STK Spořice

Objednávky - osobní

Objednávky pro nákladní automobily provádějte zde

 ! ! ! ! !   Ke všem prohlídkám musí být přistaveno vozidlo bez krytů kol (poklic)  ! ! ! ! ! 

! ! ! ! ! Při vyzvednutí vozidel bez přítomnosti řidiče si vždy zkontrolujte úplnost dokumentů a výsledek prohlídek . Pracovnice příjmu pouze doklady předávají a v případě potřeby zavolají technika k vysvětlení závad zjištěných na vozidle  ! ! ! ! ! 


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by Dekra webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.