STK Spořice

Objednávky - nákladní

Objednávky pro osobní automobily provádějte zde

! ! ! ! OBJEDNÁVKY VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU ! ! ! !  AKCEPTOVÁNÍ OBJEDNÁVEK ULOŽENÝCH DO SYSTÉMU OD 1.3.2020 - DO 1.3. POUZE TELEFONICKY 474623563, 474623548 ! ! ! !

 ! ! ! ! !   Ke všem prohlídkám musí být přistaveno vozidlo bez krytů kol (poklic)  ! ! ! ! ! 

! ! ! ! ! Při vyzvednutí vozidel bez přítomnosti řidiče si vždy zkontrolujte úplnost dokumentů a výsledek prohlídek . Pracovnice příjmu pouze doklady předávají a v případě potřeby zavolají technika k vysvětlení závad zjištěných na vozidle  ! ! ! ! ! 


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by Dekra webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.