   200 Kč
přípojná  vozidla  / –  O, R2  /OT/ /   250 Kč
přípojná   vozidla   / –  O3 -4  , R3-4  /OT3–4  / /   600 Kč
traktory   /  – T, C /   700 Kč
změna údajů v protokolu o TP    100 Kč
opakované závady v evidenci  / skupina 0, vozidla všech kategorií  /   300 Kč
prohlídka po nevyhovujícím měření emisí   200 Kč
     
Po této lhůtě se provádí opakovaná prohlídka v rozsahu pravidelné technické prohlídky a za plný poplatek zák č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů.
 
     
Technická silniční kontrola nařízená ve stanici tech. kontroly (vyhl 82/2012 Sb., §3 v platném znění):

Vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob kromě místa řidiče a vozidla jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500kg

 
  1 500 Kč
     
Vystavení technického protokolu vozidel z EU:  
přípojná vozidla / - O1-2, R1-2 / OT1-2/ /            1 000 Kč
nákladní vozidla  / nad největší přípustnou  hmotnost  3500  kg  –  N 2-3   /   1 900 Kč
autobusy  /  –  M2-3    /   1 900 Kč
přípojná  vozidla  / –  O3 -4  , R 3-4 /OT 3 – 4/ , Sp /   1 600 Kč
traktory  /  – T, C /, pracovní stroje /  Ss /   1 900 Kč
     
Vystavení technického protokolu vozidel mimo EU:  
přípojná vozidla / - O1-2, R1-2 / OT1-2/ /            1 200 Kč
nákladní vozidla  / nad největší přípustnou  hmotnost  3500  kg  –  N 2-3   /   2 000 Kč
autobusy  /  –  M2-3    /   2 100 Kč
přípojná  vozidla  / –  O3 -4  , R 3-4 /OT 3-4/ , Sp /   1 700 Kč
traktory  /  – T, C /, pracovní stroje /  Ss /   2 000 Kč

 

 

 

 

Vystavení tech. protokolu vozidel (stavba, přestavba):  
stavba přípojného vozidla /   O1-2  , R1-2 / OT1-2 /, Z, Sp / 1 500 Kč
přestavba přípojného vozidla /   O1-2  , R1-2 / OT1-2 /, Z, Sp / 1 000 Kč
stavba nákladního vozidla, autobusu, přípojného vozidla / - N2-3,  M2-3, O3-4,R 3-4 / OT3-4,/ /  2 500 Kč
přestavba nákladního vozidla, autobusu   / - N2-3,  M2-3, O3-4,R 3-4 / OT344,/ /    1 800 Kč
přestavba traktoru / T, C/ a pracovního stroje / Ss / 1 500 Kč
     
Technická prohlídka na žádost zákazníka:  
Kontrola brzd - válcová zkušebna  brzd nebo decelerometr 300 Kč
Kontrola podvozku nebo světlometů vozidla 300 Kč
Kontrola montáže tažného zařízení pro přívěs / všechny kategorie  / 500 Kč
     
U technické prohlídky na žádost zákazníka provedené v plném rozsahu je cena stejná s pravidelnou technickou prohlídkou vozidla podle jeho kategorie 
/neprovádí se však zápis do dokladů vozidla a nevylepuje se kontrolní nálepka!/.
Tyto prohlídky nenahrazují pravidelnou technickou prohlídku podle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů:
/  Mají pouze informovat zákazníka o skutečném stavu jeho vozidla  /
     
Vylepení náhradní kontrolní nálepky STK / pouze s platným dokladem o provedení technické/prohlídky 100 Kč
     
Technické  kontroly vozidel vyrobených v malé sérii podle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů:
přívěsné vozidlo kategorie  / - O1-2  R1-2  / OT1– 2  / /    1 000 Kč
vozidla ostatních kategorií  / – N2-3 ,M2-3,O3-4 , R3-4 /OT3–4  /  /   2 300 Kč
     
Dále Vám nabízíme tyto služby:  
zprostředkování výpisu technických údajů vozidla ve zkušebně DEKRA CZ a.s.   2 200 Kč
prodej ekologické nálepky pro SRN 300 Kč
     
Zprostředkování technické kontroly autobusů  „TEMPO 100“ pro vybrané státy EU
     
Ve všech cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění.  Poplatky za technické kontroly, prohlídky a další úkony musí být zaplaceny předem v hotovosti v kanceláři příjmu STK.

 

Služby SME

Vznětové motory

osobní vozidla a nákladní vozidla bez řízených katalyzátorů /M1, N1/   700 Kč
osobní vozidla a nákladní vozidla s řízenými katalyzátory /M1, N1   700 Kč
nákladní vozidla nad největší přípustnou hmotnost 3500 kg bez řízených katalyzátorů /M2-3, N2-3 1 100 Kč
nákladní vozidla nad největší přípustnou hmotnost 3500 kg s řízenými katalyzátory /M2-3, N2-3   1 100 Kč
dovozová vozidla /M1, N1/ 900 Kč
dovozová vozidla /M2-3, N2-3/   1 300 Kč
dovozová vozidla /T/   1 300 Kč
traktory    1 100 Kč
     

 

Zážehové motory

osobní vozidla a nákladní vozidla bez řízených katalyzátorů /M1, N1/   700 Kč
osobní vozidla a nákladní vozidla s řízenými katalyzátory /M1, N1 700 Kč
dovozová vozidla /M1, N1/ 900 Kč
     
Kontroly vznětových a zážehových motorů na přání zákazníka:  
kontrolní měření emisí bez vystavení protokolu /M1, N1/ 400 Kč
kontrolní měření emisí bez vystavení protokolu /M2-3, N2-3/ 500 Kč
TSK nařízená ve stanici měření emisí (vyhl. 82/2012 Sb., §3 v pl. znění):  
vozidla , která mají více než 8 míst k přepravě osob kromě místa řidiče a vozidla jejichž největší přípustná   
hmotnost řevyšuje 3500kg 1 500 Kč
vozidla kategorie M1, N1 do největší přípustné hmotnosti 3500kg 800 Kč
měření emisí opakované pro všechny kategorie vozidel (do 30-ti kalendářních dnů) 400 Kč

 

U vznětových motorů ve špatném mechanickém stavu může dojít při měření volnou akcelerací k poškození motoru. Měření se po upozornění na stav motoru provádí na zodpovědnost vlastníka vozidla.
     
Ve všech cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty podle zákona č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
Poplatky za měření emisí musí být zaplaceny předem v hotovosti v příjmu dokladů stanice ME.

 


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.