STK Český Dub

Sobotice 15, ČESKÝ DUB

Co potřebuji na STK

!!!!!!Vozidlo musí být přistaveno bez ochranných krytů kol na všechny druhy prohlídek!!!!!!

Dokumenty

  • osvědčení o registraci („malý” TP) -
  • pokud je vydaný i Technický průkaz ( ORV č. II), vezměte s sebou (alternativní zápis kol,....) - v případě neshody s RSV jste "chráněni" předložením technického průkazu
  • u dovozů – TP ze země původu, další dokumenty k vozidlu (COC list, návod k obsluze,...)

Povinná výbava

Pro jednotlivé kategorie vozidel dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 153/2023 Sb.

Další náležitosti

 

  • vozidlo musí být přistaveno čisté
  • osoba, která přistavila vozidlo, se musí řídit Provozním řádem kontrolní linky stanice technické kontroly a pokyny kontrolního technika
     

Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.


© DEKRA WebEngine

DEKRA CZ a.s.