STK Spořice

Objednávky zrušeny !

 

 OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZRUŠEN 

 

 PARKOVÁNÍ 

POUZE NA VYHRAZENÝCH MÍSTECH K TOMU URČENÝ. 

PARKOVÁNÍM MIMO PARKOVACÍ MÍSTA, ZÁKAZNÍK PŘEBÍRÁ PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA

PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA VOZIDLECH.

 

 Ke všem prohlídkám musí být přistaveno vozidlo bez krytů kol. (poklic)

 Při vyzvednutí vozidel si vždy zkontrolujte úplnost dokumentů a výsledek prohlídek.

  Pracovnice příjmu doklady nekontrolují, pouze předávají.

 

SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM V PŘÍPADĚ DLOUHÉHO ČEKÁNÍ:

Možnost vozidlo nebo motorku zanechat na STK s předložením originálních dokladů k vozidlu a platby v hotovosti - platba kartou u této možnosti není možná!

Návěs a přívěs zanechat pouze s autem. 

Poté, co jsou prohlídky provedeny, ihned voláme na uvedená telefonní čísla, která nám tu zanecháte.


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by Dekra webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.