STK Zlín - Malenovice

Ceník služeb (platnost od 1.1.2024)

Služby STK

 

Technické prohlídky před registrací a tech. prohlídky před schválením tech. způsobilosti silničního vozidla dle zák.  č.56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů: cena je stejná s pravidelnou tech. prohlídkou vozidla podle jeho kategorie.
Evidenční kontrola dle zák.č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů:
všechny kategorie vozidel registrované v ČR 500 Kč
všechny kategorie vozidel - dovoz ze zahraničí, nepojizdná vozidla

600 Kč

   
Technické prohlídky pravidelné dle zák.č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů:  
motocykly  / – L / čtyřkolky T,C,S,Z /   800 Kč
přípojná vozidla  / – O1 , R1 /OT1  /  800 Kč
přípojná  vozidla  / –  O, R2  /OT 1 000 Kč
osobní  vozidla  / – M1 /  a  nákladní vozidla / N1 - do největší přípustné  hmotnosti  3500 kg   / 1 400 Kč
osobní a nákladní vozidla  / nad největší přípustnou hmotnost  3500  kg – M1,N2-3  / a autobusy   / – M2-3   / 2 300 Kč
přípojná   vozidla   / –  O3-4  , R3-4  /OT3-4  1 700 Kč
traktory   /  – T, C / 2 000 Kč
motorová vozidla o největší technicky přípustné hmotnosti nad 32000 kg 2 400 Kč
přípojná vozidla o největší technicky přípustné hmotnosti nad 40000 kg 2 200 Kč
sportovní vozidla mimo vyhlášený termín 2 300 Kč
historická vozidla cena dle kategorie
 
Součástí  každé  pravidelné technické prohlídky je i evidenční kontrola, jejíž výsledek je uveden na protokolu o provedení technické prohlídky samostatným zápisem.
 
Technické prohlídky opakované (do 30-ti kalendářních dnů):
motocykly  / –  L /   400 Kč
osobní  vozidla  / – M1 /  a  nákladní vozidla / N1 - do největší přípustné  hmotnosti  3500 kg   / 400 Kč
nákladní vozidla  / nad největší přípustnou hmotnost  3500  kg – N2-3  / a autobusy   / – M2-3   / 800 Kč
přípojná vozidla  /  – O1-2 ,R1-2 / OT 1-2   /     400 Kč
přípojná vozidla  /  – O3-4 ,R3-4 / OT 3-4   /    700 Kč
traktory   /  – T ,C / 600 Kč
změna údajů v protokolu o TP 100 Kč
opakované závady v evidenci  / skupina 0, vozidla všech kategorií  / 200 Kč
prohlídka po nevyhovujícím měření emisí 200 Kč
opakovaná  prohlídka provedena v tentýž den 100 Kč

Opakovanou prohlídku z jiné STK provádíme v plném rozsahu za plnou cenu dle kat. vozidel.

Po lhůtě 30 dnů  se rovněž  provádí opakovaná prohlídka v rozsahu pravidelné technické prohlídky v četně emisí za plný poplatek 

/zák č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů/.
     
Technická silniční kontrola nařízená ve stanici tech. kontroly (vyhl 82/2012 Sb., §3 v platném znění):
vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob kromě místa řidiče a vozidla jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3500kg  
2 300 Kč
ostatní vozidla 1 400 Kč
     
Vystavení technického protokolu vozidel z EU:
motocykly / –  L /, Z a přípojná vozidla  / – O1-2 ,R1-2 / OT1-2 / osobní  vozidla / – M1 / a nákladní vozidla / N 2 000 Kč
nákladní vozidla  / nad největší přípustnou  hmotnost  3500  kg  –  N2-3   / 2 500 Kč
autobusy  /  –  M2-3    / 2 500 Kč
přípojná  vozidla  / –  O3-4  , R3-4 /OT3-4/ , Sp / 2 500 Kč
traktory  /  – T, C /, pracovní stroje /  Ss / 2 500 Kč
     
Vystavení technického protokolu vozidel mimo EU:
všechny kategorie vozidel 4 500 Kč

 

 

Vystavení tech. protokolu vozidel (stavba, přestavba):  
stavba vozidla / všechny kategorie vozidel mimo M, N, O / 4 500 Kč
přestavba přípojného vozidla /   O1-2  , R1-2 / OT1-2 /, motocyklu / L /, Z, Sp / 3 000 Kč
stavba sportovního vozidla / všechny kategorie / 4 000 Kč
přestavba osobního vozidla /- M1 / a nákladního vozidla / N1 / 3 000 Kč
přestavba nákladního vozidla, autobusu, přípojného vozidla   / - N2-3,  M2-3, O3-4,R 3-4 / OT3-4,/ /  3 000 Kč
přestavba traktoru / T, C/ a pracovního stroje / Ss / 3 000 Kč
 
