STK Spořice

Informace

Druhy technických prohlídek prováděných na stanici technické kontroly 
§ 8 odst. 1 vyhl. č. 302/2001Sb ve znění pozdějších předpisů
a doklady předkládané před provedením technické prohlídky
příloha č. 20 k vyhlášce č. 302/2001Sb ve znění pozdějších předpisů

1. Pravidelná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o měření emisí

 http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/498D119F-A7AA-4CDA-A761-9F4902E20DEA/0/v30201.rtf 

2. Opakovaná technická prohlídka:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o měření emisí
 • protokol o předchozí prohlídce, na jejímž základě je prováděna opakovaná technická prohlídka

3. Evidenční kontrola: 

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu

4. Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla:

    a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o měření emisí 

    b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o měření emisí
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené
 • v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

    c) v případě přestavby vozidla:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o měření emisí
 • doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené
 • v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/AFAF6425-7E45-4FF9-8575-7C43E2C73117/0/341.rtf 

5. Technická prohlídka před registrací vozidla:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o měření emisí
 • protokol o měření emisí

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/99FBC861-81DB-4BFA-8925-F4C58C9FEDB3/0/v24301.rtf 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/D220782B-C0D1-4D0E-8F73-55139EB4B8AA/0/v24002.rtf 

6. Technická prohlídka ADR:

 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena  (nevztahuje se na vozidla nová, právě uváděná do provozu)
 • osvědčení o měření emisí
 • doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby
 • podle dohody ADR vydaný k tomu pověřnou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to  zprávy o provedené zkoušce (např. inspokční zprávy) a návazného osvědčení  (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31.12. 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje
 • doklad o zkoušce těstnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací, pokud  jej podle předchozího certifikátu nástavba již má mít
 • osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno

7. Technická prohlídka na žádost zákazníka:

 • pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky

Termíny platnosti technické prohlídky (Zákon 56/2001 Sb.)

osobní automobil,
nákladní automobil kat. N1
přívěsný vozík kat. O1 (s nájezdovou brzdou) + kat. O2
motocykl kat. LC – dříve L3

2 roky

nákladní automobil kat.N2/N3,autobus kat.M2/M3
přívěs, návěs kat.O3/O4
vozidla autoškoly, taxislužby
vozidla s právem přednosti jízdy (modrý maják)

vozidla půjčovny M1, O1

1 rok

přívěsný vozík kat.O1 (bez nájezdové brzdy)
moto kat. LA -dříve L1 (tzv. malé moto)

4 roky

 

Zajímavé odkazy

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

 

http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/A122869D-644C-415D-8558-27FF6B65FEF1/0/zákon562001do302011.rtf

http://auto.idnes.cz/rozpada-se-vam-auto-povinna-prohlidka-na-stk-bude-stat-petistovku-p9s-/auto_ojetiny.aspx?c=A120125_190001_domaci_wlk

www.sdruzeni-sova.cz/prirucka.pdf

www.sdruzeni-sova.cz


Způsob provádění technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.

Powered by Dekra webengine
(c) 2011 DEKRA CZ, a.s.