STK Spořice

Prodej ekologických plaket

 

Užitečné rady pro cestu do měst s ekolog. zónami

 

Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů. Čím vyšší emisní stupeň, tím ekologičtější vozidlo. Vjezd do zóny bez příslušné plakety, je pod hrozbou pokuty, zakázán. Při vjezdu do ekologických zón musí být plaketou označena všechna vozidla.

http://gis.uba.de/website/umweltzonen/umweltzonen.php
http://de.wikipedia.org/wiki/Umweltzone#Umweltzone
  


CENA EKOLOGICKÉ PLAKETY JE 300 Kč S DPH.   
 

Potřebné doklady:

Originál velkého technického průkazu motorového vozidla.

V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla.

V případě, že v dokladech vozidla není uvedena emisní směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, je možné doložit emisní směrnici či předpis vyjádřením výrobce vozidla nebo vyjádřením pověřené zkušebny DEKRA CZ a.s.

 

Ekologické plakety do Rakouska jsou na objednávku. Termín dodání cca 1 měsíc od objednání.

 


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by Dekra webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.