Technická kontrola - vystavení tech. protokolu vozidel s přestavbou na alternativní pohon LPG, CNG:  
osobní a nákladní vozidla do 3500kg / - M1, N1/ 3 500 Kč
       
Technická prohlídka na žádost zákazníka:    
Kontrola brzd - válcová zkušebna brzd nebo decelerometr   600 Kč
Kontrola podvozku nebo světlometů vozidla   500 Kč
Kontrola montáže tažného zařízení pro přívěs / všechny kategorie /   500 Kč
Kontrola kol a pneumatik před jejich schválením na vozidlo                                                           

 

  500 Kč

U technické prohlídky na žádost zákazníka provedené v plném rozsahu je cena stejná s pravidelnou technickou prohlídkou vozidla podle jeho kategorie /neprovádí se zápis do dokladů vozidla a nevylepuje se kontrolní nálepka/

 

Tyto prohlídky nenahrazují pravidelnou technickou prohlídku podle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů. / Mají pouze informovat zákazníka o skutečném stavu vozidla /

Vylepení náhradní kontrolní nálepky STK / pouze s platným dokladem o provedení technické prohlídky 50 Kč
       
Technické  kontroly vozidel  vyrobených v malé sérii podle zák. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů:
všechny kategorie vozidel mimo M, N, O   3 000 Kč
     
Technické prohlídky ADR:    
periodická prohlídka ADR - všechny druhy vozidel   2 000 Kč
opakovaná prohlídka ADR - všechny druhy vozidel   600 Kč
vystavení osvědčení ADR - všechny druhy vozidel   300 Kč
       
Dále Vám nabízíme tyto služby:    
zprostředkování výpisu technických údajů vozidla ve zkušebně DEKRA CZ a. s. (EU)   2 600 Kč
zprostředkování výpisu technických údajů vozidla ve zkušebně DEKRA CZ a. s. (USA)   15 500 Kč
prodej ekologické nálepky pro SRN   400 Kč
prodej ekologické plakety pro Rakousko   1 300 Kč
zprostředkování výpisu plnění norem emisí vozidla / ES, EHK /    
ve zkušebně DEKRA CZ a.s. , pro přepis vozidla  / placení ekologické daně /    1 200 Kč
nálepka pro označení maximální povolené rychlosti zimních pneumatik /při technické prohlídce/   zdarma
krycí bílá nálepka na registrační značku (zdarma, součástí měření emisí) /při technické proklídce/   zdarma
       
Zprostředkování technické kontroly autobusů  „TEMPO 100“ pro vybrané státy EU
       
       
Ve všech cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.  Poplatky za technické kontroly, prohlídky a další úkony musí být zaplaceny předem v hotovosti v kanceláři příjmu STK.

 

Služby SME

Zážehové motory

osobní vozidla a nákladní vozidla  /M1, N1/   1 000 Kč
osobní vozidla a nákladní vozidla  /M1,N1/s alternativním pohonem na LPG a CNG 1 100 Kč
čtyřkolky  /T, C, S, Z/ 700 Kč
   
   

 

Vznětové motory

osobní vozidla a nákladní vozidla  /M1, N1/   1 000 Kč
osobní vozidla a nákladní vozidla /M1, N1/s alternativním pohonem na LPG a CNG 1 100 Kč

nákladní vozidla /N2, N3/

1 300 Kč
autobusy /M2, M3/ 1 300 Kč
   
     
Kontroly zážehových a vznětových motorů na přání zákazníka:  
kontrolní měření emisí bez vystavení protokolu 400 Kč
TSK nařízená ve stanici měření emisí (vyhl. 82/2012 Sb., §3 v pl. znění) vozidla kategorie M1, N  
do největší přípustné hmotnosti 3500kg 1 000 Kč
měření emisí opakované pro všechny kategorie vozidel (provedených v této SME do 30-ti kalendářních dnů) 400 Kč
     
U vznětových motorů ve špatném mechanickém stavu může dojít při měření volnou akcelerací k poškození motoru. Měření se po upozornění na stav motoru provádí na zodpovědnost vlastníka vozidla.
     
Ve všech cenách je zahrnuta daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
Poplatky za měření emisí musí být zaplaceny předem v hotovosti v příjmu dokladů stanice ME.

 


© DEKRA CZ a.s. | Obchodní podmínky

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.