STK Třebíč

Brněnská 123, TŘEBÍČ

Rezervace

Objednávky  pro Technická kontrola- DOVOZ - pouze termíny do 13.00 hod. Pozdější termíny po telefonické domluvě.

 

PŘED ZAHÁJENÍM TECHNICKÉ I EVIDENČNÍ PROHLÍDKY JE NUTNÉ DEMONTOVAT KRYTY KOL- POKLICE. ( I PŘIŠROUBOVANÉ ) !!!

Vozidlo s kryty kol - poklicemi  bude způsobilé pouze na 30 dnů. (dle novely vyhlášky č.211/2018 Sb.)

 

PODLE ROZHODNUTÍ VLÁDY, KTERÉ ZAČALO PLATIT 16.03.2020 00:00, MOHOU STANICE STK NADÁLE PRACOVAT.

Omlouváme se, pokud vám toto rozhodnutí přinese  komplikace.

Z DŮVODU MAXIMÁLNÍ OCHRANY ZDRAVÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ VYDÁVÁME TATO OPATŘENÍ:

  • V MÍSTĚ PŘÍJMU (ČEKÁRNY)  SE ZDRŽUJTE POUZE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU – PŘEDÁNÍ TECHNICKÉHO PRŮKAZU, PLATBA ZA STK, ATD..
  • NA SAMOTNÝ ÚKON ČEKEJTE MIMO BUDOVU – NA PARKOVIŠTI, V AUTĚ, ATD…
  • PŘI KOMUNIKACI S TECHNIKY A OPERÁTORKAMI DODRŽUJTE MIN VZDÁLENOST 2,0 M. POKUD JE TO MOŽNÉ
  • PŘI SAMOTNÉM ÚKONU NA LINCE NEBUDE ZÁKAZNÍK PŘÍTOMEN
  • NA STK PROSÍM JEZDĚTE POUZE 1 ČLOVĚK – STEJNĚ JAKO JE NAŘÍZENO NAPŘÍKLAD CHODIT NAKUPOVAT
  • POKUD JSTE SE V MINULÉ DOBĚ VRÁTILI Z JEDNÉ Z RIZIKOVÝCH ZEMÍ (Číny, Jižní Koreje, Íránu, Itálie, Španělska, Rakouska, Německa, Norska, Švédska, Francie, Belgie, Nizozemska, Dánska, Velké Británie a Švýcarska), ZVAŽTE PROSÍM S OHLEDEM NA NAŠE ZAMĚSTNANCE A JEJICH RODINY, VAŠI OSOBNÍ NÁVŠTĚVU STKDĚKUJEME ZA  ZA POCHOPENÍ.

 

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.