STK Třebíč

Brněnská 123, TŘEBÍČ

Užitečné informace

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz

 

Druhy technických prohlídek

Pravidelná technická prohlídka

Technická prohlídka provedená ve lhůtách stanovených zákonem č. 56/2001 Sb. ve znění změn a doplňků. Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, obsahuje proto i evidenční kontrolu vozidla.

Opakovaná technická prohlídka

Technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). Opakovaná technická prohlídka provedená do 30 kalendářních dnů po pravidelné technické prohlídce se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu ústrojí, na kterém se vážná nebo nebezpečná závada vyskytla, a na vnější vizuální kontrolu vozidla, kterou se ověří, zda od pravidelné technické prohlídky nedošlo k poškození nebo k úpravám na vozidle. Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů se provede v plném rozsahu.

Evidenční kontrola

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla

Tato technická prohlídka je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Evidenční kontrola je součástí každé pravidelné technické prohlídky. Protokol o evidenční kontrole vystavený STK je nutný např. při přihlášení vozidla do registru vozidel nebo při změně údajů v registru.

Technická prohlídka před registrací vozidla

Technická prohlídka vozidla, jehož technická způsobilost byla již schválena, ale vozidlo dosud nebylo registrováno v České republice. Tato technická prohlídka se provádí v plném rozsahu, při respektování zvláštností vozidla a jeho dokladů.

Technická prohlídka na žádost zákazníka

Technická prohlídka provedená v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků zákazníka. Při této technické prohlídce se vozidlu nepřiděluje kontrolní nálepka a neprovádí se zápis o výsledku technické prohlídky do technického průkazu vozidla.

Povinná výbava

Lékárničce věnujte velkou pozornost, aby obsahovala vše co má! K platnosti se nepřihlíží. Aby technická kontrola proběhla bez potíží, zkontrolujte, zda je povinná výbava ve vašem voze kompletní. Druhy lékarniček uvedených v příloze č. 7 k vyhlášce č.153/2023sb.

Povinná výbava osobního a nákladního automobilu do 3,5t:

          náhradní pojistka od každého druhu

 • lékárnička
 • výstražný trojúhelník

    
Neplatí pro vozidla, která nemusí být vybavena náhradním kolem:

 • zvedák
 • klíč na matice (šrouby) kol
 • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou) nebo sadu na opravu pneumatik

 

Povinná výbava motocyklu:

 • náhradní pojistka
 • lékárnička

Příprava na STK

Máte obavy z technické prohlídky? Není důvod proč se obávat.

Důležité je přijet včas!Na kontrolu vašeho automobilu je nutné si sebou vzít velký technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu(malý technický průkaz) vše originál

a protokol o měření emisí .Měření emisí jsme schopni Vám zajistit.

Než se vydáte na cestu k nám do STK, zaměřte se na tyto věci:

 • úplná povinná výbava včetně kompletní lékárničky
 • seřízení světel a kontrola vnějšího osvětlení vozu
 • přední náprava a řízení
 • demontovat poklice na všech kolech-povinnost vlastníka demontovat poklice --jinak bude vaše vozidlo hodnoceno jako částečně způsobilé na 30kal.dní  dle vyhl .83/2012
 • podvozek (musí být očištěn)
 • brzdy
 • pneumatiky -dodržet rozměr pneu jak je uveden v TP včetně indexu nosnosti a rychlosti(vyšší hodnoty nevadí)
 • hloubka vzorku min.1.6mm, zimní pneumatiky min.4mm, nahuštěné na předepsaný tlak
 • zasklení vozidla
 • prasklé přední sklo, staré dálniční známky nebo jíne nálepky. Na předním skle a předních bočních sklech nesmí být stínící folie.

Toto jsou nejčastější závady zjištěné při technické kontrole.Nyní se k nám můžete bez obav vydat a sami uvidíte jak snadná a rychlá prohlídka to bude

Technická kontrola

Co si vzít na technickou kontrolu:

 1. Velký technický průkaz
 2. Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 3. Protokol o měření emisí s kladným vyhodnocením (pokud bylo měření emisí provedeno jinde-jinak provedeme v naší stanici-součást reservace ONLINE)
 4. Vše originál

Technická kontrola může proběhnout až poté, co si necháte změřit emise svého vozu. Emise si můžete nechat změřit u našeho partnera Horácké autodružstvo.

Tam obdržíte protokol o měření emisí s výsledky. Zelená kontrolní nálepka se nevylepuje.Platnost určuje červená nálepka.

Technická kontrola může začít

S vozidlem zaparkujte před STK. Na příjmu STK odevzdáte všechny potřebné doklady, zaplatíte poplatek za prohlídku a budete zaevidován.

Na kontrolní lince popojíždí s vozidlem výhradně náš technik.Po absolvování technické prohlídky bude(nebo nebude)vylepena kontrolní nálepka červené barvy.

Průběh technické kontroly krok po kroku

Kancelář příjmu kde předáte doklady od vozidla (velký technický průkaz,osvědčení o registraci vozidla,protokol o měření emisí)
Po měření emisí si technik přejede s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku stk

Technik provede kontrolu dle kontrolních úkonů např. evidenční údaje vozidla - VIN karoserie, typ motoru a ostatní údaje ,které

porovná dle technického průkazu. Dále je kontrola  podvozku, karoserie, výfukového potrubí, vůli v čepech a silentblocích.,pneumatik apod.

Kontrola brzd vozidla - nejprve přední náprava, poté zadní náprava a nakonec ruční brzdy.
Kontrola geometrie přední nápravy a povinné výbavy.
Kontrola seřízení a stavu osvětlení vozidla.
A máte to za sebou...

 

Vozidlo bez závad nebo s lehkými závadami

TP - na 4 roky u motocyklů a  přípojná vozidla kat. O1 bez nájezdové brzdy
TP - na 2 roky u osobních a nákladních vozidel, a přípojná vozidla kat.O2
TP - na 1 rok u taxi vozidel, vozidla záchrané služby a vozidel s právem v přednosti v jízdě (modré majáky)

Vozidlo s vážnými závadami

TP - na 30 kalendářních dní lhůta na odstranění zjištěných závad. Do lhůty je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku (200,-Kč), při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady.

Pokud přijedete po lhůtě 30ti kalendářních dnech absolvujete znovu měření emisí a opakovaná prohlídka bude v rozsahu plný včetně plné platby emisí a stk.

Vozidlo s nebezpečnými závadami

TP - na 0 dní, vozidlo nezpůsobilé k provozu.Do 30 kalendářních dnů je třeba absolvovat opakovanou technickou prohlídku (200,-Kč), při které budou překontrolovány dříve zjištěné závady.
Pokud přijedete po lhůtě 30ti kalendářních dnech absolvujete znovu měření emisí a opakovaná prohlídka bude v rozsahu plný včetně plné platby emisí a stk.

S vozidlem se nesmí jezdit po pozemních komunikacích!

Měření emisí

Než k nám půjdete na technickou kontrolu, nezapomeňte na emise. Měření emisí můžete provést u našeho partnera Horácké autodružstvo, který sídlí vedle nás.

Při ONLINE REZERVACI  nebo telefonickém objednání vám zajistíme i měření emisí -nemusíte objednávat zvlášt je to automatické.

Horácké autodružstvo emise: 568 441 327, 568 840 267

http://www.hadtr.cz/

Naši partneři

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.